Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 12. decembrī, 2018 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Papildināts. Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību ceturtdien, 13.decembrī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes, 13.12.2018. pulksten 10.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā, darba kārtība

1. Par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļas rīkoto pasākumu "Kurzemes biznesa klubs".
2. Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam Vidusposma izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai.

3. Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas").

4.  Par tehniskās dokumentācijas izstrādi.

5. Par 2019. gada Attīstības budžeta pieprasījumu.

6. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā.

7. Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus.

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018. gada 19. aprīļa nolikumā Nr. 24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums".

9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017. gada 16. februāra nolikumā Nr. 9 "Liepājas pilsētas domes Vides komisija nolikums".

11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana".

12. Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

13. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu.

15. Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu.

16. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu.

17. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu.

18. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā.

19. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā.

20. Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu.


Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes, 13.12.2018. pulksten 15.00, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā darba kārtība

1.  Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas").

2. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai.

3. Par noteikumu "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" apstiprināšanu.

4. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā.

5. Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu.

6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra lēmumā Nr. 409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"".

7. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādi.

8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011. gada 12. maija lēmumā Nr. 167 "Par Liepājas Tenisa sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu".

9. Grozījums Liepājas pilsētas domes 2011. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas".

10. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi.

11. Par kustamās mantas atsavināšanu.

12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2018. gadam".

13. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. gadam.

14. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā.

15. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu.

16. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-21 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

17. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

18. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

19. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

20. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

21. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

22. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

23. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

24. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

25. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

26. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 nosacīto cenu.

27. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 nosacīto cenu.

28. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 izsoli.

29. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2 izsoli.

30. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 izsoli.

31. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 izsoli.

32. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 izsoli.

33. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-3 izsoli.

34. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 izsoli.

35. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 izsoli.

36. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 izsoli.

37. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 izsoli.

38. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoli.

39. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 izsoli.

40. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 izsoli.

41. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 izsoli.

42. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 izsoli.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdes, 13. decembrī pulksten 13 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā,  darba kārtība:  

1. Par Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra "Liepāja" darbību un pakalpojumiem.  


2. Par projekta "Kurzeme visiem" īstenošanas aktualitātēm Liepājas pilsētas pašvaldībā.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki