Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 14. novembrī, 2018 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Papildināts. Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību ceturtdien, 15.novembrī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes, 15.11.2018. pulksten 10.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā, darba kārtība.

1. Par festivālu "Summer Sound 2019".

2. Par elektroniskajiem norēķiniem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā.

3. Par Liepājas ostas noteikumiem.

4.  Par dzīvnieku kapsētas izveidi.

5. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra lēmumā Nr. 645 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2. kārta".

7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".

8. Par "Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādņu 2017.–2021. gadam" īstenošanas progresu 2018. gadā.

9. Par grozījumiem 2018. gada 16. augusta lēmumā Nr. 360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā".

10. Par pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas koncepciju.

11. Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu.

12. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

13. Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja).

14. Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu.

15. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai.

16. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu.

17. Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu.

18. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas, iznomāšanu.

19. Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu.

20. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumā Nr. 304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu".

21. Par zemesgabala Jātnieku ielā 19, daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.

22. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

23. Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

24. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.

25. Par zemesgabala Vecajā Ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu.

26. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu.

27. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā.

28. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu.

29. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu.

30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu.

31. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu.

32. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atsavināšanu.

33. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atsavināšanu.

34. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu.

35. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu.

36. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu.

37. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu.

38. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu.

39. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu.

40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu.

45. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atsavināšanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atsavināšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atsavināšanu.


Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes, 15.11.2018. pulksten 15, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā, darba kārtība

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmumā Nr. 292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība" īstenošanai".

2. Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu.
 
2. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
5. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
6. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-21 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
7. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
8. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
9. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-16 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
10. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
11. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
12. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
13. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
14. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
15. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
16. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
17. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
18. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
19. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu.

20. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu.

21. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atsavināšanu.

22. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atsavināšanu.

23. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atsavināšanu.

24. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu.

25. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu.

26. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu.

27. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu.
 
31. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu.
 
32. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu.
 
33. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu.
 
34. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atsavināšanu.
 
35. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atsavināšanu.
 
36. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu.
 
37. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu.
 
38. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu.

39. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu.

40. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-4 nosacīto cenu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-69 nosacīto cenu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59-65 nosacīto cenu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-3 nosacīto cenu.
 
45. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-69 nosacīto cenu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-37 nosacīto cenu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33 nosacīto cenu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10-14 nosacīto cenu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu.

51. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā.

52. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, Liepāja, nodošanu atsavināšanai.
 
53. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu atsavināšanai.
 
54. Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas apstiprināšanu.

55. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 82 "Par Liepājas lidostas pakalpojumiem".
 
56. Par grozījumiem 2018. gada 16. augusta lēmumā Nr. 360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā".
 
57. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par svētku pabalstiem".
 
58. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā".
 
59. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 9. novembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei".
 
60. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".

Papildināts. Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēde 15. novembrī pulksten 12.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība:

1. Par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2018.gada trešajā ceturksnī

2.Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei"

4.Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā"

5.Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "Par svētku pabalstiem"

7. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Baltijas ielā 9-11, Liepājā

8. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 10-3, Liepājā

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 15. novembrī pulksten 13.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā, darba kārtība:

1. Par “Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs” nolikumu.

2. Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI. 


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki