Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 05. novembrī, 2018 | BIRKAS: izsole , mantojums , Uzņēmumu reģistrs , tiesa
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Natālijai Mališevai (Krutkovai) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventspils ielā 55 – 12, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4315 12, kadastra Nr. 1700 901 1828. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs. 1.1. Dzīvokļa īpašums Nr.12, ar platību 37,8 m². Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 378/28391 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamais īpašums ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4315 – 12 (kadastra numurs 17009011828), atrodas: Ventspils ielā 55 – 12, Liepājā. 3. Izsoles sākumcena – 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). [..] 4.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 20.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 380,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. [..] 6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 31.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 30.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Viktorijai Griņovai (Bukai–Burvei) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Turaidas ielā 5 – 1, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131889 1, kadastra Nr. 1700 902 8520. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis Nr. 1, ar platību 43,7 m2. Kopīpašuma 458/11432 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0575) un palīgēkas. Adrese: Turaidas iela 5 – 1, Liepāja. Nekustamais īpašums ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000131889 1 (kadastra Nr. 1700 902 8520). [..] 3. Izsoles sākumcena – 4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi). [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 20.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 420,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. [..] 6.9. prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā – vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 31.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 30.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Irinai Zakrevskai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventspils ielā 53 – 15, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4319 15, kadastra Nr. 1700 902 4028. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.15 ar kopējo platību – 38.8 m². Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 388/28584 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 1700 011 0184). Nekustamais īpašums atrodas Ventspils ielā 53, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4319–15. [..] 3. Izsoles sākumcena – EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). [..] 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 20.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 450,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. [..]  6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 250,00. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 31.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 30.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 52103077131
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T.V. projekts"
Adrese: Liepāja, Antas Klints iela 30
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Tālivaldis Vēsmiņš, personas kods 2207XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Tālivaldis Vēsmiņš, personas kods 2207XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 23.10.2018. dalībnieka lēmumu Nr. 2018/1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 30.10.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Antas Klints iela 30
Publikācijas Nr.: KMR00118237534863.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42102041351
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV94ZZZ42102041351
Firma: IK 2T SERVISS
Adrese: Liepāja, Spīdolas iela 4 – 28
Komersants: Toms Andersons, personas kods 1204XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00118226439951.

Reģistrācijas numurs: 42103030247
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs"
Parakstītais pamatkapitāls: 30344300.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 30344300.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 26.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118180843832.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103024541
Firma: SIA "ELLA & CO"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 71/75 – 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Tatjana Ļivanska, personas kods 1201XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Irina Peksta, personas kods 1609XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.10.2018. dalībnieka lēmumu Nr. 1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 25.10.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Kungu iela 71/75 – 10
Publikācijas Nr.: KMR00118153015666.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.10.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085194
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV71ZZZ42103085194
Firma: SIA "AK būvniecība"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 116A
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aigars Korāts, personas kods 1608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118157637168.

Reģistrācijas numurs: 42103069096
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Plus"
Adrese: Liepāja, Franču iela 3
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 25.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011812759411.

Reģistrācijas numurs: 42103050760
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "GI Termināls"
Parakstītais pamatkapitāls: 7187645.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 24.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118106010551.

Reģistrācijas numurs: 40103786183
Firma: SIA "TU 19"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 12 – 41
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrejs Jašins, personas kods 0407XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Ingrīda Ozoliņa, personas kods 2403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 24.10.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011811607687.

Reģistrācijas numurs: 42103015746
Nosaukums: Liepājas dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "GANGUTSKIJS"
Juridiskā adrese: Liepāja, Sakņu iela 12 – 40
Ieceltas: Valde: Sergejs Antonovs, personas kods 1911XX–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Aleksandra Golubeva, personas kods 2412XX–XXXXX, valstspiederība: Igaunijas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Sergejs Gorškovs, personas kods 0404XX–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Ludmila Jeroščenko, personas kods 2401XX–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Liubov Levitskaya, personas kods 1502XX–XXXXX, valstspiederība: Krievijas Federācija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Andrejs Pribiļskis, personas kods 2405XX–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Jevgenija Saveļjeva, personas kods 0201XX–XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē

Izdarīts ieraksts: 26.10.2018.

Publikācijas Nr.: KMR00118167563491.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KLAVDIJA ZALMANE (KLAVDIA ZALMANE), personas kods 230840–XXXXX, miršanas datums 12.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179439.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DANUTE RUDAVIČUTE, personas kods 121276–XXXXX, miršanas datums 02.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179377.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS GLUMĀNS, personas kods 110432–XXXXX, miršanas datums 16.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179323.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪZA DZIDRA KRAUZE, personas kods 160433–XXXXX, miršanas datums 01.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178777.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNS RUMJANCEVS, personas kods 270133–XXXXX, miršanas datums 05.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179316.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTIS CUKURS, personas kods 270943–XXXXX, miršanas datums 10.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 5 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179307.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS SOPINS, personas kods 241261–XXXXX, miršanas datums 02.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178243.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTOŅINA FJODOROVA (ANTONINA FEDOROVA), personas kods 040236–XXXXX, miršanas datums 04.06.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178487.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNS ŽVANSKIS, personas kods 020547–XXXXX, miršanas datums 06.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179250.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS PĒTERIS STRĒLIS, personas kods 230237–XXXXX, miršanas datums 22.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 178377.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2018.gada 5.oktobrī izdotais lēmums lietā Nr.5396/2.5.54. par parāda piedziņu 32,43 EUR apmērā no Kaspara Inta, pers. kods 2103XX–XXXXX, par labu Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000063185. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju Kasparam Intam par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 86,09 EUR ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.novembrim. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki