Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 15. oktobrī, 2018 | BIRKAS: mantojums , tiesa , Uzņēmumu reģistrs , izsole
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aleksandram Oblakovam piederošo nekustamo īpašumu – Viršu iela 5a–44, Liepāja; kadastra Nr. 17009027772. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3200 EUR, otrās izsoles sākumcena – 2400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 200 EUR. Izsoles sākums 16.10.2018., noslēgums 15.11.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena  – 05.11.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.11.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 320 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecēm Annai Uzlovai un Ludmilai Bondarevai piederošo nekustamo īpašumu – Oskara Kalpaka iela 64–71, Liepāja; kadastra Nr. 17009018355. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1700 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 1700 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 100 EUR. Izsoles sākums 16.10.2018., noslēgums 15.11.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena  – 05.11.2018. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.11.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 170 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2018. gada 21.novembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
– dzīvokļa īpašums 1905.gada ielā 21–8, Liepājā, kopējā platība 27,8 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100,00 EUR, nodrošinājums – 110,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 19–10, Liepājā, kopējā platība 24,7 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1000,00 EUR, nodrošinājums – 100,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–5, Liepājā, kopējā platība 22,4 kv.m, kas atrodas divstāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1300,00 EUR, nodrošinājums – 130,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Raiņa ielā 53–1, Liepājā, kopējā platība 50,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500,00 EUR, nodrošinājums – 150,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 59–4, Liepājā, kopējā platība 34,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1300,00 EUR, nodrošinājums – 130,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 59–6, Liepājā, kopējā platība 40 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Dokumentus pieņem līdz 2018. gada 20.novembrim plkst.16.00 Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2018 .gada 20.novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē – www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Svetlanai Čamburkinai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Siguldas ielā 23 – 16, Liepājā. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", adrese: Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 65,2 m2 un 652/22350 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3530 16, kadastra Nr. 1700 901 0444. Uz nekustamo īpašumu noslēgts īres līgums. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 20 600,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 30.oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2060,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 10.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 9.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Ilonai Eihenai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Klāva Ukstiņa ielā 49–9, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3641 9, kadastra Nr. 1700 901 1549. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek SIA ''Baltics Credit Solutions Latvia'', adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21–11, Rīga, kuru pārstāv SIA "Intrum Latvia", adrese: Duntes iela 3, Rīga, labā. 1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs. Ilonai Eihenai piederošais nekustamais īpašums Klāva Ukstiņa iela 49–9, Liepāja, kadastra Nr.17009011549. Īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.9, 59,6 m² platībā. Kopīpašuma 596/2768 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 037 0224), palīgēkas. [..] 3. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena – EUR 10 700,00 (desmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). [..] Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 29.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1070,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 600,00. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 9.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 8.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsludina par nederīgu atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. AC 154676, kas izsniegts SANITAI VEINBERGAI (pers. kods 0305XX–XXXXX) 2010. gada 19. jūlijā.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 52103085001
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ52103085001
Firma: SIA "Sil Sol"
Adrese: Liepāja, Brāļu iela 4 – 14
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Ainārs Siltāns, personas kods 1501XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117722363888.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085014
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV81ZZZ42103085014
Firma: SIA "AFS GLOBAL TECHNOLOGIES"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 43 – 7
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Filippo Giovanni Pizzigoni, personas kods 0307XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117744916604.

Reģistrācijas numurs: 42102030199
Firma: IK "Liegne"
Adrese: Liepāja, Jāņa Asara iela 16
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 01.10.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/252973
Izdarīts ieraksts: 08.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00117689146173.

Reģistrācijas numurs: 42103051713
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Transit Terminal"
Adrese: Liepāja, Skolas iela 18
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 01.10.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/252961
Izdarīts ieraksts: 08.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011768795722.

Reģistrācijas numurs: 44103094621
Firma: SIA "Melana"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 119A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 01.10.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/252996
Izdarīts ieraksts: 05.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00117683123446.

Reģistrācijas numurs: 40103961853
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Restorāns"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Olafs Saulriets, personas kods 2201XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Jolanta Bula, personas kods 1708XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00117657642468.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084945
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV04ZZZ42103084945
Firma: SIA "Konsult–K"
Adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 4A – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Kristīne Tkačenko, personas kods 1507XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117655754183.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 52103084951
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV71ZZZ52103084951
Firma: SIA Aurora
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 5 – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Valde: Edmunds Jonkus, personas kods 2210XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117657921515.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084964
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ42103084964
Firma: SIA Liepājas piekraste
Adrese: Liepāja, Ventas iela 2 – 63
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Imants Brikmanis, personas kods 2112XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117659250799.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084979
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV56ZZZ42103084979
Firma: SIA "BL inženiertīkli"
Adrese: Liepāja, Alejas iela 43 – 7A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Ivars Biķis, personas kods 2008XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jānis Liepa, personas kods 1010XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117669911860.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084983
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV45ZZZ42103084983
Firma: SIA "S1 Group"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 3 – 48
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Fjodors Ļebedevs, personas kods 2206XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117670846045.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084998
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ42103084998
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGP Santehserviss"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 2 – 41
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ēriks Planics, personas kods 230262–10818, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0011768272145.

Reģistrācijas numurs: 41203057982
Firma: SIA "BALTIC UNITED"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 1 – 70
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Raminta Zilinskaite, personas kods XXXXXX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Marta Sīle, personas kods 2005XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00117591553660.
Izmaiņas uzņēmumā

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084926
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV32ZZZ42103084926
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AT CARGO"
Adrese: Liepāja, Spīdolas iela 2 – 6
Parakstītais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Valde: Ņikita Šargorodskis, personas kods 0209XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117604031617.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103084911
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV49ZZZ42103084911
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiepuTech"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 36/48
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Lankahaluge Menaka Madusanka Fernando, personas kods 3221XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00117594032460.

Mantojumu ziņas

Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka viņas lietvedībā atrodas 2010.gada 29.jūnijā mirušās OLGAS VIZMAS ANDERSONES, personas kods 241132-XXXXX, mantojuma lieta Nr.178681. Mantinieki, kuri pieņēmuši mantojuma atstājējas mantojumu, kā arī kreditori un visas ieinteresētās personas, tiek aicinātas pieteikties zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, trīs (3) mēneša laikā no publikācijas dienas.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGURDS BARBINS, personas kods 260826-XXXXX, miršanas datums 01.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 12 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178680.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS PARHOMENKO, personas kods 160260-XXXXX, miršanas datums 11.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178591.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS KURMISA, personas kods 280142-XXXXX, miršanas datums 17.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178610.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS ŅIKIFOROVS, personas kods 050766-XXXXX, miršanas datums 24.10.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178622.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS KLĀVS LAGZDA-LAGZDIŅŠ, personas kods 150243-XXXXX, miršanas datums 26.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178559.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS VARLAMOVS, personas kods 030341-XXXXX, miršanas datums 15.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178564.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA RĒDLIHA, personas kods 161241-XXXXX, miršanas datums 20.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178505.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS FEDORČENKO (ANATOLY FEDORCHENKO), personas kods 210837-XXXXX, miršanas datums 15.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178509.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA MERIJA LĪDAKA, personas kods 080227-XXXXX, miršanas datums 06.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178496.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

MONIKA BĒRA, dzim. 1994.gada 4.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Liepāja, Dārza iela 29–11, tiek aicināta 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "AMBER REAL", reģ. Nr.40003903721, kas uz 2018.gada 1.oktobri sastāv no pamatparāda EUR 2001,46. Ja 1 (viena) mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, tiks celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA ,,Amber Real" vienkāršotas procedūras prasība pret GINTU VALCI par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Gintam Valcim, dzim.1964.gada 24.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Jelgavas iela 7–41, Liepāja, ka 2018.gada 20.decembrī tiesnesis A.Lapiņš minēto civillietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Gintam Valcim ir Civilprocesa likuma 74. un 30.3 pantā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto nolēmumu atbildētājs Gints Valcis varēs saņemt, sākot no 2018.gada 20.decembra, Kurzemes rajona tiesas kancelejā, Republikas ielā 14, 5.kabinetā.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ANDRI KRONBERGU, dzim. 1956.gada 5.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 29.novembrī plkst. 14.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 1.stāvā, 2.zālē, kā atbildētāju civillietā Nadeždas Kronbergas prasībā pret Andri Kronbergu par laulības šķiršanu. Tiesas sēde 2018.gada 29.novembrī plkst.14.00 notiks videokonferences režīmā ar Kurzemes rajona tiesu Talsos, K.Mīlenbaha iela 2, 1.zāle. Atbildētāja neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki