Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 11. martā, 2019 | BIRKAS: tiesa , izsole , Uzņēmumu reģistrs , mantojums
Izdrukāt Ziņot
FOTO: no flickr.com/photos/liepaja_lv

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 21.februārī ir apstiprināti nekustamā īpašuma Parka ielā 23, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 1700 022 0184), izsoles noteikumi. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 1247 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 022 0184). Pirmpirkuma tiesības – zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums. Atsavināmā objekta sākumcena – 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro). Nodrošinājuma apmērs – EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Samaksas veids – vienreizējs maksājums 2 (divu) mēnešu laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas. Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.
Objektu var apskatīt Liepājā, Parka ielā 23, iepriekš piesakoties pa tālr. 63404710. Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde" Peldu ielā 5, Liepājā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2019.gada 2.aprīlim plkst. 16.00. Izsole notiks 2019.gada 3.aprīlī plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domes zālē, Rožu ielā 6, Liepājā.

MAS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA", reģistrācijas Nr. 42103022837, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis, amata apliecības Nr. 00448, prakses vieta: Brīvības iela 43, Rīga, LV–1010, pārdod kuģu būves un remonta rūpnīcu. Kuģu būves un remonta rūpnīca tiek pārdota kā lietu kopība, kuras sastāvā ir šādi nekustamie īpašumi un kustamā manta (turpmāk – Manta):
1) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44A, Liepāja, kadastra Nr. 17005100012;
2) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44B, Liepāja, kadastra Nr. 17005100013;
3) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44D, Liepāja, kadastra Nr. 17005100015;
4) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, kadastra Nr. 17005100064;
5) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44I, Liepāja, kadastra Nr. 17005100018;
6) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44F, Liepāja, kadastra Nr. 17005100021;
7) nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 44E, Liepāja, kadastra Nr. 17005100022;
8) kustamā manta – iekārtas, ierīces un palīgierīces, kas tieši saistītas ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu – kuģu būvi un remontu;
9) kustamā manta – preču krājumi, materiāli, materiālu atlikumi;
10) kustamā manta – "Peldošais doks 13", LKR numurs: 2127.

Pretendenti tiek aicināti izteikt piedāvājumu Mantas kā lietu kopības iegādei par cenu, kas nav zemāka par 2 000 000 EUR bez PVN (summa ar PVN proporcionāli mantai, kas apliekama ar PVN – 2 163 163,15 EUR) līdz 2019.gada 28.martam.
Piedāvājumi iesniedzami personīgi administratora prakses vietā Brīvības ielā 43, Rīgā, vai sūtot uz administratora elektroniskā pasta adresi civillikums@gmail.com atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām noformētu dokumentu.
Tiesības iegādāties Mantu tiks piešķirtas pretendentam, kurš pirmais izteiks atbilstošu piedāvājumu. Ja vienā dienā tiks saņemti vairāki piedāvājumi, tad pirkuma līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš būs izteicis augstāko cenas piedāvājumu.
Detalizēta informācija par mantas sastāvu un pārdošanas nosacījumiem pa tālr. 22072832; e-pasts: civillikums@gmail.com.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Annai Murnietsei (Mūrniecei) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Alsungas ielā 40, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000113166, kadastra Nr. 1700 002 0192. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek SIA ''Baltics Credit Solutions Latvia'', adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 – 11, Rīga, kuru pārstāv SIA "Intrum Latvia", adrese: Duntes iela 3, Rīga, labā.
1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: Annai Murnietsei (Mūrniecei) piederošais nekustamais īpašums Alsungas ielā 40, Liepājā, kadastra Nr. 17000020192, kas sastāv no zemes gabala 1901 m2 platībā.
2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:
2.1.Noteikts aizliegums bez SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", reģistrācijas numurs 40103700274, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.
2.2. Vērsta piedziņa. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40003514990.
2.3. Nostiprināta hipotēka. Kreditors SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", reģistrācijas numurs 40103700274.
3. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi);
4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.
5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: Īpašnieks nekustamajā īpašumā nepatur nekādas tiesības.
6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem: Citi pārdošanas nosacījumi netiek noteikti.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 150,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 5.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 4.aprīlis plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103075976
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Motiva Latvija"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121067814726.

Reģistrācijas numurs: 42103074909
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EncisB"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 29 – 27
Iecelts: Administrators: Uldis Bērziņš, personas kods 2803XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 05.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121068043184.

Reģistrācijas numurs: 42103046163
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "zīmogivisiem.lv"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 8 – 9
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Māris Āboliņš, personas kods 1905XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Māris Āboliņš, personas kods 1905XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 27.02.2019. dalībnieku sapulces protokolu Nr.18/02/2019, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.03.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ogres nov., Ogre, Poruka iela 12
Publikācijas Nr.: KMR00121068914745.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.03.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090405
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV24ZZZ42103090405
Firma: SIA "SB LUX"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 5 – 58
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Beāte Šperliņa, personas kods 1807XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121048259026.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.03.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090439
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ42103090439
Firma: SIA "POLMIRA"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 14 – 10
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Valde: Nataļja Ņepočatova, personas kods 1904XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121054142156.

Reģistrācijas numurs: 42103047313
Firma: SIA "EKO VĒJŠ"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 4 – 18
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121013253656.

Reģistrācijas numurs: 40103625864
Firma: SIA "Sociālo tehnoloģiju centrs"
Adrese: Liepāja, Baseina iela 7 – 28
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121034313902.

Reģistrācijas numurs: 40103829976
Firma: AS KVV Liepājas metalurgs
Atbrīvotas amatpersonas: Vita Dika, personas kods 0704XX–XXXXX, administrators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 04.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121012153962.

Reģistrācijas numurs: 42103078421
Firma: SIA "AMBER ART D"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 30B
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Natalija Volkova, personas kods 0403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 03.01.2019. lēmumu Nr.15–10/667, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 04.03.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121023459406.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.03.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090299
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ42103090299
Firma: SIA "MB Toys"
Adrese: Liepāja, Užavas iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Arta Tīla, personas kods 1106XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120969641569.

Reģistrācijas numurs: 42103050760
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "GI Termināls"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elena Sviridova, dzimšanas datums: 18.04.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 728789739, izdošanas datums: 20.05.2014., Krievijas Federācija, izdevējs: FMS 77305, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: valde: Jurg Johner, dzimšanas datums: 16.12.1961., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X5553703, izdošanas datums: 05.07.2018., Šveices Konfederācija, izdevējs: Geneve GE, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem;
Jānis Kisiels, personas kods 2804XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 28.02.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00120940630361.

Reģistrācijas numurs: 42102022454
Firma: SIA "KREPS T"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 43 – 43N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.02.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00120942028733.

Reģistrācijas numurs: 40003634358
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NS DESKOR"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 15–31
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 22.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/86370
Izdarīts ieraksts: 28.02.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012096142954.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.02.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090250
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV38ZZZ42103090250
Firma: SIA Vinteri
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 8 – 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Olga Gopta–Skudrīte, personas kods 1107XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120939114710.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.02.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090284
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV90ZZZ42103090284
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vitjura"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 14A – 65
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Tamāra Šarigina, personas kods 0109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR001209427218.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.02.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090176
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV96ZZZ42103090176
Firma: SIA "Resurss–A"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 21A
Parakstītais pamatkapitāls: 400.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 400.00 EUR
Valde: Igors Mordasovs, personas kods 1410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120914012651.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.02.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103090123
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV72ZZZ42103090123
Firma: SIA ECO līnija
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 71 – 29
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Jevgēnija Miloslavska, personas kods 1411XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00120907325451.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS GLADENKOVS (Anatoly GLADENKOV), personas kods 030249–XXXXX, miršanas datums 23.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183411.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA BALCERE, personas kods 100219–XXXXX, miršanas datums 12.11.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183392.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS MITKOVS, personas kods 150848–XXXXX, miršanas datums 13.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183373.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGVARS INTE, personas kods 241044–XXXXX, miršanas datums 26.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183260.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLE URBONIENE, personas kods 010445–XXXXX, miršanas datums 20.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183294.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA PIŅĶE, personas kods 111138–XXXXX, miršanas datums 19.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183313.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARKADIJS LUKINS (ARKADIY LUKIN), personas kods 100936–XXXXX, miršanas datums 18.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183333.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENTA VALIJA VINOGRADOVA, personas kods 160242–XXXXX, miršanas datums 27.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183249.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HELMUTS KUKUTIS, personas kods 201046–XXXXX, miršanas datums 26.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183231.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA ANTOŅUKA, personas kods 280447–XXXXX, miršanas datums 08.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 182057.

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Liepājas pilsētas dome 21.02.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 54 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, apstiprināšanu".
Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12044
Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Tiesas spriedums

Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam OĻEGAM MEŽENNIJAM, pers. kods 1910XX–XXXXX, ka 2019.gada 26.aprīlī Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Kurzemes apgabaltiesas 8.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa pieteikumā par 194/34214 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 47A, Liepāja, kadastra numurs 1700 502 0226, pārdotā, Oļegam Mežennijam piederošās 194/34214 domājamās daļas nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja Jevgenija Vološina vārda.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.16 Turaidas ielā 12, Liepājā, īrnieci RITU GURECKU, pers. kods 2412XX–XXXXX, un īrnieka ģimenes locekļus ARTI JĀNI GURECKI, pers. kods 1008XX–XXXXX, ARTURU GURECKI, pers. kods 0307XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1892,77 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p., par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.16 Turaidas ielā 12, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.13 Tirgus ielā 26, Liepājā, īrnieku MAKSIMU ŠIŠOVU, pers. kods 0307XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 738,40 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.13 Tirgus ielā 26, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.23 Uliha ielā 35/37, Liepājā, īrnieku INTU STRAZDI, pers. kods 0207XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 984,23 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p., par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.23 Uliha ielā 35/37, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.9 Uliha ielā 12, Liepājā, īrnieku JEVGĒNIJU KLIEČI, pers. kods 1810XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1693,68 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.9 Uliha ielā 12, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.7 O.Kalpaka ielā 109, Liepājā, īrnieku KRISTĪNI LABELI, pers. kods 1502XX–XXXXX, un īrnieka ģimenes locekli MĀRI LABELI, pers. kods 0509XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1060,70 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.7 O.Kalpaka ielā 109, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.11 Piltenes ielā 2, Liepājā, īrnieku IRINU ARSENU, pers. kods 2208XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 981,36 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.11 Piltenes ielā 2, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.15 Zemnieku ielā 45/47, Liepājā, īrnieku IVARU KUKULI, pers. kods 2602XX–XXXXX, un īrnieka ģimenes locekli INGUNU KUKULI, pers. kods 1108XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1294,83 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.15 Zemnieku ielā 45/47, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.22 Turaidas ielā 10, Liepājā, īrnieku KASPARU DRIEKU, pers. kods 2402XX–XXXXX, un īrnieka ģimenes locekli ILZI DRIEKU, pers. kods 0803XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1003,46 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.22 Turaidas ielā 10, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.31 Krūmu ielā 57, Liepājā, īrnieci MĀRĪTI SĒTIŅU, pers. kods 2402XX–XXXXX, un īrnieka ģimenes locekli MĀRCI MATI, pers. kods 0410XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 484,50 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.31 Krūmu ielā 57, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.79, Siļķu ielā 16, Liepājā, īrnieku AINĀRU MONKEVICU, pers. kods 2903XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 443,23 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.79 Siļķu ielā 16, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 41 Kuldīgas ielā 36, Liepājā, īpašnieci ANTOŅINU KOZINU, pers. kods 040456–10848, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 3373,39 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 6/6a Tirgoņu ielā 22, Liepājā, īpašnieku SERGEJU MOISEJEVU, pers. kods 0111XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1032,69 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 1 Dzintara ielā 21, Liepājā, īpašnieku LB KLUBS, reģistrācijas numurs 40008194325, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 3363,39 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 42 Uliha ielā 12, Liepājā, īpašnieku JĀNI ANŠEVICU, pers. kods 0206XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1978,85 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 11 Turaidas ielā 10, Liepājā, īpašnieku VALENTĪNU ABRAMOVU, pers. kods 2109XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1938,39 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr.15 Kungu ielā 31/33, Liepājā, īrnieci ZINU PUTRU, pers. kods 2608XX–XXXXX, un īrnieka ģimenes locekļus SANDRU PRŪSI, pers. kods 2305XX–XXXXX, DANI MEIJERU, pers. kods 2709XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1551,94 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās telpas īri, tad tiks iesniegta tiesā prasība, saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28–2.p. par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu un no jums atkarīgo personu izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.15 Kungu ielā 31/33, Liepājā, ar visām jums piederošajām mantām un saistītajām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 3 Siļķu ielā 9, Liepājā, īpašnieku SIA "ATLASE", reģistrācijas Nr.40003218792, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 821,94 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 26 Strazdu ielā 12, Liepājā, īpašnieci ZANDU FRIDRIHSONI, pers. kods 1911XX–XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 1119,07 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

SIA "Namu serviss APSE", vienotais reģ. Nr.42103033900, brīdina dzīvokļa Nr. 7 Vītolu ielā 1, Liepājā, īpašnieku MARYNU TSIMASHCHUK, dzim. 05.05.1969., ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 1.februāri 2429,38 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam JEVGENIJAM LOŠAKOVAM, dzim. 15.01.1990., ka 2019.gada 15.aprīlī Liepājā, Republikas ielā 14, Liepājas tiesas tiesnese I. Pūce rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs civillietu Nr.C69135319 pašvaldības SIA "ŪDEKA" vienkāršotas procedūras prasībā pret Jevgeniju Lošakovu par naudas piedziņu. Tiesa informē atbildētāju, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, sākot no 2019.gada 15.aprīļa.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotas procedūras civillieta AS "BTA Baltic Insurance Company" prasībā pret Māri Reinbergu par parāda piedziņu. Atbildētājam MĀRIM REINBERGAM, dzim.1986.gada 16.martā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Atmodas bulvāris 10a–50, Liepāja, tiek paziņots, ka 2019.gada 25.aprīlī tiesnesis A.Lapiņš minēto civillietu izskata rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam M.Reinbergam ir Civilprocesa likuma 74. un 30.3 pantā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto nolēmumu atbildētājs Māris Reinbergs varēs saņemt, sākot no 2019.gada 25.aprīļa, Kurzemes rajona tiesas kancelejā, Republikas ielā 14, 5.kabinetā.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki