Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (4)

Pirmdienā, 19. februārī, 2018 | BIRKAS: mantojums , tiesa , Uzņēmumu reģistrs , izsole , laulību līgums
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. publiski pieejamās ziņas.

Dažādi sludinājumi

Zvērināta tiesu izpildītāja S. Jaunsleine paziņo, ka ANDREJAM ŠERŠŅOVAM, dzim. 24.09.1962., piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22–18, Liepājā, LV–3407, saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 16 300,00 EUR. Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, jums ir tiesības līdz 2018. gada 21. februārim lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā. Ar nekustamā īpašuma novērtējumu jūs varat iepazīties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Liepājā, Avotu ielā 4, LV–3401

SVEN KALNIŅ, RITA CIBULE (CIBULS)! Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa lietvedībā atrodas Valsts ieņēmumu dienesta 2011. gada 31. oktobrī izdotais lēmums Nr. 8.17.2–5/36559 par parāda piedziņu 3372,53 EUR apmērā no Andreja Siseņa par labu valstij. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta trešo daļu, zvērināts tiesu izpildītājs J. Kalniņš paziņo, ka uz Andrejam Sisenim piederošo 1/9 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 8, Liepājā, kadastra numurs 1700 021 0223, iereģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 10000023172 2, tiek vērsta piedziņa. Parāds nav nodrošināts ar hipotēku uz šo nekustamo īpašumu.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Indrai Ķēdei piederošo nekustamo īpašumu – F.Brīvzemnieka iela 25–12, Liepāja, kadastra Nr.17009021524. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2900 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 2900 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 250 EUR. Izsoles sākums 21.02.2018., noslēgums 23.03.2018. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.03.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (290 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2018.gada 16.martā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1) Tirgus ielā 15, Liepājā (kadastra numurs 1700 020 0316), sākumcena – EUR 32 000, izsoles laiks plkst. 11.00;
[..]
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.
Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 14.marts līdz plkst. 16.00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40203015119
Firma: SIA "Hameleon Print"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111631628775.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103082658
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV61ZZZ42103082658
Firma: SIA "RERO PROJEKTI"
Adrese: Liepāja, Kandavas iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Reinholds Miķelsons, personas kods 200879–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00111636555699.

Reģistrācijas numurs: 42103061143
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.E.D."
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 33/37 – 7
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.02.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/35060
Izdarīts ieraksts: 09.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111585238666.

Reģistrācijas numurs: 42103034357
Firma: SIA "Dāmas zivju audzētava"
Adrese: Liepāja, Toma iela 56/58 – 29
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.02.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/35065
Izdarīts ieraksts: 09.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111577448543.

Reģistrācijas numurs: 42103058213
Firma: SIA "Regit"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 20/24 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Laila Kivila, personas kods 290360–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Laila Kivila, personas kods 290360–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 06.02.2018. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.02.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 20/24 – 2
Publikācijas Nr.: KMR00111552027790.

Reģistrācijas numurs: 42103036112
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA
Padome: Baiba Birzniece, personas kods 290181–XXXXX, padomes loceklis
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (uzvārds, vārds)
Izdarīts ieraksts: 09.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111554434476.

Reģistrācijas numurs: 42103036409
Firma: SIA "Kurzemes Mežsaimnieks"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011156174202.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42102041050
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ42102041050
Firma: SKM IK
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 1 – 8
Komersants: Dmitrijs Ševčenko, personas kods 120689–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR0011154981612.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103082643
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV78ZZZ42103082643
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALMAK"
Adrese: Liepāja, Bernātu iela 6/8 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 5.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5.00 EUR
Valde: Aleksandrs Maksimovs, personas kods 130689–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00111573941206.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103082624
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV09ZZZ42103082624
Firma: SIA "BALTIC MED GROUP"
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 1 – 18
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Romāns Gramiko, personas kods 210277–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00111553232765.

Reģistrācijas numurs: 42103076115
Firma: SIA "Silari 16"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 16 – 3
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.11.2017. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/314132
Izdarīts ieraksts: 08.02.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00111511929748.

Reģistrācijas numurs: 42103049545
Firma: SIA "Alianse Sports"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 8/10 – 8
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.02.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/35066
Izdarīts ieraksts: 08.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111523359980.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42102041031
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV04ZZZ42102041031
Firma: IK TK HANDMADE
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 82 – 15
Komersants: Tatjana Kelehsašvile, personas kods 290671–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00111515010713.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42102041046
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV84ZZZ42102041046
Firma: IK KURZEME X
Adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 4
Komersants: Anatolii Parkhomchuk, dzimšanas datums: 14.02.1957., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 752866169, izdošanas datums: 25.02.2016., Krievijas Federācija, izdevējs: Krievijas Federācija
Publikācijas Nr.: KMR00111525861825.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103082592
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV97ZZZ42103082592
Firma: SIA E9
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 21
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kaspars Grauze, personas kods 130484–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00111533356700.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103082588
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV11ZZZ42103082588
Firma: SIA "West Baltic Group"
Adrese: Liepāja, Koku iela 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Vladimirs Zozuļa, personas kods 270158–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00111514839904.

Reģistrācijas numurs: 45403024425
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTR+"
Adrese: Liepāja, Viršu iela 8 – 30
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.11.2017. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/314146
Izdarīts ieraksts: 07.02.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00111496337884.

Reģistrācijas numurs: 40203114379
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P Services"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 25 – 64
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Irina Bļinova, personas kods 211185–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Marina Jepiskoposova, personas kods 220189–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā
Izdarīts ieraksts: 07.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111504115865.

Reģistrācijas numurs: 42103037508
Firma: SIA "Wissing–International"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 14 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Thyge Amstrup Wissing, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 14.11.2017. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/316381, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.02.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00111474744571.

Reģistrācijas numurs: 40003316720
Firma: SIA "Liepājas Pētertirgus"
Padome: Juris Aizezers, personas kods 140754–XXXXX, padomes loceklis; Aloizs Norkus, personas kods 210662–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Jānis Strautiņš, personas kods 110275–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (amats)
Izdarīts ieraksts: 07.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111483219224.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.02.2018.
Reģistrācijas numurs: 42102041027
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV15ZZZ42102041027
Firma: IK Vineta Šplīta
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 28 – 1A
Komersants: Vineta Šplīta, personas kods 100267–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00111481732223.

Reģistrācijas numurs: 42103036540
Firma: SIA "Liepājas būvdarbu menedžments"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 07.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111503813639.

Reģistrācijas numurs: 52103037001
Firma: SIA "Liepājas Dzīvoklis"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 07.02.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00111504948369.

Laulāto mantiskās attiecības

Ieraksta izdarīšanas laiks: 10.01.2018.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1017437
Laulātie: sieva: EVITA ANDERSONE, personas kods 230184–XXXXX, un vīrs: SANDIS ANDERSONS, personas kods 251079–XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Ieraksta izdarīšanas laiks: 10.01.2018.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1017438
Laulātie: sieva: JEĻENA BOGATIRJOVA, personas kods 071174–XXXXX, un vīrs: VLADIMIRS BOGATIRJOVS, personas kods 070261–XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Ieraksta izdarīšanas laiks: 10.01.2018.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1003368
Laulātie: sieva: EVITA ANDERSONE, personas kods 230184–XXXXX, un vīrs: GUNTIS LAVROVS, personas kods 111170–XXXXX
Izbeigtais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRA FEDJUHINA, personas kods 280837–XXXXX, miršanas datums 16.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 171015.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA LEVANE, personas kods 261049–XXXXX, miršanas datums 26.08.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 171029.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Testaments tiks nolasīts 2018.gada 2.martā plkst.11.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS SKUTEĻSKIS, personas kods 140254–XXXXX, miršanas datums 29.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170942.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS GRUNDMANIS, personas kods 181235–XXXXX, miršanas datums 02.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 02.02.2019.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170949.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIHARDS ZUNTNERS, personas kods 250139–XXXXX, miršanas datums 05.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170984.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFONSS ZIGMANTS MACIJAUSKS, personas kods 010137–XXXXX, miršanas datums 12.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170913.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS SMIRNOVS, personas kods 170948–XXXXX, miršanas datums 15.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170842.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS ŠVARCS, personas kods 111146–XXXXX, miršanas datums 23.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170819.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2018.gada 27.februārī plkst. 12.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDIS LIEPIŅŠ, personas kods 310559–XXXXX, miršanas datums 25.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 170824.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ANDRI ULSKI, dzim. 1987.gada 16.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Ievas" 9, Bāta, Bārtas pagasts, Grobiņas novads, ierasties uz tiesas sēdi 2018.gada 20.martā plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 11.a zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20213517 biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs", reģ. Nr.40008084453, prasībā pret Andri Ulski par zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALEKSANDRU PINČUKU, dzim. 1982. gada 5. augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 19. martā plkst. 10.00 Liepājas tiesā Tiesu ielā 5, 3. stāvā, 9. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20222917 SIA "PlusPlus Baltic Re" vienkāršotas procedūras prasībā pret Aleksandru Pinčuku par naudas piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

JĀNIS JAUNZUZĀNS, dzim. 1982. gada 11. novembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 11. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2. stāvā, 12. zālē, kā atbildētājs Evitas Jaunzuzānes prasībā par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu civillietā Nr. C20138617. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


Sludinājums

daudzvīrība
11:22 | 19/02/18
ZIŅOT
(-0)
(2)
+

EVITA ANDERSONE malacis ar diviemuzreiz mantu sadala.

PPP
23:06 | 19/02/18
ZIŅOT
(-0)
(1)
+

Arī piefiksēju.

https://www.rituel-de-retour-affectif-rapide.com
16:49 | 19/02/18
ZIŅOT
(-1)
(0)
+

Je suis a votre disposition pour vous aidez a résoudre tous ces problèmes, même les cas les plus désespère : Amour, Retour Affectif Rapide, Retour de l'être aimé, Retour d'Affection , protection contre les ennemies et les mauvais sorts, guérit l’impuissance, fidélité absolue (affection retrouvé). Fait venir ou revenir la personne que vous aimez, attraction de la clientèle pour les vendeurs, chance dans tous les domaines, réussite dans les affaires, examens, permis de conduire etc…. Contactez par ces informations suivante :


Contact Maître SANTOS :

SiteWeb : https://www.marabout-vaudou-occulte.com
SiteWeb : https://www.rituel-de-retour-affectif-rapide.com
SiteWeb : https://www.richesse-rapide.wixsite.com/devenir-riche
SiteWeb : https://www.retour-affectif-ex.wixsite.com/marabout-vaudou
SiteWeb : http://www.sorcier-vaudou.onlc.be
Blog : http://www.magieretouraffectif.unblog.fr
E-Mail : Contact@marabout-vaudou-occulte.com
Tél Bénin :(+229) 97-45-85-00 (Joignable aussi sur Whatsapp)

Elijah Roland
13:50 | 24/02/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Laba diena,

Mēs piedāvājam privātos, komerciālos un individuālos aizdevumus ar ļoti zemām gada procentu likmēm, kas ir 3% no viena gada līdz 50 gadu atmaksas periodam un jebkurā vietā pasaulē. Mēs piedāvājam jebkāda veida kredītus.

Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Vai jūs zaudējat miegu naktīs, uztraucot, kā iegūt likumīgu aizdevuma aizdevēju? Vai jūs nokaujat nagus ātri? Tā vietā, lai izdarītu likmes uz nagiem, sazinieties ar Elijas Rolandas aizdevumu firmu (Elijahloanfirm@outlook.com) tagad, speciālistiem, kuri palīdz pārtraukt aizdevumu sliktu kredītvēsturi, lai atrastu risinājumu, kurā mūsu uzvara ir mūsu misija.

Personām, kas vēlas saņemt aizdevumu, sazinieties ar mani pa e-pastu:
Kreditora vārds: Elijah Roland
Aizdevējs E-pasts: Elijahloanfirm@outlook.com

Ar cieņu,
Elija Rolanda kungs

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki