Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs Liepājas domes 13.jūnija sēdē


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs Liepājas domes 13.jūnija sēdē

Trešdienā, 12. jūnijā, 2019 | BIRKAS: domes sēde
Izdrukāt Ziņot
FOTO: publicitātes

Piedāvājam iepazīsties ar Liepājas domes 16.maija sēdes darba kārtību. Sēde notiek Liepājas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, sākums pulksten 11. Tajā skatīs 33 jautājumus.

(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu. J.Vilnītis
2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018. gada publisko pārskatu. G.Ansiņš
3. Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā". G.Ansiņš
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra lēmumā Nr. 352 "Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"". G.Ansiņš
5. Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca". G.Ansiņš
6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā. G.Ansiņš
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas ūdens". G.Ansiņš
8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs" nolikumu. E.Striks
9. Par nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai apstiprināšanu. A.Deksnis
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 1. marta lēmumā Nr. 95 "Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas apvienošanu". A.Deksnis
11. Par atbrīvošanu no amata. A.Deksnis
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmumā Nr. 358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". A.Deksnis
13. Par atļauju pieņemt dāvinājumu. A.Deksnis
14. Par atļauju pieņemt dāvinājumu. G.Ročāns
15. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu.  G.Ročāns
16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".  V.Vitkovskis
17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. gadam". J.Vilnītis
18. Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, nomas līguma izbeigšanu. L.Matisone
19. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu. L.Matisone
20. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
21. Par zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu. M.Šveiduks
22. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. V.Vitkovskis
23. Par zemesgabalu daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. V.Vitkovskis
24. Par zemesgabalu Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā. V.Vitkovskis
25. Par ēkas Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā. V.Vitkovskis
26. Par dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu. E.Striks
27. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu. E.Striks
28. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu. M.Šveiduks
29. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu. M.Šveiduks
30. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova
31. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli. G.Skorobogatova
32. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli. G.Skorobogatova
33. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli. G.Skorobogatova

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki