Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Ceturtdienā, 03. janvārī, 2019 | BIRKAS: izsole , Uzņēmumu reģistrs , mantojums
Izdrukāt Ziņot
FOTO: flickr.com/photos/liepaja_lv

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Parādnieks: SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads. Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21B, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 502 0410, sastāv no garāžas–noliktavas ēkas ar kopējo platību 10831,1 kv.m un caurlaides ēkas ar kopējo platību 162,00 kv.m Nekustamā īpašuma novērtējums 18 700,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 18 700,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 28.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1870,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 8.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 7.februārī plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2019.gada 30.janvārī Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: [..] 5) Ūdens ielā 21, Liepājā (kadastra numurs 1700 021 0051), 2/6 domājamās daļas no būves (būves kadastra apzīmējums 1700 021 0051 001), par sākumcenu EUR 5200, izsoles laiks plkst. 13.00; [..] Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro. Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, un kura izsoles sākumcena ir vienāda vai lielāka par EUR 5000, var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu, slēdzot darījuma konta līgumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958. Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 28.janvāris līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā. Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. http://www.vni.lv

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecēm Natālijai Vasiļenko un Jekaterinai Vasiļenko piederošo nekustamo īpašumu – Pulkveža Brieža iela 9–20, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 4291. Piedzinēji – Liepājas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, Latvijas Valsts, SIA LNA, Tukuma 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2900 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 2900 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 200 EUR. Izsoles sākums 07.01.2019., noslēgums 06.02.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 27.01.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 27.01.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 290 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40103622707
Firma: SIA "M.G.M. Prime"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 10
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.09.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/250378
Izdarīts ieraksts: 20.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00119512813163.

Reģistrācijas numurs: 52103068321
Firma: SIA "BALVA P & I LATVIA"
Adrese: Liepāja, Svētes iela 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oleg Kasin, personas kods 0603XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Oleg Kasin, personas kods 0603XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 14.12.2018. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.12.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Svētes iela 3
Publikācijas Nr.: KMR00119478663866.

Reģistrācijas numurs: 52103063911
Firma: SIA "KRASTI EG"
Adrese: Liepāja, Nidas iela 31
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Eduards Hamitovs, personas kods 1606XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.09.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/250351, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00119468044684.

Reģistrācijas numurs: 40003907009
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU LĪNIJA"
Adrese: Liepāja, Priekules iela 3 – 28
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 29.10.2018. lēmumu Nr.6–12/161390
Izdarīts ieraksts: 19.12.2018.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0011944042497.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103086908
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV62ZZZ42103086908
Firma: SIA "RN Logistika"
Adrese: Liepāja, Pulkveža Brieža iela 32
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Natalia Nagnibida, personas kods 0610XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119465359571.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA GRAVA, personas kods 030447–XXXXX, miršanas datums 23.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181066.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS SKATOVS (OLEG SKATOV), personas kods 031061–XXXXX, miršanas datums 07.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 180998.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki