Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 10. decembrī, 2018 | BIRKAS: izsole , tiesa , Uzņēmumu reģistrs , mantojums
Izdrukāt Ziņot
FOTO: no flickr.com/photos/liepaja_lv

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Atzīt par nederīgu EVITAI KAZBUĶEI (pers. kods 2407XX–XXXXX) izsniegto diplomu par profesionālo vidējo izglītību, sērija DPVA Nr. 030230, ko izdevusi 22.06.2006. Liepājas 48. arodvidusskola.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Oļegam Mežennijam piederošās 194/34214 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 47A, kadastra Nr. 17000020226 001–008. Nekustamais īpašums sastāv no lietošanā esošas garāžas ar platību 19,4 kv.m ēkā ar kad. Nr. 1700 002 0226 007. Piedzinējs – SIA Julianus finanses, jur.adrese: Turaidas iela 3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 800, izsoles sākumcena – EUR 800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 80 EUR. Izsole sāksies 11.12.2018. un noslēgsies 10.01.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 31.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 80 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Uzņēmuma patstāvīgās daļas izsole

Parādnieka MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA", reģistrācijas Nr. 42103022837, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis (amata apliecības Nr. 00448, prakses vieta: Brīvības iela 43, Rīga, LV–1010) izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli uzņēmuma MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" patstāvīgajai daļai, kurā ietilpst šādi nekustamie īpašumi un kustamā manta (turpmāk – Īpašums):
1) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44A, Liepāja, kadastra Nr. 17005100012, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000473681, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000100064065, kuras piespiedu pārdošanas vērtība ir 422 000,00 EUR (četri simti divdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi);
2) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44B, Liepāja, kadastra Nr. 17005100013, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000473697, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000100064074, kuras piespiedu pārdošanas vērtība ir 390 000,00 EUR (trīs simti deviņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);
3) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44D, Liepāja, kadastra Nr. 17005100015, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480114, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000100064073, kuras piespiedu pārdošanas vērtība ir 400 000,00 EUR (četri simti tūkstoši euro un 00 centi);
4) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, kadastra Nr. 17005100064, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000133618, kas sastāv no 19 būvēm, kuru piespiedu pārdošanas vērtība ir 373 000,00 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi);
5) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44I, Liepāja, kadastra Nr. 17005100018, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480124, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000100064061, kuras piespiedu pārdošanas vērtība ir 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi);
6) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44F, Liepāja, kadastra Nr. 17005100021, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480119, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000100064056, kuras piespiedu pārdošanas vērtība ir 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi);
7) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44E, Liepāja, kadastra Nr. 17005100022, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480117, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000100064069, kuras piespiedu pārdošanas vērtība ir 146 000,00 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi);
8) kustamā manta, kas tieši saistīta ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu. Kopējais piespiedu pārdošanas novērtējums – EUR 105 908,00 (viens simts pieci tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 00 centi);
9) kustamā manta – preču krājumi, materiāli, materiālu atlikumi. Kopējais piespiedu pārdošanas novērtējums – EUR 114 372,00 (viens simts četrpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 00 centi);
10) kustamā manta – "Peldošais doks 13". LKR numurs: 2127. Pieraksta osta: Liepāja. Tips: peldošais doks. Raksturojums: bruto tilpība 4699, garums 118,21 m, platums 29,2 m, sānu augstums 12,8 m, pilna iegrime 3,51 m, brīvsānu augstums 0,930 m, dedveits 4500 t. Korpusa materiāls: dzelzsbetons/tērauds. Būves gads un vieta: 1980., PSRS. Piespiedu pārdošanas novērtējums – EUR 894 000,00 (astoņi simti deviņdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi).
Kopā ar Īpašumu uz ieguvēju pāriet visas ar to saistītās parādnieka tiesības un saistības, izņemot parādnieka saistības, kas radušās pirms juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas.
Īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena ir 2 868 280,00 EUR (divi miljoni astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi), izsoles solis – 286 828,00 EUR. Izsoles cenas daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu, nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles cenas daļa, kas attiecināma uz kustamo mantu, ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Izsoles sākums – 2018.gada 4.decembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 3.janvāris plkst. 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 24.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 286 828,00 EUR apmērā MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" norēķinu kontā Luminor Bank AS, konta Nr. LV53RIKO0002930111616, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 22072832.
Administrators patur tiesības neautorizēt attiecīgo izsoles dalībnieku, ja nav gūts skaidrs priekšstats par izsoles dalībnieka patiesā labuma guvējiem vai attiecīgā izsoles dalībnieka naudas līdzekļu izcelsmi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103045308
Firma: SIA "North Stream Crewing"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 19 – 36
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287900
Izdarīts ieraksts: 30.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119009354671.

Reģistrācijas numurs: 42103052422
Firma: SIA "KURŠĪTE"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 26 – 103
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 27.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/290011
Izdarīts ieraksts: 30.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119011119284.

Reģistrācijas numurs: 42102025658
Firma: SIA "LIEPĀJAS TŪRE"
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 3D
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 30.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118999617053.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086202
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV15ZZZ42103086202
Firma: SIA "Taksi ABC"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 15 – 13
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Anastasija Sošņikova, personas kods 0507XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0011899624647.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086221
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV84ZZZ42103086221
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pape hotel"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 88 – 33
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Nora Kalna–Liesma, personas kods 0607XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Spodris Kalns, personas kods 2012XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119005457349.

Reģistrācijas numurs: 42103029604
Firma: SIA "MOVIR"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 68/70
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/285590
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118945721888.

Reģistrācijas numurs: 42103080750
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belvest"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 34 – 81
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 20.11.2018. lēmumu Nr.30.3–23.3.4/40909
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118946412464.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103031242
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BB Holdings
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 17 – 19
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/285618
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118947121284.

Reģistrācijas numurs: 42103046411
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANSNAMS IC"
Adrese: Liepāja, Toma iela 44 – 13
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/287881
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118949320585.

Reģistrācijas numurs: 42103050262
Firma: SIA "Modica"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 30/34 – 30
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/287844
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118950444326.

Reģistrācijas numurs: 42103046642
Firma: SIA "REMAKS"HOLDING"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 25 – 9
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/287842
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118951648725.

Reģistrācijas numurs: 42103051588
Firma: SIA "KG METĀLS"
Adrese: Liepāja, Zemnieku iela 49/51 – 31
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2018.gada 4.septembra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/234835
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00118951824475.

Reģistrācijas numurs: 42103017200
Firma: SIA "KARTERIS"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 55
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 31.08.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/232625
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0011895296889.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103063869
Firma: SIA "COMPANY FOR PEOPLE"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 31/35
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.09.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/234850
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0011895504695.

Reģistrācijas numurs: 42103047099
Firma: SIA "Flirt"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 8 – 65
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287882
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118955725264.

Reģistrācijas numurs: 42103046619
Firma: SIA "KIOTS"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 11 – 23
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287884
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118957221623.

Reģistrācijas numurs: 42103009307
Firma: SIA "ZUNDS"
Adrese: Liepāja, Kandavas iela 12
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287845
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011896195866.

Reģistrācijas numurs: 42103047277
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes namzinis"
Adrese: Liepāja, Rožu laukums 5/6
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287843
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118962741591.

Reģistrācijas numurs: 42102037125
Firma: IK "Livitek"
Adrese: Liepāja, Dunikas iela 25 – 6
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/286757
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011896466384.

Reģistrācijas numurs: 42103052013
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standarts"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 12 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287883
Izdarīts ieraksts: 29.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118965123334.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086151
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV34ZZZ42103086151
Firma: SIA ARON
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 43
Parakstītais pamatkapitāls: 15500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 15500.00 EUR
Valde: Guntis Štāls, personas kods 0403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118940743637.

Reģistrācijas numurs: 41203041182
Firma: SIA "SELIDA"
Adrese: Liepāja, Palmu iela 9 – 1A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/286773
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118913129712.

Reģistrācijas numurs: 42103058232
Firma: SIA "EURA Money"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 98B
Parakstītais pamatkapitāls: 2845.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2845.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sinnathurai Sasitharan, dzimšanas datums: 26.04.1971., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 2222195, izdošanas datums: 19.11.2008., Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika, izdevējs: Authority Colombo, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Alise Sermoliņa–Skudrīte, personas kods 0804XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118926049812.

Reģistrācijas numurs: 42102031508
Firma: IK "Vitauts & CO"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 1 – 4
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības atjaunošana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/287330
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118933939800.

Reģistrācijas numurs: 42103035475
Firma: SIA "KOMPROMISS R"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/285622
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118934133767.

Reģistrācijas numurs: 42103027478
Firma: SIA "MĒBEĻU NAMS ALMORS"
Adrese: Liepāja, Baseina iela 22
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/285619
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118934550019.

Reģistrācijas numurs: 40103536513
Firma: SIA "DiSvet"
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 25 – 8
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 22.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/286776
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118907553088.

Reģistrācijas numurs: 42103024749
Firma: SIA "SOLO 1"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 34
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/285614
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011893484814.

Reģistrācijas numurs: 42103029110
Firma: SIA "Amidala"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 42 – 3
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/285591
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118935561522.

Reģistrācijas numurs: 42103026881
Firma: SIA "PLANTEKS"
Adrese: Liepāja, Loku iela 9 – 4
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/285588
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118936446368.

Reģistrācijas numurs: 42103067150
Firma: SIA "VK Serviss un tirdzniecība"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 32 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/286730
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118937050837.

Reģistrācijas numurs: 42103027995
Firma: SIA "BELLA SMS"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 3A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/285589
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118937538448.

Reģistrācijas numurs: 42103072378
Firma: SIA "Libau Trading"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 6C
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/286729
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118938054955.

Reģistrācijas numurs: 42103071211
Firma: SIA "AN Gradient"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 12 – 24
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.11.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/286728
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118938742572.

Reģistrācijas numurs: 40103909769
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KROWN Kurzeme"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 2
Iecelts: Administrators: Evita Kaužēna, personas kods 1611XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 28.11.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00118939738269.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.11.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086096
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV64ZZZ42103086096
Firma: SIA "YEES M"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Jekaterina Jeļisejenko, personas kods 0904XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Intars Zēns, personas kods 2507XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00118909336009.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA KRŪMIŅA, personas kods 290338–XXXXX, miršanas datums 18.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180409.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAGNIJA CĀBELE, personas kods 100454–XXXXX, miršanas datums 10.09.2001.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180317.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS BUĻINS, personas kods 120852–XXXXX, miršanas datums 01.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180349.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA PETROVA, personas kods 081165–XXXXX, miršanas datums 21.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180352.

Uzaicinājumi uz tiesu

Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa paziņo, ka 2018.gada 25.jūlijā Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā saņemts Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines 2018.gada 25.jūlija pieteikums par Romānam Berezovskim piederošā (izsoles ceļā atsavinātā) nekustamā īpašuma, kas atrodas Spīdolas ielā 10–41, Liepājā, kadastra numurs 17009027809, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Ar Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 1.augusta lēmumu ierosināta civillieta Nr.C46010818, C–0108–18. Parādnieka ROMĀNA BEREZOVSKA deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, savukārt deklarētajā dzīvesvietas adresē tiesas sūtījums – pieteikums un paziņojums par lietas izskatīšanu Romānam Berezovskim nav izsniegts, līdz ar ko pieteikuma izskatīšana 2018.gada 29.novembrī atlikta. Pieteikums rakstveida procesā tiks izskatīts 2019.gada 29.janvārī. Uz lietas izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nav jāierodas. Pieteikuma kopiju saņemt, kā arī saskaņā ar Civilprocesa likuma 74.panta otro daļu iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas, pieteikt noraidījumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, dot rakstveida paskaidrojumus, kā arī citas procesuālās tiesības, kuras iespējams realizēt rakstveida procesā var Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodaļā, Ģimnāzijas ielā 11, Daugavpilī.

Kurzemes rajona tiesā 2018.gada 14.novembrī saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā, kurā lūgts dzēst visas termiņā nepieteiktās tiesības un prasības uz Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000106186 III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1. nostiprināto nomas tiesību, kas apgrūtina nekustamo īpašumu Brīvības ielā 170, Liepājā, kadastra numurs 17000230070 (nomas tiesība uz zemesgabalu 7180 kv.m platībā līdz 2033.gada 1.septembrim ar tiesībām celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus. Nomnieks: SPĪDOLA SIA, nodokļu maksātāja kods 42102009653. Pamats: 2003.gada 1.septembra nomas līgums.) Kurzemes rajona tiesa uzaicina visas iespējamās personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nomas tiesību, trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieteikt Kurzemes rajona tiesai (Kuldīgā), Kalna ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, savas tiesības uz minēto nomas tiesību. Uzaicinājuma termiņā nepieteiktās tiesības tiks dzēstas.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki