Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 29. aprīlī, 2019 | BIRKAS: izsole , mantojums , tiesa , Uzņēmumu reģistrs
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma novērtējumu
Paziņoju, ka JEKATERINAI IĻJINAI un MAKSIMAM IĻJINAM piederošajam 1/4 domājamās daļas nekustamajam īpašumam, kas atrodas Krūmu ielā 38 – 61, Liepājā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu, noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 1700,00 EUR. Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, jums ir tiesības līdz 2019. gada 1. maijam lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā. Ar nekustamā īpašuma novērtējumu jūs varat iepazīties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā: Liepājā, Peldu ielā 38–1, LV–3401. Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola izsludina par nederīgu apliecību par vispārējo pamatizglītību Nr. B 004280, kas izsniegta AKSELAM LAZDAM (pers. kods 1804XX–XXXXX) 2000. gada 14. jūnijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Tālejas iela 1, Rīga; Piedzinējs: 1.Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija/Nodokļu administrācija, Rožu iela 6, Liepāja Parādnieks: SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads. Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21A, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 022 0080, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8482 kv.m un piecām ēkām. Nekustamā īpašuma novērtējums 28 700,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 28 700,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 27.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2870,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 7.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 6.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Parādnieks: SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads. Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21B, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 502 0410, sastāv no garāžas–noliktavas ēkas ar kopējo platību 10831,1 kv.m un caurlaides ēkas ar kopējo platību 162,00 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums 18 700,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 18 700,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 27.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1870,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 7.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 6.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319.

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Dakteru iela 1, Smiltene, LV–4729, tālr. 26490667, pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13–35, Rīga, LV–1050, piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kopējo platību 9880 m² (kadastra apzīmējums 1700 023 0042) un uz zemesgabala esošo būvi (kadastra apzīmējums 1700 023 0042 001), kas atrodas Dūņu ielā 8A, Liepājā, kadastra numurs 1700 023 0042, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4831.
Papildu informācija – uz zemesgabala esošajai būvei elektroenerģijas padeve šobrīd tiek nodrošināta no nekustamā īpašuma Dūņu ielā 8, Liepājā.
Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 167 000,00 (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro), izsoles sākumcena – EUR 167 000,00, izsoles solis – EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums 29.04.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks 29.05.2019. plkst. 13.00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.05.2019. ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 16 700,00 apmērā SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, "Swedbank" AS, kods HABALV22, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei.

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Dakteru iela 1, Smiltene, LV–4729, tālr. 26490667, pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13–35, Rīga, LV–1050, piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kopējo platību 17 559 m² (kadastra apzīmējums 1700 023 0017) un uz zemesgabala esošās četras nedzīvojamās ēkas, kas atrodas Dūņu ielā 8, Liepājā, kadastra numurs 1700 023 0017, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4234.
Papildu informācija: zemesgrāmatā reģistrētas piecas nedzīvojamās ēkas, taču viena no ēkām dabā faktiski neeksistē.
Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 393 000,00 (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši), izsoles sākumcena – EUR 393 000,00, izsoles solis – EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums 29.04.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks 29.05.2019. plkst. 13.00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.05.2019. ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 39 300,00 apmērā SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, "Swedbank" AS, kods HABALV22, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei.

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Dakteru iela 1, Smiltene, LV–4729, tālr. 26490667, pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13–35, Rīga, LV–1050, piederošu nekustamo īpašumu – divas nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 1700 023 0103 001 un 1700 023 0103 002), kas atrodas Dūņu ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 1700 523 0103, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423892. Minētās ēkas (būves) ir saistītas ar zemesgabalu Dūņu ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 1700 023 0103 (zemesgabala īpašnieks – Liepājas pilsētas pašvaldība).
Papildu informācija – siltumenerģijas padeve vienai no ēkām tiek nodrošināta no nekustamā īpašuma Dūņu ielā 8, Liepājā.
Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 155 000,00 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši euro), izsoles sākumcena – EUR 155 000,00, izsoles solis – EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums 29.04.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks 29.05.2019. plkst. 13.00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.05.2019. ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 15 500,00 apmērā SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, "Swedbank" AS, kods HABALV22, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103087161
Firma: SIA "JNFX Services"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 52 – 6
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 23.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122180041598.
Izmaiņas uzņēmumā

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203207753
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ40203207753
Firma: SIA "Moon print"
Adrese: Liepāja, Ludviķa iela 23 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ģirts Jansons, personas kods 1501XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122209723164.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103092868
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV65ZZZ42103092868
Firma: SIA "Commerce24 online"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 84 – 5/6
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Jurijs Moskaļenko, personas kods 2301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122212641367.

Reģistrācijas numurs: 40203062787
Firma: SIA European Lingerie Group
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Ieceltas amatpersonas: valde: Peter Erik Alexander Partma, dzimšanas datums: 18.02.1970., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 88356785, izdošanas datums: 20.10.2014., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Zviedrijas Vēstniecība Maskavā (SVERIGES AMBASSAD MOSKVA), valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Publikācijas Nr.: KMR0012217635258.

Reģistrācijas numurs: 52103054711
Firma: SIA "AUKSTUMIEKĀRTAS un IT"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 1A
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 17.04.2019. lēmums lietā Nr. C69220218
Izdarīts ieraksts: 18.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012217558479.

Reģistrācijas numurs: 52103066481
Firma: SIA "TIMBERPACK"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 29 – 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.02.2019. lēmumu Nr.15–10/26969
Izdarīts ieraksts: 17.04.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122144423391.

Reģistrācijas numurs: 42103078421
Firma: SIA "AMBER ART D"
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 43 – 12
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122122729498.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.04.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203206917
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV44ZZZ40203206917
Firma: SIA "Kimko"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 27 – 19
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ruslans Soha, personas kods 0402XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122135340217.

Reģistrācijas numurs: 42103033883
Firma: SIA "FRAKTAL Bau"
Adrese: Liepāja, Toma iela 44 – 15
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksejs Kirnosovs, personas kods 1507XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Olga Kirnosova, personas kods 1103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 16.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122087611675.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103048060
Firma: SIA "LIO–K"
Adrese: Liepāja, Ķoniņu iela 16
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ludis Ķīburs, personas kods 1104XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Ludis Ķīburs, personas kods 1104XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 10.04.2019. dalībnieka lēmumu Nr.3, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.04.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ķoniņu iela 16
Publikācijas Nr.: KMR0012208743545.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 40003542369
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS KAFIJAS FABRIKA"
Valde: Roman Pasternak, personas kods 2708XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (personas kods)
Izdarīts ieraksts: 16.04.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012208757672.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIJA KĻAVA, personas kods 021108–XXXXX, miršanas datums 01.06.1994.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184824.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGVARS LAGZDIŅŠ, personas kods 250839–XXXXX, miršanas datums 04.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185143.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS GRĒBERS, personas kods 070743–XXXXX, miršanas datums 29.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185157.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGURTS ĶIBĒNS, personas kods 230253–XXXXX, miršanas datums 01.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185124.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS KUPIČS, personas kods 230453–XXXXX, miršanas datums 02.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185084.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA KOVŠARJOVA (ZINAIDA KOVSHAREVA), personas kods 050934–XXXXX, miršanas datums 06.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185085.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS KOVŠARJOVS, personas kods 270166–XXXXX, miršanas datums 14.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185086.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BAIBA KAMPMANE, personas kods 240957–XXXXX, miršanas datums 05.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185064.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALVĪNE KATE KLAMPE, personas kods 230536–XXXXX, miršanas datums 25.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185004.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VADIMS PANKRATOVS, personas kods 121044–XXXXX, miršanas datums 03.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185008.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS PAEGLE, personas kods 200937–XXXXX, miršanas datums 02.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185038.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka 2019.gada 5.jūnijā plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 11.a zālē, atklātā tiesas sēdē tiks izskatīta civillieta Nr.C69190019 biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" prasībā pret OSKARU EBERHARDU par parāda piedziņu. Kurzemes rajona tiesa uzaicina atbildētāju Oskaru Eberhardu, dzim. 1986.gada 19.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa paziņo VLADISLAVAM HASNAŠAM, dzim. 1990.gada 17.aprīlī, ka Kurzemes rajona tiesā saņemts SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. C20 2453 15 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" maza apmēra prasībā pret Jevgeniju Zubarevu par parāda piedziņu. Pieteikums nolikts izskatīšanai rakstveida procesā 2019.gada 10.jūlijā.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina EDGARU MATVIJENKO, dzim. 1992.gada 29.jūnijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Liepāja, Nākotnes iela 6–22, LV–3414, ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 6.jūnijā plkst. 14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 348.zālē, kā atbildētāju vienkāršotās procedūras lietā Nr. C 29 5729 17, C 0681–19/24 SIA "Namīpašums 2000" prasībā pret Edgaru Matvijenko, Dāvi Klintu un Sigitu Brālīti par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotas procedūras civillieta AS "PNB banka" prasība pret Irēnu Vīnšteini par parāda piedziņu. Atbildētājai IRĒNAI VĪNŠTEINEI, dzim.1949.gada 25.decembrī, pēdējā zināmā dzīves vietas adrese: Apšu iela 17–2, Liepāja, tiek paziņots, ka 2019.gada 3.jūnijā tiesnesis A.Lapiņš minēto civillietu izskata rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai I. Vīnšteinei ir Civilprocesa likuma 74. un 30.3 pantā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto nolēmumu atbildētāja varēs saņemt, sākot no 2019.gada 3.jūnija, Kurzemes rajona tiesas kancelejā, Republikas ielā 14, 5.kabinetā.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki