Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Otrdienā, 20. novembrī, 2018 | BIRKAS: mantojums , izsole , Uzņēmumu reģistrs , tiesa
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA", reģistrācijas Nr. 42103022837, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis (amata apliecības Nr. 00448, prakses vieta: Brīvības iela 43, Rīga, LV–1010) izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ar šādiem noteikumiem. Izsolāmie nekustamie īpašumi tiek pārdoti kā atsevišķa lietu kopība, kuras sastāvā ietilpst šādi nekustamie īpašumi (turpmāk – Īpašums): 1) Ģenerāļa Baloža iela 42A, Liepāja, kadastra Nr. 17005100020, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480125, kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem Nr. 17000100064033 un Nr. 17000100064034, kuru piespiedu pārdošanas vērtība ir 13 000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00 centi);  2) Ģenerāļa Baloža iela 42B, Liepāja, kadastra Nr. 17005100016, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480126, kas sastāv no trīs būvēm ar kadastra apzīmējumiem Nr. 17000100064031, Nr. 17000100064032 un Nr. 17000100064035, kuru piespiedu pārdošanas vērtība ir 53 000,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi). Īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena ir 66 600,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši seši simti euro un 00 centi), izsoles solis – 6660,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums – 2018.gada 20.novembris, izsoles noslēgums – 2018.gada 20.decembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 6660,00 EUR apmērā MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" norēķinu kontā Luminor Bank AS, konta Nr. LV53RIKO0002930111616, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 22072832.

MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA", reģistrācijas Nr. 42103022837, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis (amata apliecības Nr. 00448, prakses vieta: Brīvības iela 43, Rīga, LV–1010) izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" piederošajam kuģim "ALEV", reģistrācijas Nr. 0137, izsaukuma/pazīšanās signāls YL2512, tips: velkonis. Kuģa pazīmes: garums 22,67 m, platums 7,00 m, sānu augstums 2,90 m, bruto tilpība 107, neto tilpība 32, galvenie dzinēji – divi dīzeļdzinēji 6 Č 25/34 ar kopējo jaudu 440 kW, būves gads un vieta – 1960., PSRS. Atrašanās vieta: Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja. Kuģis ar visiem tā piederumiem tiek pārdots kā viens izsoles priekšmets (turpmāk – Īpašums). Īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena ir 33 000,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi), izsoles solis – 3300,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Izsoles sākums – 2018.gada 20.novembris, izsoles noslēgums – 2018.gada 20.decembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 3300,00 EUR apmērā MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" norēķinu kontā Luminor Bank AS, konta Nr. LV53RIKO0002930111616, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 22072832.

MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA", reģistrācijas Nr. 42103022837, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis (amata apliecības Nr. 00448, prakses vieta: Brīvības iela 43, Rīga, LV–1010) izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" piederošajam kuģim "TRIKS", reģistrācijas Nr. 0113, SJO numurs 8870774, izsaukuma/pazīšanās signāls YL2452, tips: velkonis. Kuģa pazīmes: garums 27,70 m, platums 8,31 m, sānu augstums 4,35 m, bruto tilpība 178, neto tilpība 53, galvenie dzinēji – divi dīzeļdzinēji 6 D 30/50–4–2 ar kopējo jaudu 880 kW, būves gads un vieta – 1971., PSRS. Atrašanās vieta: Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja. Kuģis ar visiem tā piederumiem tiek pārdots kā viens izsoles priekšmets (turpmāk – Īpašums). Īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena ir 23 000,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi), izsoles solis – 2300,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Izsoles sākums – 2018.gada 20.novembris, izsoles noslēgums – 2018.gada 20.decembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 2300,00 EUR apmērā MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" norēķinu kontā Luminor Bank AS, konta Nr. LV53RIKO0002930111616, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 22072832.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ruslanam Krivonosovam piederošajam nekustamajam īpašumam Nekustamā īpašuma adrese: Krūmu iela 38–20, Liepāja. Parādnieks: Ruslans Krivonosovs. Piedzinējs: AS Citadele, Republikas laukums 2A. Parādniekam piederošais nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 901 0684, ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,3 kv.m, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 1200.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 1200,00 EUR. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 10.decembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 120,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē (izmantojot elektronisko izsoļu vietni). Izsoles sākuma datums – 2018.gada 20.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 20.dcembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103012010
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "HIDROLATS"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Igors Zezjuļa, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Aleksandrs Šemjakins, personas kods 1405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Valde: Henadzi Kupryienka, personas kods 0105XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas informācijā par amatpersonu (amats)
Izdarīts ieraksts: 13.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118584723778.

Reģistrācijas numurs: 42103056833
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ViXx"
Adrese: Liepāja, Tosmares iela 11 – 13
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/274271
Izdarīts ieraksts: 12.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118536751825.

Reģistrācijas numurs: 40103798426
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Borts 178"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 17 – 2/7
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118510128273.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 40103421593
Firma: SIA "Blessed Stone"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 17/19 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/274269
Izdarīts ieraksts: 09.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118529760799.

Reģistrācijas numurs: 42103050188
Firma: SIA "DDH"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 34 – 4
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/274276
Izdarīts ieraksts: 08.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118467725604.

Reģistrācijas numurs: 52103075431
Firma: SIA "Translogistic Company"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 38 – 3
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/274263
Izdarīts ieraksts: 08.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118468417497.

Reģistrācijas numurs: 42103057294
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EBL"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 59
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Alpe-Lūks, personas kods 1702XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jānis Alpe-Lūks, personas kods 1702XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 01.10.2018. dalībnieka lēmumu Nr.3, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.11.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Lauku iela 59
Publikācijas Nr.: KMR00118470143621.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085334
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV74ZZZ42103085334
Firma: SIA Drive For Fun
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 95 – 17
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Eduards Ērcītis, personas kods 1805XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0011848937310.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103085315
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV05ZZZ42103085315
Firma: SIA "RZ agency"
Adrese: Liepāja, Ludviķa iela 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Valde: Sarmīte Zariņa, personas kods 0812XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR001184644308.

Reģistrācijas numurs: 42103074078
Firma: SIA "BALTIC UNIFERS"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 91
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 01.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/273311
Izdarīts ieraksts: 07.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118431021941.

Reģistrācijas numurs: 42103077604
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOR–world of roof"
Adrese: Liepāja, Jūrmalas iela 19 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Daria Ivanova, dzimšanas datums: 04.01.1989., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 752921530, izdošanas datums: 14.03.2016., Krievijas Federācija, izdevējs: Krievijas Federācija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Daria Ivanova, dzimšanas datums: 04.01.1989., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 752921530, izdošanas datums: 14.03.2016., Krievijas Federācija, izdevējs: Krievijas Federācija, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 01.11.2018. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.11.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Jūrmalas iela 19 – 2
Publikācijas Nr.: KMR00118429252078.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGVARS KĀRKLIŅŠ, personas kods 200260–XXXXX, miršanas datums 07.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179866.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS UPMALIS, personas kods 080328–XXXXX, miršanas datums 24.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179871.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA VĀCIETE, personas kods 170639–XXXXX, miršanas datums 15.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 15.07.2019.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179817.
Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2018.gada 28.novembrī plkst. 18.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LONIJA KAZAKA, personas kods 110543–XXXXX, miršanas datums 04.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179823.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRANDA SILIŅA, personas kods 111037–XXXXX, miršanas datums 16.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179760.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS BĒRZIŅŠ, personas kods 110154–XXXXX, miršanas datums 15.09.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179768.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA FRIŠMANE, personas kods 030851–XXXXX, miršanas datums 23.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179727.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDMUNDS DOBELIS, personas kods 200842–XXXXX, miršanas datums 16.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 10 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179728.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS SERMELIS, personas kods 220532–XXXXX, miršanas datums 13.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179750.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA MUTOVKINA, personas kods 011035–XXXXX, miršanas datums 11.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179682.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA BĒRZIŅA, personas kods 271177–XXXXX, miršanas datums 08.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 179673.

Uzaicinājumi uz tiesu

Ar Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 19.septembra lēmumu nolemts apturēt tiesvedību administratīvajā lietā Nr.A420177218, kas ierosināta pēc pieteicējas Intas Biģeles pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu reģistrēts pieteicējas dzimšanas fakts, līdz pieteicējas tiesību pārņēmēja noteikšanai vai likumiskā pārstāvja iecelšanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Personas, kuras ieinteresētas iestāties lietā Intas Biģeles vietā, tiek aicinātas pieteikties līdz 2019.gada 19.septembrim Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina KRISTAPU KONDRAŠEVU, dzim. 1999.gada 12.aprīlī, un GAIDU KONDRAŠEVU, dzim. 1997.gada 23.maijā, ierasties uz tiesas sēdi 2018.gada 19.decembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, kā atbildētājus civillietā Nr. C69325618, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par izlikšanu no dzīvojamās telpas (Talsu iela 41–18, Liepāja) un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam NORMUNDAM BENHENAM, dzim. 1973. gada 6.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vidusceļa iela 23–2, Liepāja, LV–3401, ka rakstveida procesā 2019. gada 13.februārī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "B2Kapital" iesniegts pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C 20 2095 13 SIA "Hiponia" prasībā pret Normundu Benhenu par parāda piedziņu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki