Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (2)

Pirmdienā, 21. maijā, 2018 | BIRKAS: tiesa , izsole , mantojums , Uzņēmumu reģistrs , laulību līgums
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. publiski pieejamās ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Mārtiņam Ruķerim piederošo īpašumu Roņu ielā 6b, Liepājā, kadastra numurs 17005300002. Piedzinējs – AS Capitalia, Brīvības iela 40–35, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 30 600 EUR, otrās izsoles sākumcena – 22 950 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 2000 EUR. Izsoles sākums 24.05.2018., noslēgums 25.06.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 13.06.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.06.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (3060 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Tatjanai Ņikitenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dzintaru ielā 26–4, Liepājā. Piedzinēji: AS "Luminor Bank", adrese: Skanstes iela 12, Rīga; SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 107,3 m2 un 1073/5129 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3882 4, kadastra Nr.1700 901 8651. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 30 600,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 4.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (3060,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 15.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 14.jūnijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, maksātnespējas procesa administratore Vita Dika, sertifikāta Nr. 00299, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošā nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala 103 460 m2 platībā, kadastra numurs 1700 022 0115, un atrodas Brīvības ielā 100, Liepājā, un ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000145688, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinēji: hipotekārais kreditors SIA "FeLM", vienotais reģistrācijas numurs 40103981332, K.Valdemāra iela 31, Rīga, un citi MAS "KVV Liepājas metalurgs" kreditori. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākumcena ir noteikta EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) apmērā. Izsoles solis ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro) apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2018.gada 15.maijā plkst. 13.00, izsole tiks slēgta 2018.gada 14.jūnijā plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.jūnijam (ieskaitot) jāiemaksā MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, norēķinu kontā LV82HABA0551044744253, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 10 000 apmērā, t.i., 10 procentu apmērā, no nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtības, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālr. uzziņām 67543010 vai 29241109.

MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, maksātnespējas procesa administrators Vita Dika, sertifikāta Nr. 00299, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošā nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala 2860 m2 platībā un vienstāva mūra ēkas, liters Nr.18, kadastra numurs 1700 022 0098, un atrodas Brīvības ielā 92A, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4245, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinēji: hipotekārais kreditors SIA "FeLM", vienotais reģistrācijas numurs 40103981332, K.Valdemāra iela 31, Rīga, un citi MAS "KVV Liepājas metalurgs" kreditori. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākumcena ir noteikta EUR 53 000 (piecdesmit trīs tūkstoši euro) apmērā. Izsoles solis ir EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2018.gada 15.maijā plkst. 13.00, izsole tiks slēgta 2018.gada 14.jūnijā plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.jūnijam (ieskaitot) jāiemaksā MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, norēķinu kontā LV82HABA0551044744253, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 5300 apmērā, t.i., 10 procentu apmērā, no nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtības, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolei un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālr. uzziņām 67543010 vai 29241109.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.05.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103083672
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV37ZZZ42103083672
Firma: SIA "JŪRMALAS PARKS"
Adrese: Liepāja, Užavas iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Samanta Tīla, personas kods 080499–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00114333739222.

Reģistrācijas numurs: 42103030798
Firma: SIA "LIEPAJA OIL TERMINAL"
Adrese: Liepāja, Sliežu iela 4
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 14.05.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00114288812902.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.05.2018.
Reģistrācijas numurs: 40203142739
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV42ZZZ40203142739
Firma: SIA COLORFALL
Adrese: Liepāja, Liedaga iela 1 – 32
Parakstītais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Valde: Lauma Grauziņa, personas kods 280690–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00114252424176.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.05.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103083668
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV48ZZZ42103083668
Firma: SIA KABATAVA
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 24 – 4
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Svetlana Jurecka, personas kods 260457–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00114259433418.

Reģistrācijas numurs: 40003562810
Firma: SIA "BUV Production"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 10
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2018.gada 3.maija lēmumu Nr.30.3–23.3.2/17895
Izdarīts ieraksts: 10.05.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00114225521078.

Reģistrācijas numurs: 42102040040
Firma: IK Gift Boom
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 20 – 70
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.05.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/116840
Izdarīts ieraksts: 10.05.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011420632467.

Reģistrācijas numurs: 52103074031
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alexero"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 7 – 36
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksejs Laņecs, personas kods 170181–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.02.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/42777, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.05.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00114181037418.

Reģistrācijas numurs: 42103074631
Firma: SIA "Automiks"
Adrese: Liepāja, Kviešu iela 28B
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elīna Egliņa, personas kods 281094–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Uldis Mūrnieks, personas kods 190371–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.05.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00114182051065.

Reģistrācijas numurs: 42103020499
Nosaukums: Liepājas dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "JEČI 7"
Juridiskā adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 49–9
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Vladimir Naumov, personas kods 050457–XXXXX, valstspiederība: Krievijas Federācija, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Ieceltas: valde: Andris Siliņš, personas kods 010376–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Igors Trockijs, personas kods 230477–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 15.05.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00114355061911.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA VOINSTVENSKA, personas kods 080741–XXXXX, miršanas datums 08.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173869.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE EGLE, personas kods 301255–XXXXX, miršanas datums 22.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173878.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA SMAĻĶE, personas kods 280528–XXXXX, miršanas datums 11.07.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173903.
Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2018. gada 1. jūnijā plkst. 10.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STEPANIJA VĪKSNE, personas kods 231142–XXXXX, miršanas datums 09.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173907.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2018.gada 31.maijā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAISA KAMASINA, personas kods 250940–XXXXX, miršanas datums 06.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173324.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS JONASS, personas kods 120255–XXXXX, miršanas datums 21.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 21.03.2019.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173867.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS PAHOMOVS, personas kods 140667–XXXXX, miršanas datums 13.04.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173795.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA IVANOVA, personas kods 100931–XXXXX, miršanas datums 12.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173764.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS DESMITNIEKS, personas kods 300141–XXXXX, miršanas datums 14.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173767.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ŠILDERS, personas kods 110355–XXXXX, miršanas datums 19.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173720.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA KALNĪTE, personas kods 220239–XXXXX, miršanas datums 22.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 173743.


Sludinājums

Danielle Pinneau
17:59 | 22/05/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Mēs aizdodam naudu ikvienam
Jums, bez šaubām, ir nepieciešams finansējums jūsu mājām, lai izveidotu savu biznesu, darbam, jūsu personīgajām vajadzībām un īpaši nekustamā īpašuma aizdevumiem. Es izsniedzu personīgos aizdevumus. Visi jūsu pieprasījumi sniedz priekšlikumus saistībā ar maksājumu likmēm un iemaksām, un es ar jūsu palīdzību.
e-pasts: daniellepinneau@gmail.com

www.rituel-de-retour-affectif-rapide.com
13:33 | 23/05/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Je suis a votre disposition pour vous aidez a résoudre tous ces problèmes, même les cas les plus désespère : Amour, protection contre les ennemies et les mauvais sorts, guérit l’impuissance, fidélité absolue (affection retrouvé). Fait venir ou revenir la personne que vous aimez, complexe physique et moraux, retour d'affectif rapide, attraction de la clientèle pour les vendeurs, chance dans tous les domaines, réussite dans les affaires, examens, retour affectif, concours et timidité, etc….
Vous pouvez me contactez par ces informations suivante :

Contact Maître SANTOS :
SiteWeb : https://www.marabout-vaudou-occulte.com
SiteWeb : https://www.rituel-de-retour-affectif-rapide.com
SiteWeb : https://www.retour-affectif-ex.wixsite.com/marabout-vaudou
SiteWeb : http://www.sorcier-vaudou.onlc.be
Blog : http://www.magieretouraffectif.unblog.fr
E-Mail : Contact@marabout-vaudou-occulte.com
Tél Bénin :+229 974 585 00 (Joignable aussi sur Whatsapp)

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki