Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs Liepājas domes 24.janvāra sēdē


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs Liepājas domes 24.janvāra sēdē

Trešdienā, 23. janvārī, 2019 | BIRKAS: domes sēde
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīsties ar Liepājas domes 24.janvāra sēdes darba kārtību. Sēde notiek Liepājas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, sākums pulksten 11. Tajā skatīs 40 jautājumus.

1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai".
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "Proti un dari!" īstenošanā".
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu".
4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 8.vidusskola" direktoru.
5. Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem.
6. Par vēlēšanu iecirkņiem.
7. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam.
8. Par sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu.
9. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas leļļu teātris".
10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas teātris".
11. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams".
12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja".
13. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs".
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums".
15. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
16. Par atklātā konkursa uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu nolikumu.
17. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam.
18. Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
19. Par Vides aizsardzības fonda komisiju.
20. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos.
21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.545 "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem".
22. Par amatu savienošanu.
23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3-82, Liepājā.
24. Par kustamās mantas atsavināšanu.
25. Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā.
26. Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai.
27. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu.
28.  Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 nosacīto cenu.
31. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N izsoli.
32. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoli.
33. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N izsoli.
34. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M izsoli.
35. Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu.
36. Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības precizēšanu.
37. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli.
38. Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu.
39. Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
40. Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki