Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 06. decembrī, 2017 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Papildināts. Piedāvājam iepazīties ar jaunā sastāva Liepājas domes pastāvīgo komiteju pirmo sēžu darba kārtību ceturtdien, 7.decembrī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes 07.12.2017. pulksten 10.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība.

1. Par zemesgabala Zaķu ielā 17, Liepājā, 1/4 domājamās daļas nomu.
2. Par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A daļas nomu.
3. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 29A daļai.
4. Par zemesgabala, Viršu ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
5. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
6. Par zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
7. Par zemesgabala Salmu ielā 54 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
8. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
9. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–111 atsavināšanu.
10. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļnieku ielā 2–4 atsavināšanu.
11. Par radošo industriju konferenci "Subject: Creativity" 2018.gadā.
12. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Liepājā.
13. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (Vētru iela).
14. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" (Vecā ostmala).
15. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā".
16. Par Piejūras pārgājienu rīkošanu 2018.gadā.


Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes 07.12.2017.  pulksten 15.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība

1. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" (Vecā ostmala).
2. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (Vētru iela).
3. Par aizņēmumu projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" īstenošanai.
4. Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta".
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.97 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" īstenošanai".
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā Nr.213 "Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā" īstenošanai".
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai".
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.
9. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam.
10. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā.
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa nolikumā Nr.10 "Par atlīdzību liepājas pilsētas pašvaldībā".
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību liepājas pilsētā".
13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā".
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumā Nr.305 "Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" maksas pakalpojumiem".
15. Par saistošo noteikumu "Par liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā" apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu liepājas pilsētas pašvaldībā" apstiprināšanu.
17. Par saistošo noteikumu "Par liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā" apstiprināšanu.
18. Par saistošo noteikumu "Par liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu nr.20 "par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem" apstiprināšanu.
19. Par apbūvēta zemesgabala Kapsēdes ielā 4 pārdošanas cenas apstiprināšanu.
20. Par apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 6, Liepājā, ½ domājamās daļas pārdošanas cenas apstiprināšanu.
21. Par neapbūvēta zemesgabala – starpgabala – Dundagas ielā 1B nodošanu atsavināšanai.
22. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par neapdzīvojamo telpu Graudu ielā 43–76N izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par dzīvojamās mājas Laivinieku ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

Papildināts.
Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēde 2017.gada 7.decembrī pulksten 12.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu "Par liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā" apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu "Par liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā" apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu liepājas pilsētas pašvaldībā" apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu "Par liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu nr.20 "par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem" apstiprināšanu.
5.Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
6. Par Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisijas nolikumu.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās izglītības, kultūras un  sporta komitejas sēde, 2017.gada 7.decembrī pulksten 13.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība:
1. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" nolikumu.
2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Sporta spēļu skola" nolikumu.
3. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" nolikumu.
4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumu.


Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki