Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi (1)

Otrdienā, 23. aprīlī, 2019 | BIRKAS: mantojums , izsole , Uzņēmumu reģistrs
Izdrukāt Ziņot
FOTO: Kārlis Volkovskis

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines lietvedībā reģistrēts Kurzemes rajona tiesas izdotais izpildu raksts lietā Nr. C20195317 par 699,42 EUR piedziņu no Ivan Rozanov. Pamatojoties uz CPL 606.panta 4.daļu, paziņoju, ka no 23.04.2019. līdz 23.05.2019. plkst. 13.00 notiks Ivan Rozanov piederošā nekustamā īpašuma Jūras ielā 3–4, Liepājā, LV–3401, pirmā izsole. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar PVN. Uzziņas pa tālruni 63420864 pie tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 21A – 9, Liepājā. ½ domājamā daļa pieder Andrim Hipem un ½ domājamā daļa pieder Vinetai Hipei. Piedzinēji: AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga, un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,5 m2 un 395/4312 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3252 9, kadastra Nr. 1700 900 2096. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 9800,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 8.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 980,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 18.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 20.maijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2019.gada 29.maijā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko valsts nekustamo īpašumu atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
[..]
3) Kārklu ielā 12, Liepājā (kadastra numurs 1700 015 0027), kas sastāv no zemes vienību 12 199 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 015 0027), par sākumcenu EUR 13 200, izsoles laiks plkst. 12.00;
4) Otaņķu ielā 11, Liepājā (kadastra numurs 1700 037 0254), 1/4 domājamo daļu no zemes vienības 377 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 037 0254) un četrām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 037 0254 001, 1700 037 0254 002, 1700 037 0254 003 un 1700 037 0254 004), par sākumcenu EUR 2820, izsoles laiks plkst. 12.00;
[..] Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Nekustamā īpašuma Otaņķu ielā 11, Liepājā, valsts domājamās daļas var iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro. Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, un kura nosacītā cena bija vienāda vai lielāka par EUR 5000, var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu, slēdzot darījuma konta līgumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 27.maijs līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. http://www.vni.lv.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Ivanam Rozanovam (Ivan Rozanov) piederošo nekustamo īpašumu – Jūras iela 3–4, Liepāja, kadastra Nr. 1700 901 1809. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 21 700 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 21 700 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis 1000 EUR. Izsoles sākums 23.04.2019., noslēgums 23.05.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena – 13.05.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.05.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2170 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103044919
Firma: SIA "Aldrem"
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 4A – 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 26.02.2019. lēmumu Nr.15–10/25931
Izdarīts ieraksts: 15.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122075522443.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092622
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV14ZZZ42103092622
Firma: SIA Design Direct
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Gunta Rubene, personas kods 2402XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122076229215.

Reģistrācijas numurs: 44103094621
Firma: SIA "Melana"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 119A
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/23710
Izdarīts ieraksts: 11.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122016825077.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092425
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV95ZZZ42103092425
Firma: "PILSĒTAS PUTNS" SIA
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 6 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Eduards Balodis, personas kods 2602XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121988466.

Reģistrācijas numurs: 42103074720
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kupir"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 15 – 31
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.04.2019. lēmumu Nr.30.2 23.38.2/12381
Izdarīts ieraksts: 10.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121981927511.

Reģistrācijas numurs: 42103034183
Firma: SIA "EDGARDO"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/34576
Izdarīts ieraksts: 10.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121954122491.

Reģistrācijas numurs: 42103073867
Firma: SIA "AMAGRAS"
Adrese: Liepāja, Vānes iela 3 – 21
Iecelts: Administrators: Sanita Rubene, personas kods 1105XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 08.04.2019. spriedums lietā Nr. C69208919
Izdarīts ieraksts: 10.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121982236687.

Reģistrācijas numurs: 42103067362
Firma: SIA "SIRI"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 42/44
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Madalina–Gabriela Teodorescu, dzimšanas datums: 28.05.1981., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 051690724, izdošanas datums: 11.01.2013., Rumānija, izdevējs: Constanta, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 17.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/29044, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121953265071.

Reģistrācijas numurs: 42103051713
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Transit Terminal"
Adrese: Liepāja, Skolas iela 18
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Saulius Rancas, dzimšanas datums: 26.02.1976., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 23325739, izdošanas datums: 25.03.2013., Lietuvas Republika, izdevējs: TELŠIAI (73), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.01.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/18015, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00121953440681.

Reģistrācijas numurs: 52103077841
Firma: SIA "Industrial 21"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Iecelts: Administrators: Eva Ķibermane, personas kods 2607XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 08.04.2019. spriedums lietā Nr. C69208819
Izdarīts ieraksts: 10.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00121976852976.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092374
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ42103092374
Firma: SIA EPI
Adrese: Liepāja, Ventas iela 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2500.00 EUR
Valde: Daiga Henkūzena, personas kods 2810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00121970546587.

Reģistrācijas numurs: 42103015727
Nosaukums: Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "AUTOAMATIERIS–2"
Juridiskā adrese: Liepāja, Namdaru iela 25
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Juris Štāls, personas kods 2308XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Jānis Alksnis, personas kods 2410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122026463785.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA BURCEVA (NINA BURTSEVA), personas kods 280837–XXXXX, miršanas datums 02.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184942.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS TAURIŅŠ, personas kods 151037–XXXXX, miršanas datums 09.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184966.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA ČIRUHINA, personas kods 221041–XXXXX, miršanas datums 17.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184971.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS BERNĀTS, personas kods 100941–XXXXX, miršanas datums 16.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184923.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA ŽUKOVA, personas kods 060139–XXXXX, miršanas datums 10.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184900.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALVĪNE IVANOVSKA, personas kods 260937–XXXXX, miršanas datums 28.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184912.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS PISARENKO (VICTOR PISARENKO), personas kods 131138–XXXXX, miršanas datums 18.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184845.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VĒRA VASIĻČIKA, personas kods 230428–XXXXX, miršanas datums 01.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 183668.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Promocijas darbi

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu
2019. gada 7. jūnijā plkst. 13.00 Liepājā, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē (Kūrmājas prospekts 13, 118. auditorija), notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā INGA LAIZĀNE aizstāvēs promocijas darbu "Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.
Darba recenzentes:
– profesore Dr.paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte),
– profesore Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija),
– docente Dr.philol. Regina Kvašīte (Šauļu Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/.


Sludinājums

Vija
10:50 | 23/04/19
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Glītas olas

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki