Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Mācītāja Jāņa Bitāna uzruna Zvaigznes dienā


atlikušas 250 zīmes


Mācītāja Jāņa Bitāna uzruna Zvaigznes dienā (30)

Autors: Jānis Bitāns, Liepājas sv.Annas ev.lut. draudzes mācītājs
Piektdienā, 06. janvārī, 2017 | BIRKAS: Jānis Bitāns , Sv.Annas baznīca
Izdrukāt Ziņot
FOTO: Aigars Prūsis

Šīs 6.janvārī svinamās dienas pamatā ir notikums par kuru lasām Svētajos Rakstos, Mateja evaņģēlijā, un arī šodien tas rosina uz vairākām pārdomām, uzskata mācītājs Jānis Bitāns.

"Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."

Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.

Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.

Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis: "Un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu."

Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku.

Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu."

To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.

Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.

Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.

Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. (Mt.2,1-12)”

Uz vairākām pārdomām šis senais teksts var aicināt mūs šodien, vairāk kā divi tūkstoši gadu pēc gudro ceļojuma uz Betlēmi un brīnumainās zvaigznes atspīdēšanas.

Pirmā ieskice noteikti saistītos ar zvaigzni, ko redzējuši šie austrumu ceļotāji, kuriem nebija sveša astronomija, bet kuriem zvaigžņu pazīšana bija cieši savīta ar uzskatiem, kurus vēl šodien var rast astroloģijā. Tas nereti ir bijis par klupšanas akmeni diskusijās starp kristiešiem un astroloģijā sasaistītiem cilvēkiem. Teksts norāda, ka zvaigzne nenoved pie jaundzimušā ķēniņa un pasaules Pestītāja nama, bet atspīd tur tad, kad tie tur nonākuši jau vadoties pēc Svēto Rakstu Vecās Derības pravietojumiem. Vairāki baznīctēvi liek to saprast, kā īpaša spīdekļa atspīdēšanu tieši Jēzus Kristus piedzimšanas sakarā.

Tam ir interesants plašāks konteksts, kas prasītu atsevišķu skaidrojumu un uzmanību.

Viens ir skaidrs – zvaigzne ir atspīdējusi, dodot virzienu uz Jeruzālemi, bet, kad Betlēme sasniegta, tā iemirdzējusies apstiprinoši virs nama vietā, par ko senāk jau pravietots Svētajos Rakstos. Tieši šie senie pravietojumi spēj ceļiniekus novest līdz galam. Te varētu beigties daudzviet ieilgusī diskusija par dzīves vadīšanu "pēc zvaigznēm” vai pēc dzīves vadīšanas "pēc Bībeles”. Dievs nevilšus rāda, ka panāk cilvēkam pretim tur, kur viņš skatās jeb meklē debesis un pareizos ceļus šajā pasaulē, bet pilnīgi viņu ved caur saviem vārdiem, kurus atklājis caur praviešiem un laiku piepildījumā caur Kristus evaņģēliju.

Ir vēl kāds pārdomu vērts mirklis. Cilvēki, kuri tagadnes un nākotnes ceļus ir skatījuši, raugoties augšup debesīs, tagad ir nodūruši pret zemi, pret grīdu tanī namā, kur ir Jēzus Kristus. Tā ir Ziemsvētku vēsts – Tas, kurš radījis zvaigžņu plašumus un mīt augstāk par tām, ir nonācis uz zemes! Viņu dāvanas pravietiski norāda, ko viņi redz šajā bērnā. Zelts, ka dzimis valdnieks, kurš valda pārlaicīgi un kura valsts robežas uz zemes ir visur, kur ir viņa ticīgā tauta. Vīrāks, ka dzimis un pasaulē, miesā ietērpjoties, ir ienācis Dievs. Mirres, ka šis valdnieks un Dievs, kļūst par patiesu cilvēku. Ar mirrēm balzamēja mirušā miesu apbērēšanai. Katru reizi, kad sakām – Mūsu Tēvs debesīs, atminēsimies, ka tas Kurš šo lūgšanu mācīja, piedzima uz zemes un uzcēla šeit savu baznīcu!
 
Uz pārdomām vedina vēl kāds apstāklis evaņģēlija tekstā, proti, ka austrumu gudrie pa citu ceļu aizgāja uz savu zemi. No vienas puses, tam ir vienkāršs iemesls. Eņģeļa brīdinājums, kas pasargāja no Hēroda viltības ievākt ziņas par jaundzimušo, lai to nokautu. No otras puses Svētie Raksti ir daudzslāņaini un vienmēr saprotami arvien dziļāk par vienkārši pasacīto. Cits ceļš nav tikai ģeogrāfisks apzīmējums, bet arī garīgs. Kas tad ir citādāks vēl bez maršruta? Viņi mājup dodas, kā ne vien tikai atraduši Dievu, bet arī kā viņa pielūdzēji. Viņu jaunais ceļš vairs nebūs ar skatu zvaigznēs, bet ar cilvēktapušā valdnieka un Dieva dotu eņģeli. Viņi ir pārliecinājušies, kur meklēt šai pasaulē ceļu, kurš noved līdz meklējumu piepildījumam, ka tieši šī – Betlēmē dzimušā Dieva praviešu vārdi piepildīja to, ko līdz šim bija meklējuši caur zvaigznēm.
 
Lai Dievs liek savu "spīdekli” katra meklētāja ceļā un lietās, kurās ikviens meklē (apzināti vai neapzināti) Dievu, kurš nonācis no debesīm, lai būtu ar mums, lai atpestītu mūs un atgrieztu mūs mūžīgās dzīvības godībā. Lai pietiek laika Viņu atrast un, lai pietiek sirds atvērtības dāvināt viņam "zeltu, vīraku un mirres”, proti atpazīt un pielūgt Viņā to, ko bija atraduši austrumu gudrie. Tā ir gudra rīcība, gudra pielūgsme un gudra ticība.
 
Kaut raugoties zvaigznēs, mēs redzētu Kristu uz zemes un sevi lūgšanā pie Viņa!


Sludinājums

Diemžēlšī
23:41 | 06/01/17
ZIŅOT
(-8)
(7)
+

Baznīca ir kļuvusi par neviesmīlīgu, neluterisku viduslaiku sektu.

draudzes loceklis
16:13 | 09/01/17
ZIŅOT
(-0)
(1)
+

nemaz arī tā nav

09:44 | 07/01/17
ZIŅOT
(-1)
(4)
+

Patiesi ,tiešām!

varbūt
09:44 | 07/01/17
ZIŅOT
(-4)
(5)
+

viņa dēļ Austru mētā pa baznīcām?

protams
14:52 | 07/01/17
ZIŅOT
(-2)
(4)
+

kas tad baznīca, ja ne teātris, pat repertuārs nemainās.

Olga
10:34 | 07/01/17
ZIŅOT
(-0)
(2)
+

Varbūt teātris noveļ uz baznīcām, bet tur ne visi grib teātri...?

JV
10:08 | 07/01/17
ZIŅOT
(-3)
(13)
+

Paldies tēvam Jānim par dziļo skaidrojumu! Priecīgu visiem šo Ziemassvētku laika noslēgumu, kas noslēdzas ar Zvaigznes dienu! Un priecīgus Ziemassvētkus pareizticīgajiem! Lai arī svētkus svinam katrs savā laikā, bet Kristus mums visiem ir viens!

māte
21:03 | 07/01/17
ZIŅOT
(-2)
(4)
+

Nesapratu..Bitāns taču ir luterāņu mācītājs, kāpēc Jūs viņu dēvējat par tēvu?Annas baznīca ir palikusi traki dīvaina- vīraku purina, sievietes lakatos, tagad vēl mācītājs tiek dēvēts par tēvu...kāpēc tā?

piekrītu tt
16:45 | 07/01/17
ZIŅOT
(-6)
(3)
+

Nevajag teikt, ka Kristus mums VISIEM ir viens. Tie ir salti meli.

Olga
14:17 | 07/01/17
ZIŅOT
(-2)
(10)
+

TT lasiet, pirms komentēt! Pareizticīgiem un luterāņiem ir viens Kristus, nekas nav vispārināts uz visiem, bet jūs lai svētī jūsu allahs, šiva un citi. Jums neviens nespiež ticēt Kristum, tā kā varat neievietot nevietā savu attieksmi!

TT
12:22 | 07/01/17
ZIŅOT
(-8)
(3)
+

Nav Kristus mums viens. Nevajag runāt visu vārdā! Ir arī Allahs , Šiva un citi. Katram savs!

ir tā
10:26 | 07/01/17
ZIŅOT
(-2)
(7)
+

Kādrez visi kristieši svinēja Ziemsvētku vakaru 6.janvārī,kas pēc vecā kalendāra ir 24.decembris, tad pasaulē ieviesa jauno kalendāru, kur starpība ir 2 nedēļas un visi kristieši pielāgojās šim kalendāram, pareizticīgie palika pie vecā kalendāra,un tāpēc ir šī atšķirība.Vajag ieviest brīvdienu šajā laikā, jo pārējiem kristiešiem kuri ievēro jauno kalendāru šī ir Zvaigaznes diena, kas ari ir lieli svētki .Priecīgus Ziemassvētkus ---pēc vecā stila!

to ir tā
18:17 | 07/01/17
ZIŅOT
(-6)
(5)
+

Kāpēc mums būtu jāpielāgojas kristiešiem? Ar ko viņi labāki par citiem?

....................
17:02 | 07/01/17
ZIŅOT
(-1)
(5)
+

Kristus vārdi: Es esmu patiesība,ceļš un dzīvība,tikai caur mani iespējams tuvoties TĒVAM! Tātad------zināšanai visiem dažņedažādu dievekļu maldu apčakarētjiem.

to ///////
20:48 | 07/01/17
ZIŅOT
(-1)
(1)
+

Izlasīsi Lato Lapsas `` Zem Muhameda bārdas``, vēl vairāk neticēsi.

///////
17:46 | 07/01/17
ZIŅOT
(-4)
(3)
+

Ir tikai viens misēklis - tas viss par Kristu ir žīdu izdomāts un tas nozīmē, ka es tam neticu, āmen.

NJAA
18:07 | 07/01/17
ZIŅOT
(-1)
(3)
+

va tu ,nejēga, zini ka jūdi vēl joprojām gaida Mesiju(Kristu) un neatzīst Jēzu kā MESIJU .........

tiešām, njaa
14:24 | 10/01/17
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Var, var nocitēt. Jau sen:
``Abun d`bashmayo
nithqadash shmokh
tithe malkuthokh
nehwe sebyonokh
auqano d-bashmayo oph bar`o
hab lan lahmo d-sunqanan yowmano
wasbuq lan hawbayn.. `` utt. Var mācīties gan verbāli, gan vizuāli daudzās vietnēs internetā: tekstos, mūzikā, dziedājumos. Ir arī latviskais tulkojums no dāņu valodas. Izruna līdzīga rakstiskajam, bet ne gluži visos vārdos. Nav jau nekāda mistika.

too tiešām, njaa
19:33 | 08/01/17
ZIŅOT
(-1)
(2)
+

vari nocitēt aramiešu valodā, gudriniek?

tiešām, njaa
20:44 | 07/01/17
ZIŅOT
(-2)
(1)
+

Tā Kunga Vārdus - evaņģēlijus taču uzrakstīja jūdi (kas ir tie paši ebreji?). Un arī VD ir jūdu sarakstīta. Un to visu kopā ņemot, sludina, ka Bībele ir Dieva Vārds, Patiesība. Tad kāpēc Patiesības uzrakstītāji sev izkārtoja citu Patiesību - jūdaismu. Un kāpēc viņi dzīvo pēc citas bībeles - Talmuda? Un kāpēc Tēvreize (kas esot Jēzus lūgšana) Jēzus valodā - aramiešu valodā skan citādi, nekā mums zināmā Tēvreize?

vai makaronu kabināšana
18:15 | 07/01/17
ZIŅOT
(-8)
(4)
+

Kā mācītājs tā var runāt? Kā viņš zin, kas noticis? Viņš nav nekāds pārcilvēks, bet tieši tāds pats pilsonis, kā mēs visi! Viņš strādā un saņem algu. Kā viņš var pierādīt savu vārdu patiesumu?

Olga
14:13 | 09/01/17
ZIŅOT
(-1)
(3)
+

Es eju uz Baznīcu un zinu ka tur skaidroto Bībeli. Un tā jau pāris tūkstošu gadu. Kā var tad zināt, ka Napaleons eksistējis vai faroni Ēgiptē mitinājušies? Arī paseni notikumi... Baznīca pauž to ko vienmēr paudusi, nekas nav jāpierāda! Jums drīzāk jāpierāda pretējais!

drausmigi
10:22 | 08/01/17
ZIŅOT
(-9)
(2)
+

drausmas vel 21. gadsimta cilvekus var vadit ar sadiem pekstiniem!!! moralizetaji un uz cilveku vainas un mazvertibas pelnosi paraziti! :/

Olga
14:19 | 09/01/17
ZIŅOT
(-1)
(4)
+

Drausmīgi ir ka cilvēks dzīvo bez Kristus, bez grēku piedošanas saņemšanas un altāra sakramenta! Es, kā reiz, eju ar savu lielo pašapziņu uz Baznīcu cīnīties un un vainas apziņa kā reiz pēc grēksūdzes nav un neviens uz to man neparazitē! Jums to skepsi un žulti ar dievbijību un ticību labāk nomainīt :)

>Olga
17:24 | 09/01/17
ZIŅOT
(-1)
(1)
+

Beidz kost. Svētki jau sen beigušies. Ej pie saviem svētuļiem klanīties un nemurmulē te idiotismus!

Olga
23:44 | 09/01/17
ZIŅOT
(-1)
(1)
+

Paldies! Gan jums to idiotismu murmulējušo un pie svētuļiem klanīgo lūgšanas vēl noderēs..

to olga
10:24 | 10/01/17
ZIŅOT
(-1)
(1)
+

Dievs mājo sirdī, nevis baznīcā! Ikviens saprātīgs cilvēks to saprot. Labi, ka ir tikai tāda maza čupiņa, kas iet klausīties šos sacerējumus, kuru būtību pierādīt nav iespējams. Bet katrs jau izklaidējas kā tīk. Tāpēc lai jau izklaidējas, bet nedomāju, ka ar šādām ziņā vajadzētu piesārņot laicīgos portālus. Jo, vai tad tas jūsu Kristus atbalsta internetu un tādu subjektu kā OLGA žults šļākšanu šeit? Diez vai. Klausieties savus pesteļus, dzīvojiet pasakā, bet gānīšanos pasakiet mācītājam!:D

Olga
10:47 | 10/01/17
ZIŅOT
(-2)
(0)
+

Jauki, ka portāls piedāvā tādu rakstu! Kas negrib, tas lai nelasa! Valsts mums arī no reliģijas šķirta, varbūt no laicīgas sabiedrības pilsētvides arī reliģiskas celtnes aizvākt? Nezinu cik Jums (to Olga) gadi, bet bija laiks, ka Jūsu domāšanas veida cilvēki gāja arī tik tālu... Ne vien par sacerējumiem un sārņiem sauca Baznīcas mācību, bet arī šo sacerējumu un sārņu mājas Baznīcas nojauca, klubos un noliktavās pārvērta vai vismaz krustus aplauza! Starp citu baznīcu veido cilvēki, cik saprotu, kam Kristus mājo sirdī, kuri sanākam tur kopā, cits retāk, cits biežāk.

olgai
16:58 | 10/01/17
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

OLGA, ja nezini, baznīcas ar tur sludināto "patiesību" ir atnesušas karu, asinis un nāvi. Baznīcas un tur notiekošais ir manipulēšanas veids ar tautu jau no senseniem laikiem. OLGA apmeklē baznīcu. Un tagad varam palasīt viņas jēlos komentārus. Un tagad redzam kādi prasti un rupji ļaudis nāk no baznīcas. Šiem cilvēciņiem ir tikai sava taisnība. Citus uzklausīt bez jēlībām, daļa baznīcēnu, acīmredzot nav spējīgi! Fui!

18 novembris Jānim.
10:10 | 12/01/17
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

ir Labi,ka šoreiz Svētrunu nolasījāt Pats.Paldies

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki