Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs Liepājas domes 21.februāra sēdē


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs Liepājas domes 21.februāra sēdē

Trešdienā, 20. februārī, 2019 | BIRKAS: domes sēde
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīsties ar Liepājas domes 21.februāra sēdes darba kārtību. Sēde notiek Liepājas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, sākums pulksten 11. Tajā skatīs 54 jautājumus.

1. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2018. gadā.
2. Par pārstāvja deleģēšanu.
3. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 16. jūnija lēmumā Nr. 180 "Par līguma slēgšanu".
5. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra nolikumā Nr. 1 "Liepājas pilsētas domes integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums".
8. Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
9. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" nolikumu.
10. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2019. gadā.
11. Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un nolikumā.
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā.
13. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos.
14. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu.
15. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.
16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".
17. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.
18. Par apbalvošanu.
19. Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumā.
20. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmumā Nr. 294 "Par iesaistīšanos federācijās".
21. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"" nosaukuma maiņu.
22. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis"" nosaukuma maiņu.
23. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola" nosaukuma maiņu.
24. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta" 2018. gada 17. decembra lēmumu Nr. 2-10/1/5742.
25. Par apstrīdēšanas iesniegumu.
26. Par administratīvā līguma slēgšanu.
27. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Klaipēdas ielā 72-46, Liepājā.
28. Par nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 45, Liepājā.
29. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 164 nodošanu atsavināšanai.
30. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 191 nodošanu atsavināšanai.
31. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārza ielā 40, Liepājā, cenas apstiprināšanu.
32. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8, Liepājā, cenas apstiprināšanu.
33. Par neapbūvēta zemesgabala (starpgabala) Parka ielā 23 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
34. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli.
35. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli.
36. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli.
37. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 nosacīto cenu.
38. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 atsavināšanu.
39. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-12 atsavināšanu.
40. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 12-3 atsavināšanu
41. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 20-55 atsavināšanu.
42. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 5-12 atsavināšanu.
43. Par zemes vienības Katedrāles ielā 5A, Liepājā, platības precizēšanu.
44. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 18/24 daļai.
45. Par zemesgabala Bernātu ielā 42, blakus nekustamajam īpašumam Doņu ielā 5, daļas iznomāšanu.
46. Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 57, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
47. Par zemesgabala, Eduarda Tisē ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Tisē ielā 73, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
48. Par zemesgabala, Kuršu laukums, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
49. Par zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
50. Par zemesgabala, Eduarda Tisē ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Tisē ielā 89, daļas, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
51. Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Sakņu ielā 6/8, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
52. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 59A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 59/63, daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
53. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 43A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
54. Par zemesgabala, Oskara Kalpaka ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 66, daļas, nomas līguma izbeigšanu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki