Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Ceturtdienā, 27. decembrī, 2018 | BIRKAS: mantojums , izsole , Uzņēmumu reģistrs , tiesa
Izdrukāt Ziņot
FOTO: Igors Šošins

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, juridiskā adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV–3401, maksātnespējas procesa administratore Vita Dika, sertifikāta Nr. 00299, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, LV–1050, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošās kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu, kas atrodas Brīvības ielā 94, Brīvības ielā 94C, Brīvības ielā 94D, Brīvības ielā 92A, Brīvības ielā 92D, Brīvības ielā 98, Brīvības ielā 98A, Brīvības ielā 98C, Brīvības ielā 100, Brīvības ielā 172, Meldru ielā 4, Liepājā, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinējs: komercķīlas ņēmējs SIA "FeLM", vienotais reģistrācijas numurs 40103981332, K.Valdemāra iela 31, Rīga, un citi MAS "KVV Liepājas metalurgs" kreditori. Kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu novērtējums un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 2 417 108,00 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņi euro), bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis ir noteikts EUR 24 200,00 (divdesmit četri tūkstoši divi simti euro) apmērā. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un šīs cenas apliekamā vērtība ir augstākā nosolītā cena. Izsole sākas 2018. gada 21.decembrī plkst.13.00; izsole tiks slēgta 2019. gada 21.janvārī plkst.13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu izsolē, līdz 2019. gada 10.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, norēķinu kontā LV82HABA0551044744253, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 241 710,80 apmērā, t.i., 10 % apmērā no novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolei, un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/. Ar kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu novērtējumu un pilnu mantas sarakstu var iepazīties administratores prakses vietā, iepriekš ar administratori saskaņojot apmeklējuma laiku. Tālr. uzziņām 67543010 vai 29241109, e–pasts: vita.dika@inbox.lv.

MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, juridiskā adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV–3401, maksātnespējas procesa administratore Vita Dika, sertifikāta Nr. 00299, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, LV–1050, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošās kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu, kas atrodas Brīvības ielā 93, Brīvības ielā 93A, Brīvības ielā 95A, Brīvības ielā 97A, Liepājā, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinējs: komercķīlas ņēmējs SIA "FeLM", vienotais reģistrācijas numurs 40103981332, K.Valdemāra iela 31, Rīga, un citi MAS "KVV Liepājas metalurgs" kreditori. Kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu novērtējums un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 228 832,00 (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro), bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis ir noteikts EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro) apmērā. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un šīs cenas apliekamā vērtība ir augstākā nosolītā cena. Izsole sākas 2018. gada 21.decembrī plkst.13.00; izsole tiks slēgta 2019. gada 21.janvārī plkst.13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu izsolē, līdz 2019. gada 10.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, norēķinu kontā LV82HABA0551044744253, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 22 883,20 apmērā, t.i., 10 % apmērā no novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolei, un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/. Ar kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu novērtējumu un pilnu mantas sarakstu var iepazīties administratores prakses vietā, iepriekš ar administratori saskaņojot apmeklējuma laiku. Tālr. uzziņām 67543010 vai 29241109, e–pasts: vita.dika@inbox.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Otaņķu ielā 12, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 608 m2, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2191, kadastra Nr. 1700 037 0152. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 25 800,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 8.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2580,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 19.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 18.janvāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu – Nākotnes iela 15–26, Liepāja, kadastra Nr. 17009023200. Kreditori: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga; BDR Nākotne 15, Nākotnes iela 15–23, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 2200 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 2200 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis – 200 EUR. Izsoles sākums 21.12.2018., noslēgums 21.01.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 10.01.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.01.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 220 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu – Siļķu iela 15–35, Liepāja, kadastra Nr. 17009023200. Kreditori: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 4200 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 4200 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis – 300 EUR. Izsoles sākums 21.12.2018., noslēgums 21.01.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 10.01.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.01.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 420 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu – Ģenerāļa Baloža 8–41, Liepāja, kadastra Nr. 17009025806. Kreditori: SIA Lattelecom, Dzirnavu iela 105, Rīga, SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja; SIA Baltics Credit Solutions, K.Valdemāra iela 21–11, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 4600 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 4600 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis – 300 EUR. Izsoles sākums 21.12.2018., noslēgums 21.01.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 10.01.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.01.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 460 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42102033481
Firma: IK "Master G.Q."
Adrese: Liepāja, Vērgales iela 4 – 17
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/306884
Izdarīts ieraksts: 18.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119401914237.

Reģistrācijas numurs: 42102029452
Firma: IK "C2K"
Adrese: Liepāja, Robežu iela 30
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/306886
Izdarīts ieraksts: 18.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119403049366.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 40203186409
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV84ZZZ40203186409
Firma: SIA Litft Tech
Adrese: Liepāja, Airītes iela 3 – 20
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Māris Norenbergs, personas kods 0603XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119428316943.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086819
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ42103086819
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spodra B"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 34 – 2A
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Inese Balode, personas kods 3006XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0011940452532.

Reģistrācijas numurs: 40003421648
Firma: SIA "OC Liepāja"
Adrese: Liepāja, "Jūrmalas parks 3"
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119354162397.

Reģistrācijas numurs: 40103748815
Firma: SIA "SALUS SOLUTIONS"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 108 – 28
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elita Vinogradova, personas kods 1909XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Andžs Korps, personas kods 0802XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 14.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119355357550.

Reģistrācijas numurs: 42103033826
Firma: SIA "ALTHENA"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 6/7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gita Tomsone, personas kods 0401XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 05.09.2018. lēmumu Nr.15–10/137012, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR001193273828.

Reģistrācijas numurs: 42103033402
Firma: SIA "Satorius International Administration"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 6 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gita Tomsone, personas kods 0401XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 05.09.2018. lēmumu Nr.15–10/136985, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR001193282803.

Reģistrācijas numurs: 42103028492
Firma: SIA "Cargopool"
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 33/35/37–37
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gery Borchardt, personas kods 2105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 05.09.2018. lēmumu Nr.15–10/136983, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00119328617319.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086749
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV87ZZZ42103086749
Firma: SIA DaruVaru
Adrese: Liepāja, Rucavas iela 23
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Raivis Kiselis, personas kods 2908XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0011932938243.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086772
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV48ZZZ42103086772
Firma: SIA "APPS Europe"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 17
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Sigmārs Cinovskis, personas kods 1409XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Aigars Miemis, personas kods 200574–12873, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119347553594.

Reģistrācijas numurs: 42102034468
Firma: IK "Šūšanas salons "Beate""
Adrese: Liepāja, Rožu iela 25 – 8
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/302176
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119312342393.

Reģistrācijas numurs: 42102038614
Firma: Individuālais komersants "Ar Viktoru"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 84 – 7
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/302128
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011931291235.

Reģistrācijas numurs: 42102037303
Firma: IK "Oļegs Š"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 8A – 40
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/302169
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119313338568.

Reģistrācijas numurs: 42103067945
Firma: SIA "ISKRUBIS"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 8 – 11
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/306898
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119313914306.

Reģistrācijas numurs: 42103077483
Firma: SIA "TALAN GROUP"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 7
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119284151032.

Reģistrācijas numurs: 42103026171
Firma: SIA "Birojs Jums"
Adrese: Liepāja, Dārza iela 5/7 – 1N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119289145316.

Reģistrācijas numurs: 52103049091
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO R1"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 90 – 46
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/302138
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119289457761.

Reģistrācijas numurs: 52103027041
Firma: SIA "Kurzemes juvelieris"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 26
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/302143
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011929108124.

Reģistrācijas numurs: 42103066634
Firma: SIA "A.D.R. GRUPA"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 26 – 14
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 07.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/304802
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011929113997.

Reģistrācijas numurs: 52103064601
Firma: SIA "G4G"
Adrese: Liepāja, Apriķu iela 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/302155
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119293031198.

Reģistrācijas numurs: 52103049551
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AusterLat"
Adrese: Liepāja, Palmu iela 1 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/302141
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119295054136.

Reģistrācijas numurs: 40003157036
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DŽAFAROVAS FIRMA"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 40
Iecelts: Administrators: Egīls Lasmanis, personas kods 1109XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana, maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 23.11.2018. lēmums lietā Nr. C69367618 un Kurzemes rajona tiesas 10.12.2018. spriedums lietā Nr.C69367618
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119296554926.

Reģistrācijas numurs: 52103042661
Firma: SIA "Jūsu meistars"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 14 – 24
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/302136
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR0011929695890.

Reģistrācijas numurs: 42103064084
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEUTSCHE PARTNER"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 29 – 11
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Igors Kuzņecovs, personas kods 0610XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 20.09.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/246712, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00119298458784.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 52103086721
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV05ZZZ52103086721
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr.Rudzītes ārsta prakse"
Adrese: Liepāja, Saules iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Justīne Rudzīte–Rjabceva, personas kods 2908XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119315315374.

Reģistrācijas numurs: 42102034612
Firma: IK "Pans"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 14A – 79
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/295908
Izdarīts ieraksts: 12.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119261525384.

Reģistrācijas numurs: 42102029698
Firma: Individuālais komersants "Ledi Stils"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 169
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/295911
Izdarīts ieraksts: 12.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119261621323.

Reģistrācijas numurs: 42103053019
Firma: SIA "LABĀ PALĪDZĪBA"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 7 – 23
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/299093
Izdarīts ieraksts: 12.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119262963479.

Reģistrācijas numurs: 42102036825
Firma: IK "Spice Mix"
Adrese: Liepāja, Skuju iela 23
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/295905
Izdarīts ieraksts: 12.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119252528459.

Reģistrācijas numurs: 42102033284
Firma: IK "RD SERVISS"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 4/6 – 5
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.12.2018. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/295906
Izdarīts ieraksts: 12.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119253211517.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BORISS ZINKEVIČS (BORIS ZINKEVICH), personas kods 010454–XXXXX, miršanas datums 08.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180918.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LINARDS ARĀJS, personas kods 170837–XXXXX, miršanas datums 25.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180845.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS RUBEZIS, personas kods 051145–XXXXX, miršanas datums 02.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180885.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA GULA, personas kods 200278–XXXXX, miršanas datums 13.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180896.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA KUĻIKOVSKA (VALENTINA KULIKOVSKAYA), personas kods 050738–XXXXX, miršanas datums 30.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180902.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA FIĻIPOVA, personas kods 151026–XXXXX, miršanas datums 03.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180824.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS TJUĻINS (IGOR TIULIN), dzimšanas datums 29.12.1956, miršanas datums 05.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180793.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ZIEDONIS ŠTERNS, personas kods 200143–XXXXX, miršanas datums 11.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180780.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HELGA OZOLIŅA, personas kods 280534–XXXXX, miršanas datums 22.12.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180805.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA MIERKALNA, personas kods 241032–XXXXX, miršanas datums 28.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180812.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2018.gada 28.decembrī plkst.12.30 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Pēc Luminor Bank AS lūguma zvērināta notāre Līga Eglīte paziņo: Luminor Bank AS (iepriekšējais nosaukums – AS DNB banka), reģ. Nr.40003024725, aicina JEVGĒNIJU MOROZOVU, personas kods 2708XX–XXXXX, izpildīt savas saistības EUR 4594,46 apmērā, kas izriet no 28.05.2007. noslēgtā Kredīta līguma Nr. 3187/7H03. Brīdinām, ja 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas netiks veikta pielīgto saistību labprātīga izpilde, Luminor Bank AS, pamatojoties uz 28.05.2007. noslēgto Kredīta līguma Nr. 3187/7H03 un 28.05.2007. Ķīlas līgumu Nr. 3187/7H03–1, izmantos savas Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktās tiesības un vērsīsies pilsētas (rajona) tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlas devējam piederošo nekustamo īpašumu – Mežmalas iela 3–40, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 7803.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki