Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Turpina aktualizēt pašvaldības komisiju sastāvus


atlikušas 250 zīmes


Turpina aktualizēt pašvaldības komisiju sastāvus

Autors: Sarmīte Pujēna
Piektdienā, 10. novembrī, 2017 | BIRKAS: Dome , komisijas
Izdrukāt Ziņot

Papildināts ar visu komisiju sarakstu. Ar Liepājas domes 9.novembra sēdes lēmumiem deputāti akceptēja izmaiņas vairāku komisiju sastāvos.

Izmaiņas skāra pilsētas Gada balvas zinātnē ekspertu komisiju: darbam tajā tika izvirzīts un arī apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols un Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

Pēc pašas lūguma no Kultūras lietu komisijas atbrīvoja Katrīnu Knesi-Šmiti, kuras vietā komisijā apstiprināja Agneses Jansones iesniegums, kurā lūgts iekļaut viņu Domes Kultūras lietu komisijas sastāvā.

Domes Sabiedriskās saskaņas komisijas sastāvā, atbilstoši amata pienākumiem tika iekļauta domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže, attiecīgi palielinot minētās komisijas locekļu skaitu.
Deputāti arī apstiprināja jaunu Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvu, par komisijas priekšsēdētāju ieceļot Lauru Šteinbergu-Stilbiņu. Komisijas sastāvā būs arī arborists Vaironds Bitenieks, Alda Damberga no domes Vides nodaļas, mežsargs Aigars Gāliņš, pašvaldības policijas darbinieks Juris Kātiņš un pensionārs, bijušais Liepājas Reģionālās vides pārvaldes vadītājs Leonīds Zeļenskis.

Apstiprināja arī Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju 9 locekļu sastāvā. Komisiju vadīs domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, tajā darbosies VUGD, Valsts policijas, Komunālās pārvaldes, Kultūras pārvaldes, Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras un pašvaldības pārstāvji Romans Andrijauskas, Gints Ešenvalds, Mārtiņš Jākobsons, Artis Lagzdiņš, Juris Muskats, Ainars Ronis, Egija Vierpe un Uldis Zupa.

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES KOMISIJU SASTĀVI
2017.gads

PASTĀVĪGĀS FINANŠU KOMITEJAS PĀRRAUDZĪBĀ
1.BUDŽETA KOMISIJA (no 17.08.2017.)      
Uldis SESKS – komisijas priekšsēdētājs
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Ronalds FRICBERGS
Ģirts KRONBERGS
Mārtiņš TĪDENS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
    Anda JUSTOVIČA – sekretāre

2.IEPIRKUMU KOMISIJA (no 17.08.2017.)
Didzis JĒRIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Eva CIEKURZE
Sergejs DIKTERJOVS
Uldis KLAKS–KLEINS
Zanda KRŪMIŅA
Dina KUPAČA
Ilmārs OZOLIŅŠ–OZOLS
    Patrīcija PUKA– sekretāre

3.LIEPĀJAS PILSĒTAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA (no 19.09.2017)
Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Iveta ANSONE
Dace ARĀJA
Uldis HMIEĻEVSKIS
Pjotrs JEVTUŠENKO
Voldemārs KONRADS
Kirils POLOVENKO
    Sandra DZELZE – sekretāre

4.INTEGRĒTU TERITORIĀLO INVESTĪCIJU PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
Inita PELNĒNA – komisijas priekšsēdētāja
Arnis VĪTOLS – komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Aija ZARIŅA
Inga ŠEIDLERE
Anete SKUJIŅA
Anda JUSTOVIČA
Linda MARKUS–NARVILA
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģētie komisijas locekļi un to aizvietotāji:
Evita KLAPERE (aizvieto Ritvars TIMERMANIS vai Liene DORBE)
Andris EGLĪTIS (aizvieto Jevgēnija BUTŅICKA vai Aksels RUPERTS)
Kaspars RAUBIŠKIS (aizvieto Ritvars TIMERMANIS)
Aksels RUPERTS (aizvieto Jevgēnija BUTŅICKA)
Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētie komisijas locekļi un to aizvietotāji:
Edgars LORE
Lelde ZEMBERGA
Finanšu ministrijas deleģētie pārstāvji novērotāju statusā:
Irma BONDARE (aizvieto Liene BĒRZIŅA)
Salvis SKLADOVS (aizvieto Anna PUKSE)
Anna PUKSE (aizvieto Salvis SKLADOVS)
Inga LAPSA (aizvieto Edijs KIRSANOVS)                              

PASTĀVĪGĀS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS PĀRRAUDZĪBĀ
1.APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA (no 09.11.2017.)
Laura ŠTEINBERGA–STILBIŅA – komisijas priekšsēdētāja
Vaironds BITENIEKS
Alda DAMBERGA
Aigars GĀLIŅŠ
Juris KĀTIŅŠ
Leonīds ZEĻENSKIS
 
2.LICENCĒŠANAS KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Arnis VĪTOLS – komisijas priekšsēdētājs
Inita BIŠOFA
Sergejs DIKTERJOVS
Daiga FELDMANE
Pauls GRABOVSKIS
Gints KRĒSLA       
          Egija VIERPE – sekretāre

3.PUBLISKU IZKLAIDES UN SVĒTKU PASĀKUMU IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJA (no 09.11.2017.) 
Didzis JĒRIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Romans ANDRIJAUSKAS
Gints EŠENVALDS
Mārtiņš JĀKOBSONS
Artis LAGZDIŅŠ
Juris MUSKATS
Ainars RONIS
Egija VIERPE
Uldis ZUPA
    
4.SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS KOMISIJA
Uldis SESKS – komisijas priekšsēdētājs
Romāns ANDRIJAUSKAS
Igors BOLOBINS
Gints EŠENVALDS
Ronalds FRICBERGS (no 12.10.2017.)
Edvīns STRIKS
Jānis TIĻUGS
Arturs VAITEIKS

5.TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS KOMISIJA
Edgars RĀTS – komisijas priekšsēdētājs
Sergejs DIKTERJOVS
Andis DZĒRVE
Ronalds FRICBERGS
Arnis JEKSTE
Ģirts JERMOĻENKO
Mārtiņš JĀKOBSONS
Ingus UKSTIŅŠ
Arvīds VITĀLS
          Santa RANCĀNE – sekretāre
      
6.TŪRISMA KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Ģirts KRONBERGS – komisijas priekšsēdētājs;
Mareks ALBERTS
Gatis GRIEZĪTIS
Inga KRIVCOVA
Mārtiņš ĶESTERIS
Agris PUMPURS
Jevgēņija ROZGA
Juris RAĶIS
Pāvels SEREDA
Natālija AVETISJANA – sekretāre  

7.VIDES KOMISIJA
Gunārs ANSIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Pēteris KRIEVIŅŠ
Uldis ROZE
Ingrīda SOTŅIKOVA
Vita ŠEŠUNOVA
Aldis ZAĶIS
Māra ZELTIŅA
Leonīds ZEĻENSKIS
    Sabīne PRIEDIENA – sekretāre

8.ZEMES KOMISIJA (no 17.08.2017.)
Iveta ANSONE – komisijas priekšsēdētāja
Inga KRIVCOVA – sekretāre
Ģirts KRONBERGS
Maija ĶERVE
Līga LOČMELE

9.NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Ilze CĒBERE – komisijas priekšsēdētāja
Ineta DRĒŽE
Atis EGLĪTIS–EGLIŅŠ
Pauls GRABOVSKIS
Ilze VAINOVSKA
Evija ZEMELE
    Brigita DREIŽE – sekretāre

10.ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KOMISIJA (17.08.2017.)
Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Edgars ĀBOLIŅŠ
Evija KALVENIECE
Jurijs STRIŽŅOVS
    Aivars KAŅKA – sekretārs

11.PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMA UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBAS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI IESNIEGTO PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA
Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Dace ARĀJA
Alda DAMBERGA
Indulis KALNS
Dina KUPAČA
    Aivars KAŅKA – sekretārs

PASTĀVĪGĀS SOCIĀLO LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS KOMITEJAS PĀRRAUDZĪBĀ
1.ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA (no 17.08.2017.)
Dace ARĀJA – komisijas priekšsēdētāja
Gints KRĒSLA
Dace LIEPA
Toms MEIERS
Linda RADZEVIČA
Vita ŠEŠUNOVA
Taiga ZIEMELE
    Dace JAGMINA – sekretāre
         
2.BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Taiga ZIEMELE – komisijas priekšsēdētāja
Ginta GAILĪTE
Vita KALOTE
Andželika KĀLE
Gunta LAUBERGA
Dace LIEPA
Inese STEPKO
Iveta TREIMANE
Baiba VERBELE
    Iveta ZŪZĀNE – sekretāre

3.DZĪVOKĻU KOMISIJA (no 17.08.2017.)
Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Diāna BIKOVA
Maija FRĪDMANE
Mairita FOGELE
Indulis JANKOVSKIS
Kristiāns KAIRE
Taiga ZIEMELE
Lelda ZĪVERTE
Kristaps ŽIMANTS
     Guna KLEINŠMITE – sekretāre

4.RELIĢISKO LIETU KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Jānis BITĀNS – komisijas priekšsēdētājs
Līvija BALTRUŠAITE–KARZONE
Vadims DEMČENKO
Ainars JAUNSKALŽE
Hanss Martins JENSONS
Egils ĶEIRIS
Andis RIEPŠA
Viktors STULPINS
Edgars ŠNEIDERS
          Brigita DREIŽE – sekretāre

5.SABIEDRISKĀS SASKAŅAS KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Vilnis VITKOVSKIS – komisijas priekšsēdētājs
Gints KAPENIEKS
Dace KĀRKLA
Baiba LĀMA
Edīte PLAMŠE
Andrejs RJABCEVS
Rita ROZENTĀLE
Vija VILMANE
Brigita DREIŽE (no 09.11.2017.)
    Evija OŠENIECE – sekretāre

6.SOCIĀLO LIETU KOMISIJA (no 17.08.2017.)
Helvijs VALCIS – komisijas priekšsēdētājs
Dace BAUMANE
Aivars BRĀLIS
Kristīne GRULLE–DRULLE
Vadims JAKUBOVS
Anita LAUKA
Gints ROČĀNS
Natalija TKAČENKO
          Maija AGATINA – sekretāre un Erna ZATOVIČA – sekretāre
          
7.VESELĪBAS APRŪPES KOMISIJA
Gunārs ANSIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Laila ATIĶE
Violeta CELMA
Ivars KRASTIŅŠ
Anna KRILOVA
Ilona KODOLA
Dzintra LITAVNIECE
Edvīns STRIKS
Olita ŠEVČUKA
 Elīna TOLMAČOVA – sekretāre

PASTĀVĪGĀS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS PĀRRAUDZĪBĀ
1.IZGLĪTĪBAS KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Atis DEKSNIS – komisijas priekšsēdētājs
Normunds DZINTARS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Pāvels JURS
Kristīne NIEDRE–LATHERE
Simona PETROVICA
Gaļina SKOROBOGATOVA
Kārlis STRAUTIŅŠ
Arnolds ŠABLOVSKIS
 Jolanta VALTERE – sekretāre

2.JAUNATNES LIETU KOMISIJA
Anna ĪVIŅA – komisijas priekšsēdētāja
Mareks ALBERTS
Inga AUZIŅA
Vilis BRŪVERIS
Pāvels JURS
Māris KĀRKLIŅŠ
Līga KRĒSLIŅA
Edgars POHEVIČS
Laura VĒBERE
    Madara GERTSONE – sekretāre

3.KULTŪRAS LIETU KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Atis DEKSNIS – komisijas priekšsēdētājs
Inga AUZIŅA
Tatjana BEĻIKOVA
Agnese JANSONE (no 09.11.2017.)
Juris JIRGENS
Maija KALNIŅA
Dmitrijs KOMAROVS
Juris RAĶIS
Daina VANAGA         
    Ieva SVARA – sekretāre
    
4.SPORTA KOMISIJA (no 19.09.2017.)
Atis DEKSNIS – komisijas priekšsēdētājs
Aivars BURĢIS
Edgars GOLTS
Jānis JĒKABSONS
Agris KLĒPIS
Elans STRAZDIŅŠ
Ruslans ŠUĻGA
Māris ŠVEIDUKS
Māris VERPAKOVSKIS
    Zane KLAIŠE – sekretāre

Informācija atjaunota 2017.gada 10.novembrī


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki