Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes 22.novembra sēdes protokols


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes 22.novembra sēdes protokols (2)

Otrdienā, 05. martā, 2019 | BIRKAS: protokols , domes sēde
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes 22.novembra sēdes oficiālo protokolu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem, kas skar visu pilsētnieku intereses.

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 22.novembrī Nr. 14

Sēde sasaukta 2018.gada 22.novembrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2018.gada 22.novembrī pulksten 13.17.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Sēdē piedalās 13 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Uldis SESKS
Gaļina SKOROBOGATOVA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS
Vilnis VITKOVSKIS

Sēdē nepiedalās deputāte:
Helēna GERILOVIČA, darba pienākumu dēļ

Uzaicinātās personas:
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Gunta KLIEVĒNA, Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles amata
pretendente
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore
Dace LIEPNIECE–LIEPIŅA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības
un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste
Agris SPRŪDE, SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" valdes loceklis
Arvīds VITĀLS, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais
teritorijas plānotājs
Taiga ZIEMELE, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"".
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"".
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.82 "Par Liepājas lidostas pakalpojumiem".
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai".
5. Par konceptuālu atbalstu dāvinājuma pieņemšanai.
6. Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI.
7. Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu.
8. Par Liepājas ostas noteikumiem.
9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM".
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ".
11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI".
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM".
13. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu".
15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.304 "Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
18. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
19. Par amatu savienošanu.
20. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Baltijas ielā 9–11, Liepājā.
21. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 10–3, Liepājā.
22. Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu.
23. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu.
24. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15–53, Liepājā.
25. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, Liepāja, nodošanu atsavināšanai.
26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu atsavināšanai.
27. Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas apstiprināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 atsavināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 atsavināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 atsavināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 atsavināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 atsavināšanu.
35. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 atsavināšanu.
36. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 atsavināšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 atsavināšanu.
38. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 atsavināšanu.
39. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 atsavināšanu.
40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 atsavināšanu.
41. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 atsavināšanu.
42. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M atsavināšanu.
43. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–5 atsavināšanu.
44. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–6 atsavināšanu.
45. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51–1N atsavināšanu.
46. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4–1A atsavināšanu.
47. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N atsavināšanu.
48. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N atsavināšanu.
49. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N atsavināšanu.
50. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 atsavināšanu.
51. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 atsavināšanu.
52. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–4 nosacīto cenu.
53. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–69 nosacīto cenu.
54. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59–65 nosacīto cenu.
55. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1–3 nosacīto cenu.
56. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 nosacīto cenu.
57. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–37 nosacīto cenu.
58. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 nosacīto cenu.
59. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10–14 nosacīto cenu.
60. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
61. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
62. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
63. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
64. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
65. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
66. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
67. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoles rezultātu apstiprināšanu.
68. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
69. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
70. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
71. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
72. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
73. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
74. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
75. Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu.
76. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu".
77. Par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
78. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
79. Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
80. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
81. Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
82. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu.
83. Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu.
84. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas, iznomāšanu.
85. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai.
86. Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja).
87. Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu.
88. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
89. Par dzīvnieku kapsētas izveidi.

Par informācijas sniegšanu

Jānis VILNĪTIS: – Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un aicina visus klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt
ilggadīgo Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta vadītāju Ivetu Bartkeviču.
 Informē, ka 2018.gada 22.novembrī pulksten 12.58 ir saņemts Domes deputāta Ģirta Kronberga iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu. Ņemot vērā Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturto daļu, Ģirta Kronberga deputāta pilnvaras izbeigsies nākamajā dienā pēc šīs domes sēdes, tas ir, deputāta pilnvaras izbeidzas ar 23.novembri.

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā""

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"".
 Lēmums nepieciešams, lai precizētu projekta "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā" (turpmāk – Projekts) kopējās izmaksas, Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma, kuros pilsētas mikrorajonos un kad ir plānots ieviest šīs tehnoloģijas, apspriešanā piedalās Pāvels SEREDA un Vilnis VITKOVSKIS.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.470 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"".

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta""

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"", kurā paredzēts precizēt projekta "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta" paraksttiesīgās personas amata nosaukumu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.471 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"".

3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.82 "Par Liepājas lidostas pakalpojumiem"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai veiktu izmaiņas Liepājas lidostas atlaižu un lidojumu veicināšanas programmā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.82 "Par Liepājas lidostas pakalpojumiem"", kurā paredzēts papildināt lēmuma 2.pielikumu "Liepājas lidostas atlaižu un lidojumu veicināšanas programma" ar 1.1punktu šādā redakcijā: "1.1 Palielinot lidojumu intensitāti maršrutā, kurā iepriekš veikti regulāri lidojumi, esošās atlaides tiek piemērotas vēl uz vienu gadu" un noteikt, ka minētais papildinājums stājas spēkā 2018.gada 22.novembrī un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.472 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.82 "Par Liepājas lidostas pakalpojumiem"".

4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai"

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu atliktos maksājumus par Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50 būvdarbu veikšanu, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ir 8% un ir jāizmaksā 6 vienādās daļās ik pēc katriem 6 mēnešiem būves garantijas nosacījumu izpildes gadījumā, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai", kurā paredzēts ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu 3 291 429,70 eiro uz laiku līdz 15 gadiem projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi, aizņēmumu izņemt pakāpeniski pa daļām – 2017.gadā 1 783 140,01 eiro, 2018.gadā 1 145 417,81 eiro, 2019.gadā 181 435,94 eiro, 2020.gadā 181 435,94 eiro, atdošanu plānot no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2020.gadu, un pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvaldei 2021.gada pašvaldības budžetā plānot pašvaldības līdzfinansējumu 90 717,97 eiro projekta atliktā maksājuma segšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, E. STRIKS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.473 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai"".

5. Par konceptuālu atbalstu dāvinājuma pieņemšanai

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par konceptuālu atbalstu dāvinājuma pieņemšanai", kurā paredzēts konceptuāli atbalstīt dāvinājuma – brīvi pieejama āra basketbola laukuma, kas tiks izveidots atbilstoši Nacionālā basketbola asociācijas parametriem Dunikas iela 2/24, Liepājā – pieņemšanu un noteikt, ka Kristapa Porziņģa fondam "Porzingis Family Foundation Inc" ir tiesības ierosināt un realizēt labiekārtojuma ieceri minētā basketbola laukuma izveidei.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, P. SEREDA, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.474 "Par konceptuālu atbalstu dāvinājuma pieņemšanai".

6. Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI

ZIŅO Pāvels SEREDA:
 – Informē, ka Domē ir saņemta Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra vēstule, kurā, pamatojoties uz aizsardzības ministra pavēli par Valsts aizsardzības mācības īstenošanu pašvaldībās un sakarā ar Valsts aizsardzības mācības uzsākšanu Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā, lūgts veikt grozījumus sadarbības līguma tekstā, ar mērķi uzlabot Jaunsardzes un informācijas centra sadarbību ar pašvaldību.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt vienošanos par grozījumiem sadarbības līgumā "Par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.475 "Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI".

7. Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir normatīvie akti, tai skaitā iestādes nolikums, kuru apstiprina dibinātājs.
 Liepājas speciālajai internātpamatskolai, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu, piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss no 2018.gada 1.septembra un ar Domes 2018.gada 16.augusta lēmumu Nr.344 piešķirts nosaukums – Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs". 2018.gada 16.augustā tika apstiprināts minētās izglītības iestādes nolikums, kas izstrādāts atbilstoši Izglītības un kvalitātes valsts dienesta prasībām un atbilstoši jauniegūtajam speciālās izglītības attīstības centra statusam.
 Liepājas pilsētas pašvaldībā ir saņemts Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 19.oktobra lēmums, kura 4.punktā noteikts līdz 2018.gada 28.decembrim aktualizēt "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu. Minētā prasība saistāma ar to, ka iepriekš izdotā reģistrācijas apliecība ir atzīta par spēku zaudējušu, jo tika veikti grozījumi Izglītības iestāžu reģistrā ierakstītajās ziņās un norādē "Iestādes nosaukums" vārdi "Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs"" tika aizstāti ar vārdiem "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs".
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai un apstiprināšanai Domes sēdē ir iesniegts jauns "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikums.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.476 "Par "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikumu".

 2. Apstiprināt nolikumu Nr.39 ""Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" nolikums".

8. Par Liepājas ostas noteikumiem

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts saistošo noteikumu projekts "Liepājas ostas noteikumi", kuru izstrādes mērķis ir uzlabot kuģošanas drošību ostā, nodrošināt kuģu un ostas iekārtu aizsardzību, kā arī kuģu apriti Liepājas ostā.
 Saskaņā ar Likuma par ostām 6.panta pirmo daļu, Ostas noteikumos norāda: ostas zemes un akvatorijas robežas, kuģu pieņemšanas tehniskās iespējas, noteikumus par kuģu satiksmi akvatorijā, kuģu stāvēšanas noteikumus, vides aizsardzības noteikumus ostā, ostas padziļināšanai izvirzāmās prasības, ostas drošības uzraudzības pamatprincipus, muitas, robežapsardzības, sanitāro un ugunsdrošības režīmu ostā, ostā ņemamās maksas, citas ostas darbību reglamentējošās normas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.477 "Par Liepājas ostas noteikumiem".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 "Liepājas ostas noteikumi".

9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka, lai atbalstītu Liepājas pilsētas pašvaldībā dzīvojošās ģimenes, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM", kuros paredzēts palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru par vienu bērnu no 150 eiro līdz 200 eiro. Pakāpeniska vienreizēja bērna piedzimšanas pabalsta palielināšana tiek īstenota saskaņā ar Liepājas pilsētas politisko vadlīniju uzdevumu 2017.–2021.gadam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

 Komentārus par atbalstu bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanai izsaka Pāvels SEREDA un Ludmila RJAZANOVA.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, E. STRIKS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.478 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23 "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"".

10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka 2017.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā, kā arī ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, un materiālo resursu novērtēšanas kritērijus. 2018.gada 1.oktobrī saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 26.pantu un likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 13.panta ceturto daļu, veikta pensiju un atlīdzību pārskatīšana (indeksācija).
 Lai nodrošinātu palīdzību iedzīvotājiem, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi saistošajos noteikumos, kuros paredzēts:
– noteikt, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 310 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
– noteikt, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 370 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.479 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ"".

11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzības audžuģimenei veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka 2017.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI" (turpmāk – saistošie noteikumi). Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" zaudēja spēku ar 2018.gada 1.jūliju un spēkā stājās Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi", ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI", kuros paredzēts:
– grozīt atsauci uz normatīvajos aktos sniegto deleģējumu;
– palielināt pabalstu bērna uzturam katram audžuģimenē ievietotam bērnam no 280 eiro līdz 300 eiro;
– palielināt pašvaldības atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu no 100 eiro uz 150 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, L. MATISONE, P. SEREDA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1. Pieņemt lēmumu Nr.480 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI"".
 
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI"".

12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM"

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.
 Lai veiktu savlaicīgus, koordinētus pasākumus vardarbības pret bērnu cēloņu novēršanā, nepieciešams pilnveidot pašreizējo regulējumu, izdarot grozījumus saistošajos noteikumos, un paplašināt pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, papildus paredzot sociālo pakalpojumu – preventīvo pasākumu kopumu, kas vērsts uz vardarbības pret bērnu mazināšanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, P. SEREDA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: 1 . Pieņemt lēmumu Nr.481 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM"".

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM"".

13. Par saistošo noteikumu precizēšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka Dome 2018.gada 11.oktobrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.18 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM"" (turpmāk – saistošie noteikumi).
 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.panta ceturto daļu, Liepājas pilsētas domei jāpieņem lēmums, ar kuru tiek precizēti saistošie noteikumi.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, H. VALCIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.482 "Par saistošo noteikumu precizēšanu".

14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka Latvijā 2018.gada 6.oktobrī notika 13.Saeimas vēlēšanas, kurās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta darbam Saeimā tika ievēlēts Liepājas pilsētas domes deputāts Valērijs Agešins.
 Lai nodrošinātu Domes pastāvīgo komiteju darbu un saskaņā ar Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisijas 2018.gada 7.novembra lēmumu Nr.5 "Par nākamā deputāta noteikšanu", izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"", kurā paredzēts Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sastāvā Valērija Agešina vietā ievēlēt deputāti no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta Gaļinu Skorobogatovu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – P. SEREDA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.483 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā Nr.242 "Par Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu"".


15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.304 "Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Uldis SESKS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.304 "Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"", kurā paredzēts Domes Budžeta komisijas sastāvā Valērija Agešina vietā iekļaut Gaļinu Skorobogatovu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.484 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.304 "Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"", kurā saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Labklājības ministrijas vēstulēm "Par izmaiņām vērtēšanas komisijas sastāvā" paredzēts apstiprināt grozījumus Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, E. STRIKS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.485 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"".

17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka Domē ir saņemti iesniegumi no Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklēm Ivetas Treimanes un Andželikas Kāles ar lūgumu atbrīvot viņas no darba minētajā komisijā, kā arī ir saņemti Solvitas Dīķes un Zanes Lobānovas iesniegumi ar lūgumu iekļaut Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā. Ir uzklausīts arī lūgums no komisijas locekles Vita Kalotes mainīt lēmumā viņas uzvārdu sakarā ar stāšanos laulībā.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts aizstāt Domes 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem" 1.1.apakšpunktā vārdus "Iveta Treimane" ar vārdiem "Solvita Dīķe", vārdus "Andželika Kāle" ar vārdiem "Zane Lobānova" un vārdus "Vita Kalote" ar vārdiem "Vita Vīlistere".
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, J. VILNĪTIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.486 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem"".

18. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.

ZIŅO Helvijs VALCIS:
 – Informē, ka 2018.gada 12.oktobrī savus amata pienākumus beidza pildīt bāriņtiesas locekle Ineta Jaunskalže, un līdz ar to nepieciešams pieņemt lēmumu par cita bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu amatā. Tika rīkots konkurss un, apkopojot konkursa rezultātus, kā atbilstošākais pretendents bāriņtiesas locekļa amatam tika izvirzīta Gunta Klievēna, kura apliecinājusi, ka vēlas pildīt bāriņtiesas locekļa amata pienākumus un atbilst Bāriņtiesas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām bāriņtiesas locekļa kandidāta prasībām.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu", kurā paredzēts ar 2018.gada 26.novembri ievēlēt Guntu Klievēnu par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.487 "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu".

19. Par amatu savienošanu

ZIŅO Jānis VILNĪTIS:
 – Informē, ka Domē ir saņemts Āra Ozoliņa iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar Liepājas SEZ SIA "TERRABALT" valdes locekļa amatu, biedrības "Latvijas zolītes federācija" prezidenta amatu, SIA "OZO Logistics" valdes locekļa amatu, SIA "Sporta klubs "BALTIKA"" valdes locekļa amatu, biedrības "Tenisa klubs "Liepāja"" valdes locekļa amatu un biedrības "LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA" prezidenta amatu.
 Saskaņā ar likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes loceklis ir valsts amatpersona. Speciālie valsts amatpersonas mata savienošanas ierobežojumi Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes loceklim ir paredzēti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā, kurā cita starpā noteikts, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta 23 daļā minētās amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tā koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
 Līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" nosacījumiem ir kompetenta sniegt atļauju Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata savienošanai ar citu amatu.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par amatu savienošanu", kurā paredzēts atļaut Ārim Ozoliņam savienot Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar visiem iepriekš minētajiem amatiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājumu par amatu savienošanu un iespējamo interešu konfliktu apspriešanā piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Jānis VILNĪTIS, Pāvels SEREDA un Inita PELNĒNA.

DOME, balsojot ar 11 balsīm par – U. SESKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, 1 pret – L. RJAZANOVA, 2 atturas – P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.488 "Par amatu savienošanu".

20. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Baltijas ielā 9–11, Liepājā

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Baltijas ielā 9–11, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Baltijas ielā 9–11, kas ir labiekārtots vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 35,8 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.489 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Baltijas ielā 9–11, Liepājā".

21. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 10–3, Liepājā

ZIŅO Gints ROČĀNS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 10–3, Liepājā", kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 10–3, kas ir daļēji labiekārtots divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 39,7 kv.m.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.490 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 10–3, Liepājā".

22. Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu", kurā paredzēts atļaut nojaukt pašvaldības īpašumā esošo noliktavas ēku Flotes ielā 14, kuras tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, ēka atrodas avārijas stāvoklī un turpmākai ekspluatācijai nav piemērota.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.491 "Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu".

23. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka Liepājas ezers saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un tā 1.pielikumu ir publisks ezers. Liepājas ezers ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija ar statusu "Dabas liegums "Liepājas ezers"" un tas iekļauts Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.5 "Dabas liegums "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" dabas liegumā ir noteiktas trīs funkcionālās zonas, to skaitā dabas parka zona, kura izveidota, lai saglabātu dabas lieguma teritoriju sabiedrības izglītošanai un atpūtai, mazinātu saimnieciskās un rekreatīvās darbības ietekmi uz regulējamā režīma zonu un dabas lieguma zonu, kā arī, lai sekmētu dabas lieguma teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
 Dome 2018.gada 14.jūnijā ar lēmumu Nr.238 "Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"" ir atbalstījusi projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā", kas daļēji tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana". Minētā projekta ietvaros nepieciešams izveidot infrastruktūru 80 kv.m platībā zemes vienībā "Liepājas ezers", kuras izveidei nepieciešams nodibināt zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomas tiesiskās attiecības ar Dabas aizsardzības pārvaldi vismaz līdz 2025.gada jūlijam.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu", kurā paredzēts lūgt Dabas aizsardzības pārvaldei nodot nomā pašvaldībai zemes vienības "Liepājas ezers" daļu Liepājas ezera Zirgu salas piekrastē 14 366 kv.m platībā uz 9 gadiem infrastruktūras izveidei.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.492 "Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu".

24. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15–53, Liepājā

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts", kurā paredzēts atteikties pārņemt pašvaldības īpašumā 1/3 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.53 Šķēdes ielā 15, jo konkrētā dzīvokļa īpašuma 1/3 domājamā daļa nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, H. VALCIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.493 "Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15–53, Liepājā".

25. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, Liepāja, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, Liepāja, nodošanu atsavināšanai", kurā paredzēts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu (starpgabalu) 1247 kv.m platībā ar nosaukumu Parka iela 23, pārdodot to izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.494 "Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, Liepāja, nodošanu atsavināšanai".


26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu atsavināšanai

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu atsavināšanai", kurā paredzēts atsavināt apbūvētu zemesgabalu Ceriņu ielā 8, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma īpašniekam.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.495 "Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu atsavināšanai".

27. Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas apstiprināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenu 4000 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. MATISONE, H. VALCIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.496 "Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas apstiprināšanu".

28. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.497 "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–43 atsavināšanu".

29. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, H. VALCIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.498 "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3–8 atsavināšanu".

30. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, H. VALCIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.499 "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–1 atsavināšanu".

31. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.500 "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–4 atsavināšanu".

 Pulksten 14.05 no Domes sēžu zāles iziet deputāts Ģirts KRONBERGS.

32. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, U. SESKS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.501 "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8–8 atsavināšanu".

33. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 4–5 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.502 "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4–5 atsavināšanu".

34. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, U. SESKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.503 "Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25–10 atsavināšanu".

35. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 atsavināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.504 "Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–8 atsavināšanu".

36. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.505 "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33–14/15 atsavināšanu".

37. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, P. SEREDA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.506 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–1 atsavināšanu".

38. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – A. DEKSNIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.507 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–13 atsavināšanu".

39. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.508 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–16 atsavināšanu".

40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – P. SEREDA, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.509 "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–2 atsavināšanu".

41. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.510 "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55–8 atsavināšanu".

42. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, U. SESKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.511 "Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2–1M atsavināšanu".

43. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–5 atsavināšanu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–5 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–5 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, U. SESKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.512 "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–5 atsavināšanu".

Pulksten 14.14 Domes sēžu zālē ienāk deputāts Ģirts KRONBERGS.

44. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–6 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–6 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–6 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, G. SKOROBOGATOVA, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.513 "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–6 atsavināšanu".

45. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51–1N atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51–1N atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51–1N atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,
 
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.514 "Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51–1N atsavināšanu".

46. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4–1A atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4–1A atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4–1A atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.515 "Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4–1A atsavināšanu".

47. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.516 "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–2N atsavināšanu".

48. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.517 "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–3N atsavināšanu".

49. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.518 "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27–5N atsavināšanu".

50. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, H. VALCIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.519 "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–15 atsavināšanu".

51. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 atsavināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, E. STRIKS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.520 "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53–54 atsavināšanu".

52. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–4 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–4 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–4 nosacīto cenu 6100 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. SESKS, E. STRIKS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.521 "Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–4 nosacīto cenu".

53. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–69 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–69 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–69 nosacīto cenu 19600 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 13 balsīm par – J. VILNĪTIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, pret – nav, 1 atturas – L. RJAZANOVA, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.522 "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–69 nosacīto cenu".

54. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59–65 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59–65 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59–65 nosacīto cenu 13900 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.523 "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59–65 nosacīto cenu".

55. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1–3 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1–3 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1–3 nosacīto cenu 5100 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.524 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1–3 nosacīto cenu".

56. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 nosacīto cenu 7300 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. MATISONE, P. SEREDA, U. SESKS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.525 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2–69 nosacīto cenu".

57. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–37 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–37 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–37 nosacīto cenu 5700 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, U. SESKS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.526 "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–37 nosacīto cenu".

58. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 nosacīto cenu 6800 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, E. STRIKS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, G. SKOROBOGATOVA, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, U. SESKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.527 "Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–33 nosacīto cenu".

59. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10–14 nosacīto cenu

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10–14 nosacīto cenu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10–14 nosacīto cenu 5400 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.528 "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10–14 nosacīto cenu".

60. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 4500 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.529 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

61. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 4700 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.530 "Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–7 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

62. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2950 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, G. ROČĀNS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.531 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

63. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1250 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, U. SESKS, G. ROČĀNS, E. STRIKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.532 "Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

64. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Atis DEKSNIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2050 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.533 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

65. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 5200 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, E. STRIKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.534 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

66. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1050 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.535 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

67. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1550 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.536 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A izsoles rezultātu apstiprināšanu".

68. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 950 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.537 "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

69. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1550 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.538 "Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23–10 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

70. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1500 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, L. MATISONE, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.539 "Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A–11 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

71. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 2950 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, E. STRIKS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.540 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

72. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84–2 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 1050 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.541 "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84–2 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

73. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 950 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.542 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

74. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 izsoles rezultātus – nosolītā cena ir 850 eiro.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.543 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu".

75. Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu". kurā paredzēts iznomāt biedrībai "Garāžu biedrība Turaida" uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, zemesgabala Atmodas bulvārī 2A daļu un zemesgabala Turaidas ielā 2A daļu teritorijas starp daudzdzīvokļu mājām uzturēšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, E. STRIKS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, Ģ. KRONBERGS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.544 "Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu".

76. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"", kurā paredzēts palielināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BB camping" iznomājamās zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas platību no "5000 kv.m" uz "24377 kv.m", precizēt iznomāšanas mērķi un papildināt nomas līguma nosacījumus, nosakot, ka nomnieks apņemas segt izdevumus par zemes vienības daļas aktuālā plāna izgatavošanu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.545 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"".

77. Par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "Karostas glābšanas biedrība" zemes nomas līguma par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas iznomāšanu Ziemeļu fortu apsaimniekošanai un uzturēšanai termiņu līdz 2023.gada 20.oktobrim.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.546 "Par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu".

78. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt SIA "Namu serviss APSE", kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 76 apsaimniekotājam, zemesgabala Klaipēdas ielā 80A daļas nomas līguma termiņu uz 5 gadiem autostāvvietām mājas Klaipēdas ielā 76 iedzīvotājiem.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, E. STRIKS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.547 "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

79. Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt SIA "Gatvess" zemes nomas līguma par zemesgabala, Krūmu ielas daļas 20 kv.m platībā, iznomāšanu termiņu līdz 2023.gada 21.oktobrim tirdzniecības kioska uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.548 "Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu".

80. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt biedrībai "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" zemes nomas līguma par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas iznomāšanu termiņu līdz 2023.gada 15.novembrim zivju pārstrādes ceha darbības nodrošināšanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.549 "Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu".

81. Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt laivu īpašnieku biedrībai "OLIMPS 1" zemes nomas līguma par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 6135 kv.m platībā iznomāšanu termiņu līdz 2023.gada 30.novembrim laivu piestātņu uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, L. MATISONE, H. VALCIS, P. SEREDA, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.550 "Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu".

82. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu", kurā paredzēts, pārjaunot no 2006.gada 31.maijā starp pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SAIME I" noslēgtā zemes nomas līguma izrietošās zemes nomas tiesiskās attiecības par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas iznomāšanu uz laiku līdz 2023.gada 1.augustam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LĪVA K" sabiedrības īpašumā esošās tirdzniecības ēkas uzturēšanai un apsaimniekošanai, noslēdzot jaunu zemes nomas līgumu.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.551 "Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu".

83. Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt zemesgabalu Ventspils ielā 36 no lēmuma pieņemšanas dienas uz 10 gadiem ēku (būvju) īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.552 "Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu".

84. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas, iznomāšanu

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas, iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt nekustamā īpašuma Mežu ielā 50A īpašniecei uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļu namīpašuma apsaimniekošanai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.553 "Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas, iznomāšanu".

85. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai

ZIŅO Linda MATISONE:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai", kurā paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums pašvaldības nekustamajam īpašumam, zemesgabala Dūņu ielā 4 daļai aptuveni 369 kv.m platībā, elektroapgādes objekta – 20kV kabeļa līnijas un konteinertipa apakšstacijas ar zemējuma kontūru – ierīkošanai un ekspluatācijai.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.554 "Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai".

86. Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja)

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, pamatojoties uz pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" un zemesgabala Darbnīcu ielā 8 īpašnieces iesniegumiem, apstiprināts zemes ierīcības projekts, kas izstrādāts ar mērķi pārkārtot zemesgabalu Darbnīcu ielā 8 un Darbnīcu ielā 10 robežas, nemainot to platības. Robežu pārkārtošana veikta, lai izbūvētu savstarpējo žogu, neatstājot aiz pašvaldībai piederošās administratīvās ēkas neloģisku, faktiski neizmantojamu aptuveni 70 cm šauru zemes daļu, un iebraucamais ceļš stadionā atrastos uz pašvaldībai piederošā zemesgabala.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja)", kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības Darbnīcu ielā 10 jaunās robežas 16798 kv.m platībā.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.555 "Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja)".

87. Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka pēc pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" ierosinājuma ir apstiprināts zemes ierīcības projekts, kas izstrādāts ar mērķi sadalīt zemesgabalu Brīvības ielā 164. Nekustamais īpašums (zemesgabals) Brīvības ielā 164, Liepājā, 23232 kv.m platībā reģistrēts zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda, bet uz tā atrodas būvju īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz fiziskas personas vārda. Būvju īpašnieks ierosinājis zemesgabala atsavināšanu, līdz ar to, pirms zemes nodošanas atsavināšanai, nepieciešams nodalīt teritoriju ielas sarkanajās līnijās. Zemes ierīcības projekta rezultātā izveidoti divi uz pašvaldības vārda reģistrējami zemesgabali Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A.
 Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A jaunās robežas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.556 "Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu".

88. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", kurā paredzēts nodot lokālplānojuma "Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā" redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un noteikt apspriešanas termiņu – četras nedēļas.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.557 "Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".

89. Par dzīvnieku kapsētas izveidi

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:
 – Informē, ka, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt beigto dzīvnieku apbedīšanas vietas – īstenošanu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvnieku kapsētas izveidi", kurā paredzēts noteikt dzīvnieku apbedīšanas vietas izveidei teritoriju 1 ha platībā zemesgabalā Talsu ielā 2, uzdot pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas būvvalde" organizēt lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, izstrādi zemes vienībām Talsu ielā 2 un 14.novembra bulvārī 29 un pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļai sagatavot dokumentāciju sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai un iesniegšanai Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē.
 Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

 Jautājuma par zemesgabalā esošajiem mazdārziņiem un to turpmāko apsaimniekošanu apspriešanā piedalās: Pāvels SEREDA, Jānis VILNĪTIS un Māris EGMANIS.

DOME, balsojot ar 14 balsīm par – Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, M. VERPAKOVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, pret – nav, atturas – nav, nebalso – nav,

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.558 "Par dzīvnieku kapsētas izveidi".

Sēde slēgta 2018.gada 22.novembrī pulksten 14.53.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS (27.11.2018.)

Protokolēja Egita LUKJANOVA (27.11.2018.)


Sludinājums

Maître TOSSA
21:56 | 19/03/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Grand marabout vaudou sorcier, roi des puissant fétiche vaudou,prêtre et grand voyant, spécialiste des problèmes de couple, rituel de retour affectif rapide en 7 jours, puissance sorcier vaudou de tous les travaux occultes vaudou, retour affectif rapide le plus efficace, amour,argent,couple,devenir riche,pacte avec diable,porte monnaie magique,porte feuille magique,problèmes de la sorcellerie...
Téléphone WhatsApp : 0022 997 638 657 , E-mail: contact.marabout.vaudou@gmail.com
Siteweb: www.marabout-vaudou-retour-affectif.com

francoisemorandeau@hotmail.com
17:59 | 01/04/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Nodrošināts kredīts 48 stundu laikā
Sveiki,
Es piedāvāju jums kredītus ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem maksimālā 25 gadu atmaksas periodā neatkarīgi no aizņemto summu. Lūdzu, sazinieties ar mani, ja jūs interesē.
e-pasts: francoisemorandeau@hotmail.com

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki