Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (1)

Pirmdienā, 04. februārī, 2019 | BIRKAS: izsole , mantojums , Uzņēmumu reģistrs
Izdrukāt Ziņot
FOTO: no flickr.com/photos/liepaja_lv

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī"publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Ugāles iela 7–112, Liepāja, kas pieder Gatim Lieģim. Parādnieks: Gatis Lieģis. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010, Laimdota Anika. Novērtējums: EUR 19 400,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: trīsistabu dzīvoklis individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 71,2 m2 kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 712/69158 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000440148001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000440148. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009021364. Pirmās izsoles sākumcena EUR 19 400,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2019.gada 1.februāris, plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 4.marts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 21.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1940,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Aleksandram Kasevičam piederošās 154/37153 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Tukuma ielā 5/9, kadastra Nr. 17005430301. Nekustamais īpašums sastāv no lietošanā esošas garāžas Nr.161 ar platību 15,4 kv.m ēkā ar kad. Nr. 1700 043 0301 007. Piedzinējs – valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1000, izsoles sākumcena – EUR 1000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 100 EUR. Izsole sāksies 01.02.2019. un noslēgsies 04.03.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 21.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 100 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Leonīdam Fedjuhinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 12A–32, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000137363 32, kadastra Nr. 1700 902 5030. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums Nr.32 ar kopējo platību 31,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 315/21834 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0510). Nekustamais īpašums atrodas Pulkveža Brieža ielā 12A, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000137363 32 [..] 3. Izsoles sākumcena – EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. [..] 6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 18.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; [..] Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 29.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 28.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Svetlanai Arlauskienei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Spīdolas ielā 2–2, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5354 2, kadastra Nr. 1700 902 2832. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums Nr.2 ar kopējo platību 40,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 405/21417 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0323) un palīgceltnes. Nekustamais īpašums atrodas Spīdolas ielā 2–2, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5354 2. [..] 3. Izsoles sākumcena – EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. 6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 18.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 600,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 300,00. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 29.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 28.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Vladimiram Menovščikovam (Menovshchikov) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 39–6, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4965 6, kadastra Nr. 1700 902 5956. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums Nr.6 ar kopējo platību 43,7 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4370/391224 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0138). Nekustamais īpašums atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 39–6, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4965 6. [..] 3. Izsoles sākumcena – EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi). [..] 6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 18.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 360,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 29.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 28.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Ruslanai Vitjukai (Budaševskai) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventas ielā 4–26, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3164 26, kadastra Nr. 1700 900 0325. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā. 1.Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums Nr.26 ar kopējo platību 60,8 m² un kopīpašuma 608/39670 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. [..] 3. Izsoles sākumcena – EUR 19 600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). [..] 6.4. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 18.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1960,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; [..] Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 29.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 28.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē savstarpēji saistītu zemes un ēku nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 57, Liepājā (kadastra numuri 1700 034 0397; 1700 534 0397). Piedzinējs un kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Parādniekam Imantam Voldemāram Liniņam piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Zāļu ielā 57, Liepājā, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 644 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000242240, kadastra Nr.1700 034 0397, un piederošā nekustamā īpašuma 8/9 domājamās daļas Zāļu ielā 57, Liepājā, sastāv no būvēm (ēkas pamatiem), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000247532, kadastra Nr.1700 534 0397. Nekustamā īpašuma 1/9 domājamā daļa Zāļu ielā 57, Liepājā, atzīta par bezmantinieku mantu, sastāv no būvēm (ēkas pamatiem), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000247532, kadastra Nr.1700 534 0397. Savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena kopā 13 800,00 EUR. Izsoles solis – 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 18.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1380,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 29.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 28.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103013548
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTJŪRA–SERVISS"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 24
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 29.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00120251731910.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088595
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV06ZZZ42103088595
Firma: SIA "PREVENTPARS"
Adrese: Liepāja, Piltenes iela 3 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Mihails Porovčuks, personas kods 2003XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0012025117264.

Reģistrācijas numurs: 42103042439
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.IV."
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 83 – 37
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrejs Semjonovs, personas kods 2204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.09.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/245515, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.01.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00120223444855.

Reģistrācijas numurs: 42103035704
Firma: SIA "KARIA"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 19
Atbrīvotas amatpersonas: Buče Zinta, personas kods 0506XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Driviņš Agris, personas kods 300385–11912, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 07.11.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/277199, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.01.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00120223828347.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42403045129
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV20ZZZ42403045129
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amadihola"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 120 – 17
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ilze Štālmane, personas kods 0806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120218323162.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088542
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ42103088542
Firma: YUKON SIA
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 3 – 33
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Vladislavs Ņepočatovs, personas kods 0211XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120230348563.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088504
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV38ZZZ42103088504
Firma: SIA ALPS Real Estate X
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Solvita Kurtiša, personas kods 0302XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Prokūra: Edgars Turlajs, personas kods 0912XX–XXXXX, prokūrists ar tiesībām atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120221139408.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088519
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV21ZZZ42103088519
Firma: SIA ALPS Real Estate XI
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Solvita Kurtiša, personas kods 0302XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Prokūra: Edgars Turlajs, personas kods 0912XX–XXXXX, prokūrists ar tiesībām atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120221555668.

Reģistrācijas numurs: 40003134391
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA""
Ieceltas amatpersonas: valde: Agris Sprūde, personas kods 1508XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 25.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00120197955667.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088415
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV16ZZZ42103088415
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TKService"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 22
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Kristaps Bondars, personas kods 2403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120194839937.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088449
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV68ZZZ42103088449
Firma: SIA "AINMA LATVIA"
Adrese: Liepāja, Zemnieku iela 57
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Miks Putniņš, personas kods 0903XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120197851538.

Reģistrācijas numurs: 40203056884
Firma: SIA "WHITE CARDINALS International"
Adrese: Liepāja, Ziedu iela 5 – 34
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viktorija Magaramiene, personas kods 0901XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Reinis Točelovskis, personas kods 1805XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 24.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00120180634363.

Reģistrācijas numurs: 42103077055
Firma: SIA "Brīvzemnieka nams"
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Solvita Kurtiša, personas kods 0302XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Solvita Kurtiša, personas kods 0302XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 21.01.2019. dalībnieka lēmumu Nr.21/01/2019, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Jūras iela 12
Publikācijas Nr.: KMR0012016749455.

Reģistrācijas numurs: 42103058016
Firma: SIA "BERIL VP"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 20A – 4
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.09.2017. lēmumu Nr.15–10/128163
Izdarīts ieraksts: 24.01.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00120171639227.

Reģistrācijas numurs: 42103039231
Firma: SIA "FerroLat"
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 3A
Reģistrēts: tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 22.01.2019. lēmums lietā Nr. C20140717
Izdarīts ieraksts: 24.01.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012017525499.

Reģistrācijas numurs: 52103070171
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pumpurs Hotel"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 1 – 29
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inga Millere, personas kods 0306XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Inga Millere, personas kods 0306XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 17.01.2019. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Lielā iela 1 – 29
Publikācijas Nr.: KMR00120179861788.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088307
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ42103088307
Firma: SIA "J9"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 46 – 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Nauris Pūķis, personas kods 2703XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120166022362.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102041510
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ42102041510
Firma: IK "24auto"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 18 – 8
Komersants: Sergiy Molodetskyy, personas kods 0704XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00120181534153.

Reģistrācijas numurs: 42103034357
Firma: SIA "Dāmas zivju audzētava"
Adrese: Liepāja, Toma iela 56/58 – 29
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andris Bražis, personas kods 1103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.10.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/260303, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.01.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00120130630410.

Reģistrācijas numurs: 42103070381
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINGO"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 31/33 – 23
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gusts Ošis, personas kods 3005XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Gusts Ošis, personas kods 3005XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 17.01.2019. dalībnieka lēmumu Nr. 2019/01, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 23.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Kungu iela 31/33 – 23
Publikācijas Nr.: KMR00120152153999.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.01.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103088222
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV86ZZZ42103088222
Firma: SIA OJ TRANS
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2 – 105
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Olegs Jusins, personas kods 1707XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0012014448156.

Reģistrācijas numurs: 42103064116
Firma: SIA "Terrano"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 20 – 5
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Nauris Jaunzems, personas kods 1404XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Nauris Jaunzems, personas kods 1404XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 16.01.2019. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.01.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Krūmu iela 20 – 5
Publikācijas Nr.: KMR00120105045225.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA ARILKĒVIČA, personas kods 180246–XXXXX, miršanas datums 20.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182089.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GINTIS ZABAROVSKIS, personas kods 051069–XXXXX, miršanas datums 10.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182095.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS DIGORJANS, personas kods 041255–XXXXX, miršanas datums 03.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182101.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA VOLČKOVA, personas kods 120127–XXXXX, miršanas datums 18.01.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182102.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA EKTE, personas kods 091136–XXXXX, miršanas datums 02.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182103.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FEODORS SIDORENKO, personas kods 040528–XXXXX, miršanas datums 09.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182104.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS KAPRANO, personas kods 110532–XXXXX, miršanas datums 09.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182080.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā 2019.gada 22.februārī plkst.10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGŪNA ŠULCE, personas kods 221163–XXXXX, miršanas datums 22.11.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182044.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARTA TRAČUMA, personas kods 060128–XXXXX, miršanas datums 26.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182059.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS DONIS, personas kods 260440–XXXXX, miršanas datums 05.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181147.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA ANNA ZĒLAVA, personas kods 301234–XXXXX, miršanas datums 23.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182027.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IEVA KRŪMA, personas kods 300728–XXXXX, miršanas datums 08.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181949.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2019.gada 8.februārī plkst.13.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDIS ŽIBALS–DILBIŅŠ, personas kods 090446–XXXXX, miršanas datums 22.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181958.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTINE VELTA NAKASE, personas kods 200727–XXXXX, miršanas datums 24.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181977.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA KLOČKOVA, personas kods 050638–XXXXX, miršanas datums 20.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 181990.


Sludinājums

nu tas
06:09 | 04/02/19
ZIŅOT
(-1)
(2)
+

gatis lieģis iespārda.

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki