Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās


atlikušas 250 zīmes


Par ko spriedīs un lems domes pastāvīgajās komitejās

Trešdienā, 13. februārī, 2019 | BIRKAS: pastāvīgās komitejas
Izdrukāt Ziņot

Papildināts. Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību ceturtdien, 14.februārī. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes, 14.02.2019. pulksten 10.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā, darba kārtība.

1. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" nolikumu.
3. Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
4. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2019.gadā.
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā.
6. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada jūnija lēmumā Nr.180 "Par līguma slēgšanu".
8. Par nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 45, Liepājā.
9. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 18/24, daļai.
10. Par zemes vienības Katedrāles ielā 5A, Liepājā, platības precizēšanu.
11. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
12. Par zemesgabala Bernātu ielā 42, blakus nekustamajam īpašumam Doņu ielā 5, daļas iznomāšanu.
13. Par zemesgabala, Kuršu laukums, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
14. Par zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 59A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 59/63, daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
16. Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Sakņu ielā 6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
17. Par zemesgabala, Eduarda Tisē ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Tisē ielā 89, daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
18. Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 57, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
19. Par zemesgabala, Eduarda Tisē ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Tisē ielā 73, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
20. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 43A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
21. Par zemesgabala, Oskara Kalpaka ielas, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 66, daļas nomas līguma izbeigšanu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 atsavināšanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-12 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 12-3 atsavināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 5-12 atsavināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 20-55 atsavināšanu.

Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes, 14.02.2019. pulksten 14, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā, darba kārtība

1. Par apbalvošanu.
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".
3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.
4. Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu
5. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-1N izsoli.
6. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli.
7. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli.
8. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 atsavināšanu.
9. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-12 atsavināšanu.
10. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 12-3 atsavināšanu.
11. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 20-55 atsavināšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 5-12 atsavināšanu.
13. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 nosacīto cenu.
14. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārza ielā 40, Liepājā cenas apstiprināšanu.
15. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8, Liepājā cenas apstiprināšanu.
16. Par neapbūvēta zemesgabala (starpgabala) Parka ielā 23 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
17. Par nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 45, Liepājā.
18. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 164 nodošanu atsavināšanai.
19. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 191 nodošanu atsavināšanai.

Papildināts. Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 2019.gada 14.februārī pulksten 13.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā

Darba kārtība:
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola" nosaukuma maiņu.
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā.
3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".
4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis"" nosaukuma maiņu.
5. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"" nosaukuma maiņu.
6. Par apbalvošanu.
7. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.294 "Par iesaistīšanos federācijās".
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumā.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki