Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 06. jūnijā, 2018 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību ceturtdien, 7.jūnijā. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtība 07.06.2018. pulksten 10.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par J.Lūsēna jubilejas koncertu Liepājā. J.Jirgens
2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" publisko pārskatu. V.Šalms
3. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu. U.Zupa
4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. I.Pavlušenko
5. Par sadarbības līgumu slēgšanu ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija". U.Zupa
6. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. A.Vitāls
7. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece
8. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi. M.Ābols
9. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā". M.Ābols
10. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta". M.Ābols
11. Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā". M.Ābols
12. Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā. I.Krivcova
13. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
14. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūrmalas parks 7, apbūves tiesības izsoli. M.Egmanis
15. Par zemesgabalu maiņu. M.Egmanis
16. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, daļā. M.Egmanis
17. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 1/3 domājamās daļas iznomāšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, 2/3 domājamās daļas iznomāšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 52, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomāšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
25. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
26. Par zemesgabala Sabiles ielā 9 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
27. Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
28. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.19 "Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 nomas līguma termiņa pagarināšanu un platības samazināšanu". M.Egmanis
29. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu". M.Egmanis
30. Par Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.566 "Par zemesgabala Strautu ielā 38, Liepājā, 2/9 domājamo daļu iznomāšanu" atcelšanu. M.Egmanis
31. Par zemesgabala, Palmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-7 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-5 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33 atsavināšanu. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21-8 atsavināšanu. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2 atsavināšanu. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-3 atsavināšanu. M.Egmanis
38. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-11 atsavināšanu. M.Egmanis
39. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-9 atsavināšanu. M.Egmanis
40. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-6 atsavināšanu. M.Egmanis
41. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-13 atsavināšanu.  M.Egmanis
42. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-4 atsavināšanu. M.Egmanis
43. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-21 atsavināšanu. M.Egmanis
Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis


Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes darba kārtība, 07.06.2018. pulksten 15 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā

(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu. A.Vītols
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece
3. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta". M.Ābols
4. Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā". M.Ābols
5. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā". D.Jēriņš
6. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2017.gada publisko pārskatu. U.Zupa
7. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" publisko pārskatu. V.Šalms
8. Par saistošo noteikumu "Par nosacījumu ienākumu novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" apstiprināšanu. L.Kravcova
9. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem". Z.Pomerance
10. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs". M.Egmanis
11. Par zemesgabalu maiņu. M.Egmanis
12. Par telpu Labraga ielā 11 nodošanu lietošanā. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-11A izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-8A izsoli. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 1-10 izsoli. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-7 atsavināšanu. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-5 atsavināšanu. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21-8 atsavināšanu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2 atsavināšanu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-3 atsavināšanu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-9 atsavināšanu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-11 atsavināšanu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-6 atsavināšanu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-13 atsavināšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-4 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-21 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33 atsavināšanu. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-10 nosacīto cenu. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-34 nosacīto cenu. M.Egmanis
37. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu. E.Tolmačova
Komitejas priekšsēdētājs U.Sesks

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 7. jūnijā pulksten 13.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

1. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem".    
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.7 "Par Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu kvalitātes balvām".


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki