Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (3)

Otrdienā, 10. jūlijā, 2018 | BIRKAS: Uzņēmumu reģistrs , mantojums , izsole
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines lietvedībā reģistrēta izpildu lieta par piedziņu no SERGEY KOLOTILIN, dzim. 20.06.1970. Pamatojoties uz CPL 606.panta 4.daļu, paziņoju, ka no 12.07.2018. līdz 13.08.2018. plkst. 13.00 notiks Sergey Kolotilin piederošā nekustamā īpašuma E.Tisē ielā 56–1NT, Liepājā, LV3411, otrā izsole. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar PVN. Uzziņas pa tālr. 63420864 pie tiesu izpildītāja Sandras Jaunsleines.


Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu IRINAS JAVORSKAS, pers. kods 0701XX–XXXXX, apliecību par vispārējo pamatizglītību B Nr.107018, ko 2006.gada 31.maijā izsniegusi Liepājas speciālā internātpamatskola.

Uzskatīt par nederīgu AGATES KLEINBERGAS, pers. kods 1104XX–XXXXX, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. AC 083659, izsniegtu 2007.gada 12.jūlijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Līgai Golaitli piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēji: 1) AS "Norvik banka", Elizabetes iela 15–2, Rīga, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA "Gelvora", Cēsu iela 31, k–3, Rīga; hipotekārais kreditors AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma adrese: Ģenerāļa Baloža iela 11–46, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru  1700 902 6089 ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,9 m2, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas Karostas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums – 4500,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena – 4500,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 1.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (450,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 12.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 13.augusts plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63624319.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ģirtam Skābardim piederošo nekustamo īpašumu – Lāčplēša iela 39–8, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 7100. Piedzinēji: SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1400 EUR, otrās izsoles sākumcena – 1050 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 100 EUR. Izsoles sākuma datums – 12.07.2018., izsoles noslēguma datums un laiks 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (140 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL919900300100, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Artjomam Jurčenko piederošo nekustamo īpašumu – P.Brieža iela 12a–44, Liepāja, kadastra numurs 17009026776. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 300 EUR, otrās izsoles sākumcena – 225 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 20 EUR. Nekustamam īpašumam ir reģistrēts apgrūtinājums – lietošanas tiesības līdz mūža galam. Izsoles sākuma datums – 12.07.2018., izsoles noslēguma datums un laiks – 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (30 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Ingūnai Bārenītei piederošo nekustamo īpašumu – Tērauda iela 13–1, Liepāja, kadastra numurs 17009023283. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 2200 EUR, otrās izsoles sākumcena – 1650 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 150 EUR. Izsoles sākums 12.07.2018., noslēgums 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  (220 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aigaram Kalniņam piederošo nekustamo īpašumu – Kārļa iela 5–11, Liepāja, kadastra numurs 17009011606. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 2600 EUR, otrās izsoles sākumcena – 1950 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 150 EUR. Izsoles sākums 12.07.2018., noslēgums 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena  – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  (260 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Sergejam (Sergey) Kolotiļinam (Kolotilin) piederošo nekustamo īpašumu – E.Tisē iela 56–1NT, Liepāja, kadastra numurs 1700 600 4915. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 2200 EUR, otrās izsoles sākumcena – 1650 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 100 EUR. Izsoles sākums 12.07.2018., noslēgums 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (220 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu ielā 4, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniecei Nadeždai Vainšteinai piederošo nekustamo īpašumu – Viršu iela 8–30, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 1856. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 3200 EUR, otrās izsoles sākumcena – 2400 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 200 EUR. Izsoles sākums 12.07.2018., noslēgums 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena  – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (320 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Svetlanai Ļitvinovai piederošo nekustamo īpašumu – Vānes iela 11–26, Liepāja, kadastra numurs 17009021683. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 3400 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 3400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 250 EUR. Izsoles sākuma datums – 12.07.2018., izsoles noslēguma datums un laiks – 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (340 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleksandram Zabotkinam piederošo nekustamo īpašumu – Mežmalas iela 7–3, Liepāja, kadastra numurs 17009015895. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1000 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 1000 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 90 EUR. Izsoles sākuma datums –12.07.2018., izsoles noslēguma datums un laiks – 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (100 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Igoram Škļarovam piederošo nekustamo īpašumu – O.Kalpaka iela 52/56–19, Liepāja, kadastra numurs 17009018916. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1000 EUR, otrās izsoles sākumcena – 750 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 70 EUR. Izsoles sākuma datums – 12.07.2018., izsoles noslēguma datums un laiks – 13.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena – 01.08.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.08.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (100 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Svetlanai Tuzai piederošo nekustamo īpašumu – Turaidas iela 20–34, Liepāja, kadastra numurs 17009026309. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1200 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 1200 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 100 EUR. Izsoles sākums – 11.07.2018., izsoles noslēgums un laiks – 10.08.2018 plkst. 13.00. Izsoles 20. diena – 31.07.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.07.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (120 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Dainai Vīnkalnei piederošo nekustamo īpašumu – Baidzeles iela 10–17, Liepāja, kadastra numurs 17009025607. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 1500 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 1500 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis – 100 EUR. Izsoles sākuma datums – 11.07.2018., izsoles noslēguma datums un laiks – 10.08.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 31.07.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.07.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (150 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2018.gada 8.augustā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko:
1. Mutiskas izsoles ar augšup ejošu soli nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības:
[..]
4) Otaņķu ielā 11, Liepājā (kadastra numurs 1700 037 0254), 1/4 domājamo daļu no zemes vienības 377 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 037 0254) un četrām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 037 0254 001, 1700 037 0254 002, 1700 037 0254 003 un 1700 037 0254 004), par sākumcenu EUR 4700, izsoles laiks plkst. 12.00;
[..]
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro. Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā un kura izsoles sākumcena ir vienāda vai lielāka par EUR 5000, var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958. Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 6.augusts līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā. Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. http://www.vni.lv

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Valdim Rubenim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 8 – 18, Liepājā. Piedzinēji: AS "SEB Banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, un Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 30,9 m2 un 309/36315 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4912 18, kadastra Nr. 1700 902 6244. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1800,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 23.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 240,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 3.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 2.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Igoram Čerešņevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lēņu ielā 3 – 63, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5090 63, kadastra Nr. 1700 902 6212. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: 1.1. Dzīvoklis Nr. 63, ar platību 38,7 m². Kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 17000140180001), ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 5090 – 63 (kadastra numurs 17009026212. Adrese: Lēņu iela 3 – 63, Liepāja. [..] 3. Izsoles sākumcena – 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi). [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 23.jūlijam, izmatojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 260,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. [..] 6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 150,00. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 3.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 2.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ludmilai Janukovičai (Liudmila Yanukovich) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Roņu ielā 1 – 7, Liepājā. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, adrese: Duntes iela 3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 32,4 m2 un 324/18564 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4165 7, kadastra Nr. 1700 901 4220. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 9600,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 23.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 960,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 3.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 2.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40203069446
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PEONI SUNROOMS
Adrese: Liepāja, Tērauda iela 19A – 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 09.04.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/91798
Izdarīts ieraksts: 03.07.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00115560743613.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103022131
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIČMONDS HILLS"
Adrese: Liepāja, Kaiju iela 32
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 07.06.2017. lēmumu Nr.15–10/79930
Izdarīts ieraksts: 02.07.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00115526756379.

Reģistrācijas numurs: 42103032731
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Heizel"
Adrese: Liepāja, Kuldīgas iela 36 – 36
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 07.06.2017. lēmumu Nr.15–10/79932
Izdarīts ieraksts: 02.07.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00115527665323.

Reģistrācijas numurs: 42102033617
Firma: IK "E.L. un E.L."
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 42 – 3
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 25.06.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/174637
Izdarīts ieraksts: 02.07.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115528244945.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 40203070197
Firma: "eVan Group" SIA
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 3A
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 29.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115490136894.

Reģistrācijas numurs: 52103067171
Firma: SIA "UNEX BALTIC"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 2 – 20
Parakstītais pamatkapitāls: 811000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 811000.00 EUR
Pievienots: UNEX GmbH
Reģistrācijas Nr.: HRB 119106
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 28.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115455523054.

Reģistrācijas numurs: 42103083422
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBI Invest"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115445623901.

Reģistrācijas numurs: 42103076469
Firma: SIA "DELIZ"
Adrese: Liepāja, Pulkveža Brieža iela 7 – 1N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115445719836.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.06.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084038
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV49ZZZ42103084038
Firma: SIA V–Grupa
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 6 – 16
Parakstītais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Valde: Jurijs Vasiļjevs, personas kods 2908XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00115446322699.

Reģistrācijas numurs: 42103035329
Firma: SIA "DZĪVES ZIEDI"
Adrese: Liepāja, Liepu iela 23 – 4
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.06.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/173683
Izdarīts ieraksts: 27.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115419341829.

Reģistrācijas numurs: 42103033741
Firma: SIA "MICA–industry"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 105 – 26
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.06.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/173681
Izdarīts ieraksts: 27.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115420220620.

Reģistrācijas numurs: 40103622707
Firma: SIA "M.G.M. Prime"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 10
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.06.2018. lēmumu Nr.30.2–23.37.3/24349
Izdarīts ieraksts: 27.06.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00115422726187.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.06.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084023
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV66ZZZ42103084023
Firma: SIA "Kamerton"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 7 – 16
Parakstītais pamatkapitāls: 2750.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2750.00 EUR
Valde: Aleksejs Gončars, personas kods 2306XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0011541258025.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS KNESIS, personas kods 260233–XXXXX, miršanas datums 26.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 175506.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKLĀVS PESE, personas kods 130332–XXXXX, miršanas datums 14.07.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 175480.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA VIĻUMA, personas kods 030822–XXXXX, miršanas datums 09.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 174601.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS PUGAČEVS (NIKOLAY PUGACHEV), personas kods 040328–XXXXX, miršanas datums 27.02.2011.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 175416.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA STIVRIŅA, personas kods 160453–XXXXX, miršanas datums 13.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 175331.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2018.gada 13.jūlijā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.


Sludinājums

Zuze
08:44 | 10/07/18
ZIŅOT
(-1)
(4)
+

Vai tiešām pareizi ir rakstīt- P.Brieža iela??? Jo ielas nosaukums ir Pulkveža Brieža iela...

10
09:14 | 10/07/18
ZIŅOT
(-1)
(2)
+

Jā, Latvijas Vēstnesis šādas lietas nezin un raksta nepareizi.

mhm
21:37 | 10/07/18
ZIŅOT
(-1)
(2)
+

Tas pats ar Arnolda ielu, vai tik nav Arnolda Krieva ielai jābūt. Jebšu ir divas...

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki