Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 08. aprīlī, 2019 | BIRKAS: mantojums , Uzņēmumu reģistrs , izsole , tiesa
Izdrukāt Ziņot
FOTO: no flickr.com/photos/liepaja_lv

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta 4.daļu paziņoju, ka 2019.gada 1.aprīlī tiek atklāta Atim Rutmanim, pers. kods 1012XX–XXXXX, piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 234,4 kv.m, kas atrodas Spīdolas ielā 1–2, Liepājā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala: 2344/14766, kas reģistrētas Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4883–2, ar kadastra Nr.17009024603, otrā piespiedu pārdošanas izsole ar lejupejošu soli. Novērtējums/ piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir EUR 5400,00, izsoles nodrošinājuma maksa ir 540,00 EUR, izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR, izsoles solis ir 270,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2019.gada 1.aprīlis plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 2.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 21.aprīlim plkst.23.59 jāiemaksā administratora Mareka Dika norēķinu kontā AS "PrivatBank", Nr.LV06PRTT0262023677604, nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no novērtējuma summas – 540,00 EUR apmērā un izsoles dalības maksa 50,00 EUR apmērā, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts un jānosūta lūgums maksātnespējas administratoram par autorizāciju izsolei. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis uzziņām 67543010.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2019.gada 15.maijā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko valsts nekustamo īpašumu atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
[..]
7) Mālu ielā 33A, Liepājā (kadastra numurs 1700 534 0464), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 1700 034 0419 004), par sākumcenu EUR 5520, izsoles laiks plkst. 14.00;
[..]
Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, un kura izsoles sākumcena ir vienāda vai lielāka par EUR 5000, var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu, slēdzot darījuma konta līgumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 13.maijs līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. http://www.vni.lv

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103078421
Firma: SIA "AMBER ART D"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 30B
Atbrīvotas amatpersonas: Daiga Nāckalna–Bivbāne, personas kods 1209XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, piezīmes: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra 02.04.2019. lēmums Nr.1–5n/55
Ieceltas amatpersonas: valde: Natalija Volkova, personas kods 0403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra 02.04.2019. lēmumu Nr.1–5n/55 atcelts valsts notāra 03.01.2019. lēmums Nr.15–10/667, 21.03.2019. lēmums Nr. 15–10/37144 un atjaunota sabiedrības darbība, reģistrēta darbības turpināšana un reģistrētas izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 02.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121754738215.

Reģistrācijas numurs: 52103052481
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMAS"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 55 – 2
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121749650186.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103091735
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV04ZZZ42103091735
Firma: SIA "LATAGNA"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 1 – 72
Parakstītais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Valde: Agnis Hūns, personas kods 0311XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121745545316.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103091788
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ42103091788
Firma: SIA "OneGod"
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 1 – 40
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Iļja Miņko, personas kods 1004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121755359122.

Reģistrācijas numurs: 42103005911
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS"
Parakstītais pamatkapitāls: 3701027.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3701027.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 01.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012173714722.

Reģistrācijas numurs: 42102023036
Firma: SIA "CĒLS L"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 60 – 28
Iecelts: Administrators: Jānis Pušpurs, personas kods 3107XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 28.03.2019. spriedums lietā Nr. C69198919
Izdarīts ieraksts: 01.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121720915837.

Reģistrācijas numurs: 40003741558
Firma: "ADN Castings ltd." , SIA
Adrese: Liepāja, Peldu iela 9 – 8
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 29.03.2019. lēmums lietā Nr. C20218816
Izdarīts ieraksts: 01.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121727013667.

Reģistrācijas numurs: 42103082770
Firma: SIA "Jonita – dealer Panda.cab in Latvia"
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 5
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 27.03.2019. lēmumu Nr.30.3–23.24.1/11160
Izdarīts ieraksts: 01.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012173804717.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103091701
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV49ZZZ42103091701
Firma: Hours SIA
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 31 – 53
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Sandis Sauka, personas kods 0210XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0012172615747.

Reģistrācijas numurs: 42103021475
Firma: SIA "LIEPĀJAS ROKĀDE"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 01.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121730135813.

Reģistrācijas numurs: 52102019831
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROMIKA S"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 29.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121682415207.

Reģistrācijas numurs: 42103065200
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norgestate"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 17A – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 1138 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1138 EUR
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi, pamatkapitāla pāreja uz euro
Izdarīts ieraksts: 29.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121691518725.

Reģistrācijas numurs: 42103084112
Firma: SIA "V.A.J ENERGY"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 12 – 4
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 29.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121691726983.

Reģistrācijas numurs: 42103072575
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DLM Balance"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 91 – 44
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Daiga Zīverte, personas kods 2310XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Daiga Zīverte, personas kods 2310XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 25.03.2019. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.03.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dzintaru iela 91 – 44
Publikācijas Nr.: KMR00121641119440.

Reģistrācijas numurs: 42103061410
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Allegro RJ"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 28/30 – 8A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Renārs Juzups, personas kods 0409XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Renārs Juzups, personas kods 0409XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 12.03.2019. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.03.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dzintaru iela 28/30 – 8A
Publikācijas Nr.: KMR0012164327665.

Reģistrācijas numurs: 40103568078
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taxika"
Adrese: Liepāja, Zivju iela 11/13 – 7N
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.03.2019. lēmumu Nr. 30.3–23.24.1/10422
Izdarīts ieraksts: 28.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121659825664.

Reģistrācijas numurs: 42102039253
Firma: IK "D.Ko."
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 92 – 29
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 27.03.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121611653479.

Reģistrācijas numurs: 42103052422
Firma: SIA "KURŠĪTE"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 26 – 103
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Diāna Kuršīte, personas kods 0701XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Diāna Kuršīte, personas kods 0701XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.03.2019. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.03.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 26 – 103
Publikācijas Nr.: KMR00121596423375.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.03.2019.
Reģistrācijas numurs: 40002184840
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV20ZZZ40002184840
Firma: IK "MAZIE MONARHI"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 19/21 – 8
Komersants: Evija Brikmane, personas kods 1308XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00121598014532.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA ŠIBAJEVA (ZINAIDA SHIBAEVA), personas kods 070926–XXXXX, miršanas datums 21.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184473.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā 2019.gada 30.aprīlī plkst.11.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGONS BALODIS, personas kods 300139–XXXXX, miršanas datums 13.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184491.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinatas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2019.gada 8.maijā plkst.9.30. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA POKIDJKO, personas kods 141026–XXXXX, miršanas datums 17.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184502.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS PROHOROVS (VLADIMIR PROKHOROV), personas kods 241048–XXXXX, miršanas datums 30.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184437.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA DROBUŅINA, personas kods 190662–XXXXX, miršanas datums 31.10.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184419.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BUNCIS, personas kods 290859–XXXXX, miršanas datums 17.06.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184451.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS PUDĀNS, personas kods 300746–XXXXX, miršanas datums 31.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184362.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2019.gada 11.aprīlī plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēneša laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS OSTAPENKO, personas kods 310755–XXXXX, miršanas datums 14.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184387.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRA PLĒPE, personas kods 100152–XXXXX, miršanas datums 16.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184349.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS KADEĢIS, personas kods 220256–XXXXX, miršanas datums 19.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184320.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS KORŠEŅEVSKIS, personas kods 060455–XXXXX, miršanas datums 27.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184277.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu lūdz KASPARU CUKANOVU, dzim. 1986.gada 26.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Kviešu iela 36, Liepāja, LV–3405, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas norēķināties par dzīvojamajām telpām "Liepas"–2, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem. Īres un komunālo pakalpojumu parāda nenomaksas gadījumā tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu izlikšanu no iepriekš minētajām telpām.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ.Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.66 Daugavas ielā 12, Liepājā, īpašnieci SANITU KRĒSLIŅU, pers. kods 2102XX–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 18.martu – 871,68 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ. Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.47 Mirdzas Ķempes ielā 14, Liepājā, īpašnieci JEĻENU TERNOVIKU, pers. kods 2106XX–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 28.februāri – 1871,54 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ. Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.25 Daugavas ielā 12, Liepājā, īpašnieku VACSLAVAS STASIUS, pers. kods 2109XX–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2019.gada 28.februāri – 6755,53 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki