Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 16. aprīlī, 2018 | BIRKAS: mantojums , tiesa , izsole , Uzņēmumu reģistrs
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. publiski pieejamās ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu KRISTINAS BALUDES, pers. kods 251083–XXXXX, Liepājas pilsētas 12. vidusskolas atestātu Nr. 045910 par vidējo izglītību, kas izsniegts 2002. gada 20. jūnijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Silvijai Vilovskai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Uliha ielā 65–2, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3309 2, kadastra Nr.1700 902 2645. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi. [..] 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr. 2 ar kopējo platību 57,3 m² un pie tā piederošā kopīpašuma 573/7091 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums Nr.17000360250001), kopīpašuma 573/7091 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums Nr.17000360250003) un kopīpašuma 573/7091 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums Nr. 17000360250). Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.3309–2, kadastra numurs 1700 902 2645, adrese: Uliha iela 65–2, Liepāja. [..] 3. Izsoles sākumcena – 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro 00 centi). [..] 6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 2.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1100,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. [..] Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 550,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 12.aprīlis; izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 14.maijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21–305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod parādniekam Sergejam Terehovam piederošo 519/9822 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Cukura ielā 26A, Liepājā. Nekustamais īpašums sastāv no 4 nedzīvojamām garāžu ēkām (kadastra apzīmējumi 1700 002 0175 001 – 1700 002 0175 004). Ēkas saistītas ar zemes gabalu Cukura ielā 26A, zemes gabala platība 3715 m2, kadastra apzīmējums 1700 002 0175. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. SERGEJA TEREHOVA lietošanā ir ēkas (kadastra apzīmējums 1700 002 0175 004) garāža Nr. 46, Nr.47, Nr.48. Piedzinēji – Alevtina Guzejeva, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Liepājas pilsētas dome, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Tiesu administrācija, juridiskā adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV–1010, valsts. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000453317. Kadastra numurs 1700 502 0175. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1600, izsoles sākumcena – EUR 1600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 160 EUR. Izsole sāksies 11.04.2018. un noslēgsies 11.05.2018. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 1.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160 EUR – zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr.08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Romānam Saričevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 4A–36, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2787 36, kadastra Nr. 1700 901 3391. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvoklis Nr. 36 ar kopējo platību 39,2 m2. Kopīpašuma domājamā daļa 18/1000 no būves (kadastra apzīmējums 17000360164001), ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2787–36 (kadastra numurs 17009013391). Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 4A–36, Liepāja.[..] 3. Izsoles sākumcena – 13 500,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi). [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 2.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1350,00 EUR – zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.[ ..]
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 700,00. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 12.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 14.maijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Maksātnespējas procesa administrators Arvīds Balodis, prakses un amata vietas adrese: Uzvaras prospekts 28, Baloži, Ķekavas novads LV–2128, paziņo, ka rīko Vladimiram Mihnovecam piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Talsu ielā 64, Liepājā, kadastra numurs 17000140026, otro pēc kārtas izsoli ar lejupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 848 kv.m un uz tā esošās dzīvojamās mājas jaunbūves. Hipotekārie kreditori un piedzinēji: "Luminor Bank" AS, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, "Latvijas Gāze" AS. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 97 600,00. Izsoles sākumcena ir EUR 97 600,00. Izsoles solis – EUR 976,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 1.maijam ir jāiemaksā administratora Arvīda Baloža, kods 05118512056, norēķinu kontā LV08UNLA0050022854004, kas atvērts AS "SEB banka", izsoles nodrošinājuma summa EUR 9760,00 apmērā, izsoles dalības maksa EUR 97,60 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 11.aprīlis. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 11.maijs plkst.13.00.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103075196
Firma: SIA "VN COMPANY"
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.03.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/82802
Izdarīts ieraksts: 10.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113467543193.

Reģistrācijas numurs: 42103070080
Firma: SIA "Kastanītis L"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 11 – 1
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 10.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113480319177.

Reģistrācijas numurs: 52103024331
Firma: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"
Parakstītais pamatkapitāls: 57720.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 57720.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 10.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113480510799.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.04.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103083352
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV44ZZZ42103083352
Firma: SIA "IP"
Adrese: Liepāja, Siena iela 7 – 49
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Ilva Lutere, personas kods 250669–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00113496059164.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.04.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103083348
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV55ZZZ42103083348
Firma: SIA "LPSP"
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Lauris Puteklis, personas kods 110883–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00113458557815.

Reģistrācijas numurs: 42103053288
Firma: SIA "INREX FINANCE"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 112 – 21
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Astrīda Ekšteine, personas kods 060257–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Raivis Ekšteins, personas kods 100984–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113364448358.

Reģistrācijas numurs: 40203092052
Firma: SIA "Baltic–CA"
Adrese: Liepāja, Bārtas iela 11 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Dace Maldere, personas kods 040178–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Arturs Zemītis, personas kods 190376–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113379144335.

Reģistrācijas numurs: 42103036076
Firma: SIA komunikāciju aģentūra "Projekts Pluss"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2 – 139
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oskars Ģelzis, personas kods 310157–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.01.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/11023, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.04.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00113381935263.

Reģistrācijas numurs: 42103026519
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEJA–D"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 24 – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Daina Pāne, personas kods 240454–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Daina Pāne, personas kods 240454–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 03.04.2018. dalībnieka lēmumu 1/18, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.04.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dzintaru iela 24 – 6
Publikācijas Nr.: KMR0011338257520.

Reģistrācijas numurs: 42103071283
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeta–Net"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 43 – 7
Valde: Carlo Muselli, personas kods 031274–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (personas kods), izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 06.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113393331143.

Reģistrācijas numurs: 42103029977
Firma: SIA "TIAMO GRUPA"
Adrese: Liepāja, Zemnieku iela 32
Parakstītais pamatkapitāls: 142268.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 142268.00 EUR
Pievienots: Firma: SIA "SG FOOD"
Reģistrācijas numurs: 42103046996
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 06.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113404632553.

Reģistrācijas numurs: 42102030606
Firma: Individuālais komersants "OZOLS PLUSS"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 69 – 33
Iecelts: Administrators: Aldis Robežnieks, personas kods 050350–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 06.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113407610874.

Reģistrācijas numurs: 42103021865
Firma: SIA "VARŠ & K"
Adrese: Liepāja, Dunikas iela 25 – 12
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 27.03.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/81521
Izdarīts ieraksts: 06.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113418411574.

Reģistrācijas numurs: 42103066511
Firma: SIA "KDA trīs dēli"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 30 – 1A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Žanna Barskoviča, personas kods 270978–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jānis Poplavskis, personas kods 080261–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Žanna Barskoviča, personas kods 270978–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.03.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.04.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Kuldīgas iela 38–24
Publikācijas Nr.: KMR00113343731602.

Reģistrācijas numurs: 42103052992
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Jums Plus"
Adrese: Liepāja, Apšu iela 26 – 4
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 05.04.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00113345561846.

Reģistrācijas numurs: 42102011484
Nosaukums: M.Veisbuka individuālais uzņēmums komercfirma "LOTE"
Adrese: Liepāja, 1905. gada iela 40–2
Atbrīvotas amatpersonas: Miķelis Veisbuks, personas kods 170755–XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Miķelis Veisbuks, personas kods 170755–XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.04.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: 1905.Gada iela 40–2/11, Liepāja
Publikācijas Nr.: KMR00113429418263.

Laulāto mantiskās attiecības

Ieraksta izdarīšanas laiks: 04.04.2018.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1017690
Laulātie: sieva: INGA URBĀNE, personas kods 031274–XXXXX, un vīrs: NORMUNDS URBĀNS, personas kods 060870–XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GITA VĪNERTE, personas kods 141057–XXXXX, miršanas datums 27.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172756.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĒRIKS RUDOVSKIS, personas kods 261043–XXXXX, miršanas datums 10.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172713.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARALDS DREIMANIS, personas kods 200937–XXXXX, miršanas datums 04.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172689.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA JOSTA, personas kods 201029–XXXXX, miršanas datums 02.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172679.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDONA VĒSMA VILKASTE, personas kods 020328–XXXXX, miršanas datums 19.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172680.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA PUTIKA, personas kods 011156–XXXXX, miršanas datums 07.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172601.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS LEISMANIS, personas kods 200442–XXXXX, miršanas datums 24.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172621.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEKATERINA SEMJONOVA, personas kods 010534–XXXXX, miršanas datums 01.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 172634.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina īrniekus:

1) ĒRIKU SPRADZENKO, dzim. 08.12.1974., un NATĀLIJU MAKAROVU, dzim. 02.12.1974., adrese: Atmodas bulvāris 8v–46, Liepāja;

2) JEVGEŅIJU PRJAHINU, dzim. 20.08.1973., adrese: Mežu iela 53–3, Liepāja;

3) LARISU AKULOVU, dzim. 25.01.1968., adrese: Vānes iela 11–71, Liepāja;

4) LUDMILU IĻJINSKU, dzim. 17.09.1945., adrese: Talsu iela 43–73, Liepāja;

5) ANITU LANKU, dzim. 10.06.1969., SANITU EKŠTEINI, dzim. 30.04.1996., RAIVI EKTERMANI, dzim. 01.07.1973., adrese: Katedrāles iela 13–74, Liepāja;

6) VITU EISTERI, dzim. 05.03.1993., adrese: Atmodas bulvāris 12a–57, Liepāja;

7) RENĀTI MASLOVU, dzim. 10.03.1953., adrese: Nākotnes iela 19–18, Liepāja;

8) ANASTASIJU KOZUBU, dzim. 16.09.1989., adrese: Mežmalas iela 3–10, Liepāja;

9) VIKTORIJU SOLOVJOVU, dzim. 26.12.1989., adrese: Mežmalas 5–45, Liepāja;

10) INĀRU ZUBAREVU, dzim. 24.04.1958., un GAĻINU TERLECKU, dzim. 02.08.1978., adrese: Dārza iela 3–58, Liepāja;

11) AGRI JAUNSKUNGU, dzim. 22.11.1981., adrese: Spīdolas iela 10–10, Liepāja;

12) SINDIJU STUTIŅU, dzim. 09.04.1981., adrese: Spīdolas iela 12–63, Liepāja;

13) GUNĀRU GRANTU, dzim. 11.08.1952., adrese: Spīdolas iela 4–31, Liepāja;

14) JURIJU PASIŅKOVU (YURY PASYNKOV), dzim. 14.03.1941., adrese: Klāva Ukstiņa iela 14–3, Liepāja.

Jūsu parāds par dzīvojamās telpas īri un pamatpakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izliekot jūs kopā ar ģimenes locekļiem un citām personām, no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

VIKTORIJA AZJUKOVSKA, dzim. 1988.gada 9.janvārī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2018.gada 17.maijā plkst. 10.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 7.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C20 2180 17 Sergeja Azjukovska prasībā par laulības šķiršanu.

Rīgas šķīrējtiesā ir saņemts Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103238352, prasības pieteikums pret Māri Vinkleru prasībā par parāda EUR 1436,55 piedziņu. Paziņojam atbildētājam MĀRIM VINKLERAM, pers. kods 241183–XXXXX, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Cenkones iela 7–1, Liepāja, LV–3401, ka Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle prasība pret Māri Vinkleru tiks izskatīta Rīgas šķīrējtiesā, Rīgā, E.Birznieka–Upīša ielā 18–7, 4.stāvā, 2018. gada 27.aprīlī plkst. 11.00 mutvārdu procesā.

EDIJS LOSS, dzim. 1996.gada 21.maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2018.gada 26.jūnijā plkst.11.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs Gunitas Jansones prasībā pret Ediju Losu par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu civillietā Nr.C69150818. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki