Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 11. jūnijā, 2018 | BIRKAS: mantojums , Uzņēmumu reģistrs , izsole , tiesa
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu ALEKSANDRA GORBAČOVA, pers. kods 2403XX–XXXXX, Liepājas Jūrniecības koledžas 25.04.1997. izsniegto diplomu T Nr.045924 (kvalifikācija – kuģu mehāniķis).

Liepājas Valsts 1.ģimnmāzija izsludina par nederīgu ALISES VALAGINAS, pers. kods 1007XX–XXXXX, atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr.048035, kas izsniegts Liepājas 1.vidusskolā 2006.gada 11.jūlijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu – Pāvilostas iela 7–56, Liepāja, kadastra numurs 17009020308. Kreditors: SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja; AS Privatbank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1800 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 1800 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis – 150 EUR. Izsoles sākums 14.06.2018., noslēgums 16.07.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 04.07.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.07.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (180 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Šokolaitim piederošos savstarpēji saistītos nekustamos īpašumus (99/720 domājamās daļas no zemes un būvēm), kas atrodas Tvaiku ielā 28, Liepājā. Viss nekustamais īpašums, kas atrodas Tvaiku ielā 28, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4860, kadastra numurs 1700 512 0489, sastāv no trīs būvēm un nekustamais īpašums, kas atrodas Tvaiku ielā 28, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5326, kadastra Nr.1700 012 0489, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 741 m2. Piedzinēji: MSIA "Ankota", adrese: Koku iela 10, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamo īpašumu (99/720 domājamo daļu) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena kopā ir 2300,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 28.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (230,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 8.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 10.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Andrejam Cegeļņikam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Baltijas ielā 1–1, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2220 1, kadastra Nr.1700 901 3261. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 ar kopējo platību 77,6 m². Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 776/1480 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 17000020014001) un no zemes (kadastra apzīmējums 17000020014). Nekustamais īpašums atrodas Baltijas ielā 1, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2220 1. [..]  3. Izsoles sākumcena – EUR 15 200,00 (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 centi). [..] 6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 28.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1520,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. [..] Izsoles sākuma datums – 2018.gada 8.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 10.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu 14.novembra bulvārī 71, Liepājā, kas pieder kopīpašniekiem. Nekustamā īpašuma ½ domājamā daļa pieder AS "Latzemes nekustamie īpašumi", pēc reorganizācijas AS "Latzemes aktīvi", juridiskā adrese: Klijānu iela 6 – 98, Rīga, ¼ domājamā daļa pieder Jeļenai Golubovskai un ¼ domājamā daļa pieder Oksanai Andreicenai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4042 m2, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4455, kadastra Nr.1700 014 0230. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 6400,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 25.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 640,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 5.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 5.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Tamilai Visockai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 48–65, Liepājā. Piedzinējs: SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 – 11, Rīga, kuru pārstāv SIA "Intrum Latvia", adrese: Duntes iela 3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 67,6 m2 un 676/55347 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3404 65, kadastra Nr.1700 902 2201. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 11 600,00 EUR. Izsoles solis – 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 25.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1160,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 5.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 5.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleksandram Bičanam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Atmodas bulvārī 12A–74, Liepājā. Piedzinējs: AS "Latvijas Gāze", adrese: Vagonu iela 20, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 48,3 m2 un 483/398735 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119531 74, kadastra Nr.1700 901 9033. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4000,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 25.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (400,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 5.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 5.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.06.2018.
Reģistrācijas numurs: 52103083871
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV34ZZZ52103083871
Firma: SIA "AF system"
Adrese: Liepāja, Rudzu iela 13 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Mārtiņš Ūdris, personas kods 040579–11912, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00114886159627.

Reģistrācijas numurs: 40103165928
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apriori–IG"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 106 – 8
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011481392183.

Reģistrācijas numurs: 42103067822
Firma: SIA "PS Zoo grupa"
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 27 – 14
Reģistrēts: labota kļūda juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.06.2018.
Kļūda reģistrācijas procesā
Publikācijas Nr.: KMR00114845055544.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.06.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103083850
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV81ZZZ42103083850
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANDIO"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 15/17 – 6A
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Indra Ozoliņa, personas kods 081279–10826, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00114805313403.

Reģistrācijas numurs: 42103068781
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JIL–JIL"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 22
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 31.05.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00114751351073.

Reģistrācijas numurs: 42102015274
Nosaukums: Baloža individuālais uzņēmums
Adrese: Liepāja, Antas Klints iela 6/8 – 18
Atbrīvotas amatpersonas: Mareks Balodis, personas kods 2905XX–XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Mareks Balodis, personas kods 2905XX–XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 31.05.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dzintaru iela 84–10
Publikācijas Nr.: KMR00114747218998.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS JUZUPS, personas kods 291155–XXXXX, miršanas datums 31.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174602.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTARS VEITS, personas kods 060958–XXXXX, miršanas datums 03.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174606.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALMA MEIERE, personas kods 050135–XXXXX, miršanas datums 15.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174615.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS LAZDIŅŠ, personas kods 140344–XXXXX, miršanas datums 06.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174627.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDONA PĪLAINE, personas kods 011231–XXXXX, miršanas datums 01.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174491.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA ŠNEIDERE, personas kods 160927–XXXXX, miršanas datums 05.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174505.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2018. gada 25. jūnijā plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA ŠTRAUSE, personas kods 131042–XXXXX, miršanas datums 05.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174495.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS BUMBULIS, personas kods 180138–XXXXX, miršanas datums 17.05.2008.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174497.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA ŠČUKA, personas kods 100834–XXXXX, miršanas datums 17.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174499.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOZS PILIBAITIS, personas kods 080450–XXXXX, miršanas datums 06.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174474.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZĪRIJA SĒJĒJA, personas kods 081228–XXXXX, miršanas datums 22.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174483.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS JĒKABSONS, personas kods 271244–XXXXX, miršanas datums 22.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174423.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS STRAUTMANIS, personas kods 210636–XXXXX, miršanas datums 22.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174448.

Uzaicinājumi uz tiesu

AIGARS JESINEVIČS, dzim. 1977.gada 1.septembrī, tiek aicināts ierasties uz slēgto tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2018.gada 12.jūlijā plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C69 1987 18 Tukuma novada bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VISMANTU URKAUSKI (dzim. 1973.gada 31.decembrī) ierasties kā atbildētāju Olgas Urkauskas prasībā par laulības šķiršanu uz tiesas sēdi 2018.gada 30.augustā plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki