Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 09. augustā, 2017 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar jaunā sastāva Liepājas domes pastāvīgo komiteju pirmo sēžu darba kārtību ceturtdien, 10.augustā. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes, 10.08.2017. pulksten 10.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība

1. Par "Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas plāns 2017.-2021.gadam" apstiprināšanu.  Z.Lazdāne
2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" nolikumu. Z.Cīrulis
3. Par līguma slēgšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. N.Niedols
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju". A.Kļaveniece
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta"". A.Saule
6. Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2017.-2021.gadam. L.Lipska
7. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. L.Lipska
8. Par projektu "Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana Brīvības ielas posmā no Pulvera ielas līdz Zemnieku ielai, Liepājā". L.Lipska
9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.112 "Par projektu "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta"". L.Lipska
10. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
11. Par nekustamo īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 30. M.Egmanis
12. Par starpgabalu (Parka iela 23, Liepāja).  M.Egmanis
13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.306 "Par zemesgabala iznomāšanu"'. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90A daļas iznomāšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Spīdolas ielā 43A, blakus nekustamajam īpašumam Spīdolas ielā 43, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 46, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 40, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 32, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 50, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 38, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 44, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 38, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 48, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 34, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
25. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 42, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
26. Par zemesgabala Spīdolas ielā 43A, blakus nekustamajam īpašumam Spīdolas ielā 43, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
27. Par zemesgabala, Lielās ielas, blakus autobusu pieturai pie viesnīcas "Līva", daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
28. Par zemesgabala Amatas ielā 30 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 25-30 atsavināšanu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-14 atsavināšanu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-2A atsavināšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-8A atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-3 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-13 atsavināšanu. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-9 atsavināšanu. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1-10 atsavināšanu. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-3 atsavināšanu. M.Egmanis
38. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-9 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes, 10.08.2017. pulksten 15.00, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība

1.  Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. L.Lipska
2. Par projektu "Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana Brīvības ielas posmā no Pulvera ielas līdz Zemnieku ielai, Liepājā". L.Lipska
 3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.112 "Par projektu "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta"". L.Lipska
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta"". L.Lipska
5. Par pašvaldības budžeta izpildi 2017.gada 1.pusgadā. E.Kalveniece
6. Par aizņēmumu projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" īstenošanai. E.Kalveniece
7. Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai. E.Kalveniece
8. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Sporta komplekss CELTNIEKS".  A.Lagzdiņš
9. Par iestāšanos federācijās. A.Lagzdiņš
10. Par apbalvošanu. A.Lagzdiņš
11. Par nekustamo īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 30. M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-3A izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-26 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-63 nosacīto cenu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 7-41 nosacīto cenu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-44 nosacīto cenu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 60-3 nosacīto cenu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 4-7 nosacīto cenu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-3 atsavināšanu. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-9 atsavināšanu. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1-10 atsavināšanu. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-9 atsavināšanu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-3 atsavināšanu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-13 atsavināšanu. M.Egmanis
28. Par dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu. M.Egmanis
29. Par dzīvojamās mājas Uliha ielā 24 pārvaldīšanas tiesību nodošanu. M.Egmanis
30. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu. M.Egmanis
31. Par atbalstu sabiedrības vadītāju konferences “Celtspēja” organizēšanai. E.Kalveniece

Komitejas priekšsēdētājs U.Sesks

Dace Freidenfelde, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēde 10. augustā pulksten 12.00, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība:

1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības policijas darbu 2017.gada otrajā ceturksnī.
 2. Par saistošajiem noteikumiem "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība".

Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10. augustā pulksten 13.30,Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā, darba kārtība:

1. Par iestāšanos federācijās.
2. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Sporta komplekss CELTNIEKS".
3. Par apbalvošanu.
4. Par Ginta Siliņa daļēju atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē.
5.Par Kārļa Liepiņa atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē.
6.Par Valtera Freija atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē.
7.Par Ņikitas Getmana atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē.
8.Par Kaspara Klamera atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē.
9.Par Toma Tiļļas atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē.
 
Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki