Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (1)

Pirmdienā, 07. janvārī, 2019 | BIRKAS: izsole , Uzņēmumu reģistrs , tiesa , mantojums
Izdrukāt Ziņot
FOTO: no flickr.com/photos/liepaja_lv

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, juridiskā adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV–3401 maksātnespējas procesa administratore Vita Dika, sertifikāta Nr. 00299, prakses vieta: Elizabetes iela 63–5, Rīga, LV–1050 paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MAS "KVV Liepājas metalurgs" piederošās kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu, kas atrodas Brīvības ielā 93, Brīvības ielā 93A, Brīvības ielā 95A, Brīvības ielā 97A, Liepājā, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinējs: komercķīlas ņēmējs SIA "FeLM", vienotais reģistrācijas numurs 40103981332, K.Valdemāra iela 31, Rīga, un citi MAS "KVV Liepājas metalurgs" kreditori. Kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu novērtējums un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 73 805,00 (septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti pieci euro), bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis ir noteikts EUR 740,00 (septiņi simti četrdesmit euro) apmērā. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un šīs cenas apliekamā vērtība ir augstākā nosolītā cena. Izsole sākas 2019. gada 4.janvārī plkst.13.00; izsole tiks slēgta 2019. gada 4.februārī plkst.13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu izsolē, līdz 2019. gada 24.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā MAS "KVV Liepājas metalurgs", vienotais reģistrācijas numurs 40103829976, norēķinu kontā LV82HABA0551044744253, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 7380,50 apmērā, t.i., 10 % apmērā no novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolei un piedalīties solīšanā, ir https://izsoles.ta.gov.lv/. Ar kustamās mantas un tehnoloģisko iekārtu novērtējumu un pilnu mantas sarakstu var iepazīties administratora prakses vietā, iepriekš ar administratoru saskaņojot apmeklējuma laiku. Tālr. uzziņām 67543010 vai 29241109, e–pasts: vita.dika@inbox.lv.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" (turpmāk – "Komunālā pārvalde"), NMR kods 90010879256, adrese: Uliha ielā 44, Liepājā, tālr. 63480965, paziņo par cirsmu pārdošanu izsolē. Izsolāmā manta – augošu koku kopšanas un sanitārā cirsma ar krāju 368,69 m3, atrašanās vieta Klaipēdas ielā 138, Liepājā. Ar izsoles noteikumiem iepazīties var mājaslapā: www.liepāja.lv sadaļā Pašvaldība/ Iepirkumi un izsoles vai "Komunālā pārvalde", Uliha ielā 44, Liepājā, pie biroja administratores:
pirmdienās – no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 18.00;
otrdienās, trešdiena, ceturtdiena – no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00;
piektdienās – no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.00;
pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.
Ar izsolāmo objektu personas var iepazīties iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas: mežsaimniecības inženiera Aigara Gāliņa, tālrunis 29468236. Izsole notiks "Komunālā pārvalde", Uliha ielā 44, Liepājā 2019.gada 21.janvārī plkst. 14.00. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3717,02 EUR bez PVN. Līdz pieteikuma par piedalīšanos Izsolē iesniegšanai Izsoles dalībnieks iemaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", reģistrācijas Nr.90000063185, konts AS SEB bankā LV42UNLA0050022994139, bankas kods UNLALV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas, tas ir 371,70 EUR (trīs simti septiņdesmit viens euro un 70 centi) ar atzīmi "Pieteikuma nodrošinājums cirsmu izsolei". Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā par klučos sazāģēto malku 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas un rēķina izrakstīšanas.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Mārtiņam Ruķerim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Roņu ielā 6B, Liepājā. Piedzinēji: Gatis Zamurs, SIA "Capitalia", adrese: Brīvības iela 40 – 35, Rīga, un Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 762A, kadastra Nr. 1700 530 0002. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 28 700,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 21 525,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 24.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2870,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 4.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 4.februāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Tatjanai Ņikitenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dzintaru ielā 26 – 4, Liepājā. Piedzinējs: AS "Luminor Bank", adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 107,3 m2 un 1073/5129 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3882 4, kadastra Nr. 1700 901 8651. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 30 600,00 EUR. Izsoles solis 1 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 24.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3060,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 4.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 4.februāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103087157
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV32ZZZ42103087157
Firma: SIA "Promo Market"
Adrese: Liepāja, Strautu iela 36 – 4
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Arnis Dzintarnieks, personas kods 1303XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārtiņš Fridrihsons, personas kods 2608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119616354552.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103087161
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV21ZZZ42103087161
Firma: SIA "JNFX Services"
Adrese: Liepāja, Avotu iela 4 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Nathan Samuel Eisenberg, dzimšanas datums: 06.12.1980., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 463072933, izdošanas datums: 02.09.2008., Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, izdevējs: IPS, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jonathan Ian Green, dzimšanas datums: 16.11.1978., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 508837115, izdošanas datums: 20.02.2012., Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, izdevējs: IPS, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00119618154869.

Reģistrācijas numurs: 40203080335
Firma: SIA Sycamore
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Indrek Rahumaa, dzimšanas datums: 17.02.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KD0056194, izdošanas datums: 15.06.2015., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Diāna Suprunoviča, personas kods 0105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Diāna Suprunoviča, personas kods 0105XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 10.12.2018. vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.01/2018, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.12.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV–3405
Publikācijas Nr.: KMR00119584346647.

Reģistrācijas numurs: 42103049884
Firma: SIA "VNJ"
Adrese: Liepāja, Mazā iela 4
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jūlija Bakuradze, personas kods 1307XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jūlija Bakuradze, personas kods 1307XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 20.12.2018. dalībnieku sapulces protokolu Nr. 1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.12.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Mazā iela 4
Publikācijas Nr.: KMR00119596742977.

Reģistrācijas numurs: 42103057415
Firma: SIA "AE Partner Panels"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 1/3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Michael Holm, dzimšanas datums: 24.02.1973., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 207774116, izdošanas datums: 04.11.2014., Dānijas Karaliste, izdevējs: Viborgas Policijas Pārvalde, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Claus Ravn, dzimšanas datums: 05.02.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 200094866, izdošanas datums: 29.12.2004., Dānijas Karaliste, izdevējs: Orhusas Policijas Pārvalde, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Michael Holm, dzimšanas datums: 24.02.1973., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 207774116, izdošanas datums: 04.11.2014., Dānijas Karaliste, izdevējs: Viborgas Policijas Pārvalde, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 03.12.2018. dalībnieka lēmumu Nr.01/18, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.12.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ganību iela 1/3
Publikācijas Nr.: KMR00119597738096.

Reģistrācijas numurs: 42103057400
Firma: SIA "AE Partner Installation"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 1/3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Michael Holm, dzimšanas datums: 24.02.1973., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 207774116, izdošanas datums: 04.11.2014., Dānijas Karaliste, izdevējs: Viborgas Policijas Pārvalde, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Claus Ravn, dzimšanas datums: 05.02.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 200094866, izdošanas datums: 29.12.2004., Dānijas Karaliste, izdevējs: Orhusas Policijas Pārvalde, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Michael Holm, dzimšanas datums: 24.02.1973., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 207774116, izdošanas datums: 04.11.2014., Dānijas Karaliste, izdevējs: Viborgas Policijas Pārvalde, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 04.12.2018. dalībnieka lēmumu Nr.01/18, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.12.2018.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ganību iela 1/3
Publikācijas Nr.: KMR00119598829953.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.12.2018.
Reģistrācijas numurs: 42103087104
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV08ZZZ42103087104
Firma: SIA "Karosta LP"
Adrese: Liepāja, Brīvostas iela 22
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Ēlerts, personas kods 1412XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Oļegs Vonogs, personas kods 2602XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Publikācijas Nr.: KMR0011960142904.

Reģistrācijas numurs: 42102029541
Firma: Individuālais komersants "GORA UN CO"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 38 – 42
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/312883
Izdarīts ieraksts: 21.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119523647300.

Reģistrācijas numurs: 42102035603
Firma: IK "Jekaterina"
Adrese: Liepāja, Franču iela 4/8 – 11
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/312893
Izdarīts ieraksts: 21.12.2018.
Publikācijas Nr.: KMR00119524016789.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA ŠMITE, personas kods 240336–XXXXX, miršanas datums 20.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181139.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina RUSLANU DADABAJEVU, dzim. 1970.gada 18.janvārī, kuram nav deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā, ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 6.martā pulksten 11.00 Liepājā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, kā atbildētāju civillietā Nr. C29351418, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Igoru Ivanovu un Ruslanu Dadabajevu par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Ruslana Dadabajeva klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Aleksandru Vedmidu (Alexander Vedmid) par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina ALEKSANDRU VEDMIDU, dzim. 1991.gada 27.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2019. gada 20.februārī plkst. 10.00, Kurzemes rajona tiesā Tiesu ielā 5, 1. stāvā, 2. zālē, kā atbildētāju.


Sludinājums

Natasha
03:34 | 18/01/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Hello there.We piedāvājam aizdevumus no $ 5000 līdz $ 900,000. Ar pilnu juridisko dokumentāciju par finansējumu, kā arī akreditēto līdzekļu apstiprināšanu un licencēšanu klientiem 3-5 darba dienu laikā. Sazinieties ar mums, izmantojot: freedomfinancialnetwork2019@gmail.com ;
Cietā naudas aizdevumi,
Personīgie aizdevumi,
Uzņēmumu aizdevumi
Kopuzņēmuma aizdevums
Studenta aizņēmums,
auto aizdevums,
Būvniecības aizdevumi,
aizdevumi,
Privātie aizdevumi,
Hipotēku kredīti, E.T.C
Lūdzu, sazinieties ar mums: freedomfinancialnetwork2019@gmail.com

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki