Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājas domes sēdes darba kārtība 14.jūnijā


atlikušas 250 zīmes


Liepājas domes sēdes darba kārtība 14.jūnijā

Trešdienā, 13. jūnijā, 2018 | BIRKAS: domes sēde
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domē 14.jūnijā paredzētās sēdes darba kārtības 67 (!) jautājumiem. Sēde notiks Liepājas domē Rožu ielā 6, 226. telpā, pulksten 13.

(Nr., jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu. G.Ansiņš

2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu. G.Ansiņš

3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2017.gada publisko pārskatu. G.Ansiņš

4. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

5. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2018.gadā. Ģ.Kronbergs

6. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta". G.Ansiņš

7. Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā". G.Ansiņš

8. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā". G.Ansiņš

9. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem". A.Deksnis

10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktora pienākumu izpildītāju. A.Deksnis

11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "Par Liepājas pilsētas vispārizglītojošo vidusskolu kvalitātes balvām".
G.Ročāns

12. Par saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" apstiprināšanu. H.Valcis

13. Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. V.Vitkovskis

14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.64 "Par energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisiju". V.Vitkovskis

15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju". V.Vitkovskis

16. Par amatu savienošanu. V.Vitkovskis

17. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija". J.Vilnītis

18. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs". J.Vilnītis

19. Par zemesgabalu maiņu. J.Vilnītis

20. Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā. Ģ.Kronbergs

21. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Ģ.Kronbergs

22. Par telpu Labraga ielā 11 nodošanu lietošanā. Ģ.Kronbergs

23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dorupes ielā 34-60, Liepājā. H.Valcis

24. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 44-19, Liepājā. H.Valcis

25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 50-30, Liepājā. H.Valcis

26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 61-64, Liepājā. H.Valcis

27. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21-8 atsavināšanu. E.Striks
28.  Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2 atsavināšanu. E.Striks

29. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-3 atsavināšanu. E.Striks

30. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-5 atsavināšanu. E.Striks

31. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33 atsavināšanu. E.Striks

32. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-9 atsavināšanu. E.Striks

33. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-11 atsavināšanu. G.Ansiņš

34. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-6 atsavināšanu. G.Ansiņš

35. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-13 atsavināšanu. G.Ansiņš

36. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-4 atsavināšanu. G.Ansiņš

37. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-21 atsavināšanu. G.Ansiņš

38. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-7 atsavināšanu. G.Ansiņš

39. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-10 nosacīto cenu. V.Agešins

40. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-34 nosacīto cenu. V.Agešins

41. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-8A izsoli. V.Agešins

42. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1-10 izsoli. V.Agešins

43. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. V.Agešins

44. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. V.Agešins

45. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu. V.Agešins

46. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-11A izsoles rezultātu apstiprināšanu. V.Agešins

47. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ģ.Kronbergs

48. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ģ.Kronbergs

49. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ģ.Kronbergs

50. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ģ.Kronbergs

51. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoli. Ģ.Kronbergs

52. Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu" atcelšanu. Ģ.Kronbergs

53. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, daļā. V.Vitkovskis

54. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.19 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 nomas līguma termiņa pagarināšanu un platības samazināšanu". V.Vitkovskis

55. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļu. V.Vitkovskis

56. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3 domājamās daļas iznomāšanu. V.Vitkovskis

57. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas iznomāšanu. J.Vilnītis

58. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. J.Vilnītis

59. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. J.Vilnītis

60. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas iznomāšanu. Ģ.Kronbergs

61. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomāšanu. Ģ.Kronbergs

62. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu". J.Vilnītis

63. Par zemesgabala, Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu. J.Vilnītis

64. Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

65. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
L.Rjazanova

66. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.L.Rjazanova

67. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

Domes priekšsēdētājs U.Sesks


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki