Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 12. novembrī, 2018 | BIRKAS: mantojums , tiesa , izsole , Uzņēmumu reģistrs
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2018.gada 29. oktobrī ir apstiprināti Loču kuģa "Pilot 4" pārdošanas par brīvu cenu noteikumi. Pārdodamā manta ir Loču kuģis "Pilot 4". [..] Pārdodamā manta atrodas pie Liepājas ostas 27. piestātnes, Pulvera ielā 29, Liepājā. Pārdodamās mantas cena ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro), neieskaitot PVN. Pārdodamās mantas cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 15 darba dienu laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas. Visa pārdodamās mantas cena un pievienotās vērtības nodoklis iemaksājama kredītiestādes norēķinu kontā AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000, ar atzīmi "Loču kuģa "Pilot –4" pirkums par brīvu cenu". Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Pārdodamo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 27.piestātnes, Pulvera ielā 29, Liepājā, un ar pārdodamās mantas izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 63424127. Pārdošanas par brīvu cenu noteikumus var saņemt un ar tiem iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63424127, vai elektroniski www.liepaja–sez.lv. Dokumenti pretendentu reģistrācijai Pārdodamās mantas pirkšanai iesniedzami līdz 2018.gada 29.novembrim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola izsludina par nederīgu ALISEI BURKĒVICAI, pers. kods 1007XX–XXXXX, 2010. gada 16. jūlijā izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. AC154116.

Izsoles

SIA "Liepājas RAS", reģistrācijas Nr. 42103023090 (turpmāk – Sabiedrība), adrese: "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrībai piederošajai kustamai mantai – vieglajai automašīnai Volkswagen TOUAREG, valsts reģistrācijas Nr. HE 5690, izlaiduma gads – 2008., spidometra rādītājs 300 833 km, tehniskā apskate līdz 21.12.2018., novērtējums un izsoles sākumcena ir 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Izsolāmā manta apskatāma "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot pa tālr. +371 634 59094. Pieteikumu reģistrācija līdz 2018.gada 22.novembrim plkst. 11.00 pie Izsoles komisijas sekretāres "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Izsole notiks 2018.gada 22.novembrī plkst. 12.00 "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita SIA "Liepājas RAS" kontā Nr. LV81HABA0551005351601, AS "Swedbank", izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 20,00 EUR, norādot mērķi "Kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa", un nodrošinājums 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i., 390,00 EUR, norādot mērķi "Kustamās mantas izsoles nodrošinājuma nauda". Nosolītājam viņa piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. Vairāk informācijas skatīt: http://liepajasras.lv/lv/uznemums/izsoles/. Tālr. informācijai 63459091.

SIA "Liepājas RAS", reģistrācijas Nr. 42103023090 (turpmāk – Sabiedrība), adrese: "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrībai piederošajai kustamai mantai – vieglajai automašīnai Volkswagen Caravelle, valsts reģistrācijas Nr. HS 9512, izlaiduma gads – 2011., spidometra rādītājs 230 953 km, tehniskā apskate līdz 06.12.2018., novērtējums un izsoles sākumcena ir 7900,00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Izsolāmā manta apskatāma "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot pa tālr. +371 634 59094. Pieteikumu reģistrācija līdz 2018.gada 22.novembrim plkst. 10.00 pie Izsoles komisijas sekretāres "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Izsole notiks 2018.gada 22.novembrī plkst. 11.00 "Ķīvītēs", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita SIA "Liepājas RAS" kontā Nr. LV81HABA0551005351601, AS "Swedbank", izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 20,00 EUR, norādot mērķi "Kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa", un nodrošinājums 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i., 790,00 EUR, norādot mērķi "Kustamās mantas izsoles nodrošinājuma nauda". Nosolītājam viņa piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. Vairāk informācijas skatīt: http://liepajasras.lv/lv/uznemums/izsoles/. Tālr. informācijai 63459091.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mārtiņam Ruķerim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Roņu ielā 6B, Liepājā. Piedzinēji: Gatis Zamurs un SIA "Capitalia", adrese: Brīvības iela 40 – 35, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 762A, kadastra Nr. 1700 530 0002. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 28 700,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 27.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2870,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 7.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 7.decembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Eduardam Veprim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kuldīgas ielā 43, Liepājā. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3286 m2, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 193, kadastra Nr. 1700 014 0007. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 8300,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 6225,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 27.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 830,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 7.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 7.decembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103048431
Firma: SIA "B.A. LAURUS"
Adrese: Liepāja, Palmu iela 5 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Baiba Damberga, personas kods 0511XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Baiba Damberga, personas kods 0511XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 31.10.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.10/2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.11.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jēkaba Dubelšteina iela 7–20, Liepāja
Publikācijas Nr.: KMR00118393458815.

Reģistrācijas numurs: 42103062736
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Made in Family"
Adrese: Liepāja, Teodora Breikša iela 41/41A – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kaspars Vecvagars, personas kods 0608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Kaspars Vecvagars, personas kods 0608XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 30.10.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.01/2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.11.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Teodora Breikša iela 41/41A – 1
Publikācijas Nr.: KMR00118407650821.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42102041366
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV77ZZZ42102041366
Firma: IK "Garage 77"
Adrese: Liepāja, Kaļķu iela 36A
Komersants: Aivis Lēvalds, personas kods 2102XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00118393234169.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085279
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV07ZZZ42103085279
Firma: SIA "Gada Pārskats AK"
Adrese: Liepāja, Slimnīcas iela 9 – 20
Parakstītais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Valde: Anita Klievēna, personas kods 3012XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118394111405.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085300
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ42103085300
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MLK Projekts"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 132 – 10
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Matīss Mihailovs, personas kods 2311XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118422014294.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085245
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ42103085245
Firma: SIA "MOANA"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Parakstītais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Valde: Kristīne Martinsone, personas kods 1401XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118378512901.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 52103085251
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ52103085251
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JMK VC"
Adrese: Liepāja, Kurzemes iela 7 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Jānis Porziņģis, personas kods 1307XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118379020977.

Reģistrācijas numurs: 42103045740
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kusto"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 32/34 – 10
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118340558012.

Reģistrācijas numurs: 42103058529
Firma: SIA "Bylat"
Adrese: Liepāja, Rožu iela 20 – 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Eduards Rieksts, personas kods 2809XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jānis Zvagulis, personas kods 2610XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jānis Zvagulis, personas kods 2610XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 03.09.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.4/18, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 02.11.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Rožu iela 20 – 10
Publikācijas Nr.: KMR0011832379517.

Reģistrācijas numurs: 42103017681
Firma: SIA "MAMS"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 8/10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Būčiņš, personas kods 2009XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Vija Būčiņa, personas kods 1204XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.10.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.11.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Turaidas iela 8–3
Publikācijas Nr.: KMR00118293150094.

Reģistrācijas numurs: 42103068141
Firma: SIA "Donut"
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 7 – 28
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Galina Melgayle, personas kods 0708XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Galina Melgayle, personas kods 0708XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.10.2018. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 31.10.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ugāles iela 7 – 28
Publikācijas Nr.: KMR00118256951250.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ADS SIMONAVIČUS, personas kods 040964–XXXXX, miršanas datums 19.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179655.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA BĀRDULE, personas kods 050530–XXXXX, miršanas datums 02.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179657.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS KŪLNIEKS, personas kods 150643–XXXXX, miršanas datums 18.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179600.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS BARTKIVS, personas kods 200245–XXXXX, miršanas datums 08.06.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179586.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS KUKS, personas kods 230433–XXXXX, miršanas datums 19.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179556.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĀBOLIŅŠ, personas kods 220452–XXXXX, miršanas datums 24.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 24.09.2019.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179574.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFREDS SALDENIEKS, personas kods 040424–XXXXX, miršanas datums 12.04.2008.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179506.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA DAMBE, personas kods 150934–XXXXX, miršanas datums 19.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179512.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS KRAVČENKO (ANATOLY KRAVCHENKO), personas kods 170937–XXXXX, miršanas datums 19.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179519.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS BUDAŠEVSKIS, personas kods 040952–XXXXX, miršanas datums 15.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179457.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka tiesnese S.Ozola rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2018.gada 12.decembrī izskatīs civillietu Nr.C69307018 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotas procedūras prasībā pret EVIJU MARKUŠEVSKU par naudas piedziņu. Atbildētājai Evijai Markuševskai tiek paziņots, ka lietā pieņemtais spriedums pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, 2018.gada 12.decembrī. Atbildētāja Evija Markuševska ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības – pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam DENISAM ANATJEVAM, dzim.1982.gada 15.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Hambrook Grove Hotel, Bristol Street, Bristol BS16 1RY, Lielbritānijā, ka rakstveida procesā 2018.gada 10.decembrī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts OU "PlusPlus Baltic" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20232413 AS "Citadele banka" prasībā pret Denisu Anatjevu par parāda piedziņu.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam JEVGENIJAM ĻIHAČOVAM, dzim. 1983. gada 15. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Katedrāles iela 13–9, Liepāja, LV–3414, ka rakstveida procesā 2019. gada 16. janvārī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "B2Kapital" iesniegts pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20313411 SIA "Hiponia" prasībā pret Jevgeniju Ļihačovu par parāda piedziņu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki