Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Akceptē pabalstu saņēmējiem "draudzīgākus" lēmumus


atlikušas 250 zīmes


Akceptē pabalstu saņēmējiem "draudzīgākus" lēmumus

Autors: Sarmīte Pujēna
Ceturtdienā, 25. februārī, 2016 | BIRKAS: sociālais dienests , sociālā aprūpe , saistošie noteikumi , pabalsti , Dome
Izdrukāt Ziņot

Liepājas domes sēdē ceturtdien, 25.februārī, deputāti pēc nelielas diskusijas nobalsoja par trim lēmumprojektiem, kas saistīti ar sociālo pabalstu saņemšanu.

Deputāti atbalstīja jaunu saistošo noteikumu projektu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem". Saskaņā ar šiem noteikumiem liepājniekiem tiks atvieglota dokumentu noformēšana sociālo pakalpojumu saņemšanai, jo vairākus agrāk nepieciešamo izziņu datus tagad iespējams noskaidrot elektroniski. Piemēram, turpmāk personai ar invaliditāti nebūs vairs jāiesniedz invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, bet Portidžas mācībsistēmas pakalpojuma saņemšanai vairs nevajadzēs iesniegt bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Tāpat jaunajos noteikumos paredzēts papildināt sociālos pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no vardarbības (ja psihologa palīdzība nepieciešama vairāk nekā līdz šim piedāvātās desmit reizes), kā arī nepilngadīgajiem ar invaliditāti – viņi varēs saņemt sociālo rehabilitāciju lauku vidē.

2016.gada Sociālā dienesta budžetā ir ieplānoti nepieciešamie līdzekļi sociālās rehabilitācijas pakalpojumam lauku vidē (20 160 eiro) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam dzīvesvietā bērniem, kuri cietušis no prettiesiskām darbībām (19 069 eiro).   

Apstiprināti arī jauni saistošie noteikumi "Par apbedīšanas pabalstu", kas ļaus
cilvēkiem, kuri uzņēmušies apbedīšanu Liepājā deklarētām personām, kas nesaņem pašvaldības apbedīšanas pabalstu, saņemt starpību, ja valsts piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par pašvaldības noteikto, vai, ja par šo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu.

Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts līdz 300 eiro, bet gadījumā, ja ir piešķirts valsts apbedīšanas pabalsts, pašvaldības apbedīšanas pabalstu piešķir atbilstoši starpībai starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru un valsts piešķirto apbedīšanas pabalstu.

Saistošajos noteikumos noteikta pabalsta pieprasīšanas un izmaksas kārtība.

Apbedīšanas pabalsta izmaksai Sociālā dienesta 2016.gada budžetā paredzēti 10 000 eiro.

Pēc Valsts Kontroles (VK) un Vides aizsardzības un reģinālās attīstības ministrijas (VARAM) ieteikuma izmaiņas veiktas arī saistošajos noteikumos "Par dzīvokļa pabalstu". Pret dažām izmaiņām iebilda domes vicemērs Gunārs Ansiņš, kurš bija pret punkta svītrošanu, ar kuru pašvaldība varēja atteikt pabalstu tiem, kuri iebilst pret mājas siltināšanu. Tāpat Ansiņam nepatika, ka pabalstu varēs prasīt arī tie, kas tikai nesen kļuvuši par liepājniekiem. Tomēr deputātu vairākums atbalstīja VK un VARAM ieteikumus.

Līdz šim bija noteikts, ka dzīvokļa pabalsta saņemšanai personai jābūt deklarētai dzīvesvietai Liepājā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. Turpmāk, lai nodrošinātu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, paredzēts, ka dzīvokļa pabalstu varēs pieprasīt Liepājā deklarēta persona, ja runa ir par pabalsta pieprasītāja pamata dzīvesvietu. Tiesa, kā izteicās deputāts Helvijs Valcis, tik un tā vismaz trīs mēneši paies, lai tiktu pie pabalsta, jo ir jāuzrāda faktiskās komunālās izmaksas.

Turpmāk arī vairs nebūs jāuzrāda zemesgrāmatu apliecība, jo Sociālajam dienestam ir pieejama informācija no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

Dzīvokļa pabalstu nepiešķirs, ja Sociālā dienesta speciālisti konstatēs, ka persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo. Tāpat dzīvokļa pabalstu nevarēs saņemt, ja pabalsta pieprasītājs vai kāda no kopā ar viņu dzīvojošām personām, par kurām pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai. Izņēmums būs dāvinātais  vienīgais nekustamais īpašums, kurā persona turpina dzīvot, vai nekustamais īpašums uzdāvināts pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

Turpmāk dzīvokļa pabalsta aprēķinā plānots iekļaut izdevumus par piegulošās teritorijas kopšanu viendzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas līdz šim nebija paredzēts. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās dzīvojošie liepājnieki šo atbalstu jau saņem, jo apsaimniekošanas izdevumos ietilpst arī izdevumi par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitāro kopšanu.

Lai nodrošinātu dzīvokļa pabalsta izmaksu 2016.gadā sakarā ar to, ka tiek paplašināts dzīvokļa pabalsta saņēmēju loks, provizoriski dzīvokļa pabalsta izmaksai papildus būs nepieciešami 170 000 eiro. Tāpēc Sociālais dienests ir lūdzis 2015.gadā neizlietotos līdzekļus dzīvokļa pabalstam pārcelt uz 2016.gada budžetu par kopējo summu 198 709 eiro.   

Grozījumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā un publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki