Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 11. aprīlī, 2018 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar jaunā sastāva Liepājas domes pastāvīgo komiteju pirmo sēžu darba kārtību ceturtdien, 12.aprīlī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēde, 12.04.2018. pulksten 10.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība.

1. Par Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisijas nolikumu.
2. Par Liepājas pilsētas domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumu.
3. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2018.gadā.
4. Par Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikumu.
5. Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" nolikumu.
6. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2018.gadam.
7. Par Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumiem.
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru.
9. Par projekta idejas konceptuālu atbalstu.
10. Par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 "Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem.
11. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015. – 2020.gadam", tai skaitā Liepājas pilsētas pašvaldības nozaru plānotās darbības 2018.gadam un darba plānu izpilde par 2017.gadu, aktualizēšanu.
12. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015. – 2020.gadam" aktualizēšanu.
13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 21. aprīļa lēmumā Nr.113 "Par projektu "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2. kārta"".
14. Informatīvs ziņojums par projektu "Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izveide".
15. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3. decembra lēmumā Nr. 446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai".
16. Par starpgabalu (Cīravas iela 6A, Liepāja).
17. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 23.
18. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Virssardzes ielā 11, Liepājā, daļai.
19. Par zemesgabala Pļavu ielā 83 iznomāšanu.
20. Par zemesgabala Liepājā, Zvejnieku alejā 11A nomas līguma izbeigšanu.
21. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
22. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 atsavināšanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84–26 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Klaipēdas ielā 84–39 atsavināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 17–77 atsavināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu.


Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un Sabiedriskās kārtības komitejas sēde, 12.04.2018. pulksten 12.00, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība.

1. Par atbalstu izmēģinājumprojektam "Starpprofesionāļu padomes pakalpojums Liepājas ģimenēm ar bērniem, kuriem noteikta invaliditāte".
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".
3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Mežu ielā 47–66, Liepājā.
4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ganību ielā 81/83–13, Liepājā.
5. Par Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2018.gada 22. februāra lēmumu Nr.2–10/1/946
6. Par Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursu 2018.gadam.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās izglītības, Kultūras un sporta komitejas sēde, 12.04.2018. pulksten 13.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība

1. Par Liepājas internātpamatskolas reorganizēšanu.
2. Par projekta idejas konceptuālu atbalstu.
3. Par līdzfinansējumu Maijai Ziemelei.
4. Par Liepājas 7.vidusskolas nolikumu.
5. Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas nolikumu.
6. Par Liepājas speciālās internātpamatskolas nolikumu.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēde, 12.04.2018. pulksten 15, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā darba kārtība

1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskatu.
2. Par aizņēmumu projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" īstenošanai.
3. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2018.gadam.
4. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015–2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam", tai skaitā Liepājas pilsētas pašvaldības nozaru plānotās darbības 2018.gadam un darba plānu izpilde par 2017.gadu, aktualizēšanu.
5. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu.
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 21. aprīļa lēmumā Nr.113 "Par projektu "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2. kārta"".
7. Informatīvs ziņojums par projektu "Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izveide".
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem.
9. Par projekta idejas konceptuālu atbalstu.
10. Par pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" pakalpojumu maksu.
11. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A–10 izsoli.
12. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 25–11 izsoli.
13. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 12–5 izsoli.
14. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49–7 izsoli.
15. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–8 izsoli.
16. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3–2 izsoli.
17. Par dzīvokļa īpašuma Apšu ielā 29–7 izsoli.
18. Par dzīvokļa īpašuma Egļu ielā 18–7 izsoli.
19. Par dzīvokļa īpašuma Reiņu meža ielā 3–12 nosacīto cenu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9–59 nosacīto cenu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29–27 atsavināšanu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 17–77 atsavināšanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Klaipēdas ielā 84–39 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84–26 atsavināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11–10 atsavināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 28, Liepājā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki