Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 10. janvārī, 2018 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar jaunā sastāva Liepājas domes pastāvīgo komiteju pirmo sēžu darba kārtību ceturtdien, 11.janvārī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes, 11.01.2018 pulksten 10.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība

1. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs".
3. Par projektu Nr.9.3.2.0/17./I/009 "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē".
4.  Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā "Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2017.– 2021.gadam".
5. Par grozījumiem Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā un vērtēšanas komisijas nolikumu.
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.13 "Par liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".
7. Par projektu "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana".
8. Par projektu "Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē".
9. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala, Ģenerāla Baloža ielas Liepājā, daļai.
10. Par zemesgabala Ulmales ielā 2 iznomāšanu.
11. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44, daļas iznomāšanu.
12. Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
13. Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma termiņa pagarināšanu.
14. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par zemes vienību Grīzupes ielā 100 un Grīzupes ielā 107, Liepājā, platību precizēšanu.
16. Par zemes vienības Parka ielā 23, Liepājā, platības precizēšanu.
17. Par zemesgabalu Rīgas ielā 50 un Brīvības ielā 55, Liepājā, robežu apstiprināšanu.
18. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
19. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5–21 atsavināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–7 atsavināšanu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–8 atsavināšanu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–16 atsavināšanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A–10 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 16–14 atsavināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48–2 atsavināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55–13 atsavināšanu.
27. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A atsavināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Reiņu meža ielā 3–12 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9–59 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 12/20–32 atsavināšanu.


Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes, 11.01.2018. pulksten 15, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība

1. Par projektu Nr.9.3.2.0/17./I/009 "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē".
2. Par projektu "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana".
3. Par projektu "Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē".
4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā.
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglīrības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”.
6. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 47–5 nosacīto cenu.
8. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33–4 nosacīto cenu.
9. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļnieku ielā  2–4 nosacīto cenu.
10. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–111 nosacīto cenu.
11. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59–2A izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 40 nodošanu atsavināšanai.
13. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Pīlādžu ielā 25 nodošanu atsavināšanai.
14. Par dzīvojamās mājas Graudu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 2018. gada 11. janvārī pulksten 13.30, 226. telpā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba kārtība:
 
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "KĀRTĪBA, KĀDĀ LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA SEDZ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZMAKSAS PRIVĀTAJAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI".
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā.
3. Par Liepājas 8.vidusskolas nolikumu.
4. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "ZĪĻUKS" nolikumu.
5. Par Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki