Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 20. maijā, 2019 | BIRKAS: mantojums , Uzņēmumu reģistrs , tiesa , izsole
Izdrukāt Ziņot
FOTO: publicitātes

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu ROMANA SEMJONOVA Liepājas 8.vidusskolas apliecību par pamatizglītību A Nr. 009998, izsniegtu 1995.gada 14.jūnijā.

Izsoles

Maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Džafarovas firma", vienotais reģistrācijas Nr. 40003157036, maksātnespējas procesa administrators Egīls Lasmanis, prakses vieta: Baložu iela 20A, Rīga, LV–1048, rīko maksātnespējīgajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Džafarovas firma" piederošā nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas Liepājā, Atmodas bulvārī 40 – NT11, un 4596/6222 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, kadastra Nr. 17009014878 –, kas reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4865–NT11, pirmo izsoli. Īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 15 800 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā. Izsoles solis – EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Hipotekārie kreditori: Čehijas Republikas uzņēmums GARTAL S.R.O., reģistrācijas numurs: 27250041, adrese: Tyršova 1832/7, Praha 2, Prague, 120 00, Czech Republic, un Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas numurs 90000069281, juridiskā adrese: Rīga, Talejas iela 1, LV–1978. Izsoles sākuma datums 2019.gada 17.maijā plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2019.gada 17.jūnijā plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 6.jūnijam jāiemaksā maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Džafarovas firma", vienotais reģistrācijas Nr. 40003157036, norēķinu kontā LV12HABA0001408037070, AS "Swedbank", nodrošinājums EUR 1580,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro) apmērā un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram Egīlam Lasmanim par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Tālr. uzziņām 29158905.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Dmitrijam Čerņinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ceriņu ielā 7, Liepājā. Piedzinēji: Jeļena Maļceva, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", adrese – Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas – jaunbūves (pamatu izbūves ar apbūves laukumu 154 m2), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000199652, kadastra Nr. 1700 516 0033. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 170,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 6.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 170,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 17.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 17.jūnijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Oļegam Mališevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Šķēdes ielā 7 – 16, Liepājā. Piedzinēji: Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums", adrese: Katrīnas dambis 20, Rīga, un AS "Lateko Līzings", adrese: Katlakalna iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 65,8 m2 un 21/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2647 16, kadastra Nr. 1700 901 1626. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 13 600,00 EUR. Izsoles solis 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 6.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1360,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 17.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 17.jūnijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103062952
Firma: SIA "Interlink"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 55 – 36
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Arturs Veselovs, personas kods 0204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Arturs Veselovs, personas kods 0204XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 08.05.2019. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Krūmu iela 55 – 36
Publikācijas Nr.: KMR00122619359193.

Reģistrācijas numurs: 42103001267
Firma: SIA "LEMA"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 47
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sergejs Aleksejenko, personas kods 2906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Sergejs Roslovs, personas kods 0701XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Sergejs Aleksejenko, personas kods 2906XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā
Sergejs Roslovs, personas kods 0701XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 08.05.2019. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Bāriņu iela 4/6–3
Publikācijas Nr.: KMR00122619742941.

Reģistrācijas numurs: 42103052846
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "mindmutex"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 27A – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivars Vekšins, personas kods 2709XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Ivars Vekšins, personas kods 2709XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 08.05.2019. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1/2019, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Kūrmājas prospekts 27A – 2
Publikācijas Nr.: KMR00122625539874.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093651
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ42103093651
Firma: SIA "MR Point"
Adrese: Liepāja, Toma iela 47 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Raitis Bunka, personas kods 0207XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122636810252.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093596
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV03ZZZ42103093596
Firma: SIA B97A
Adrese: Liepāja, Elkoņu iela 3 – 8
Parakstītais pamatkapitāls: 2500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2500.00 EUR
Valde: Aleksejs Vorobjovs, personas kods 1512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122622021232.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093609
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ42103093609
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3 baloži"
Adrese: Liepāja, Ludviķa iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Jānis Ceika, personas kods 2612XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0012262374390.

Reģistrācijas numurs: 42103084894
Firma: SIA "NOVO"
Adrese: Liepāja, Zviedru iela 14 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Roberts Ārgalis, personas kods 2502XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Roberts Ārgalis, personas kods 2502XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz Sabiedrības dalībnieka 09.05.2019. lēmumu Nr.3, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Zviedru iela 14 – 2, Liepāja, LV–3401
Publikācijas Nr.: KMR001226159798.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 50203210721
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV94ZZZ50203210721
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības bāze"
Adrese: Liepāja, Vītolu iela 12/16 – 39
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Kārlis Rutkovskis, personas kods 0603XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122606924957.

Reģistrācijas numurs: 42103035386
Firma: SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"
Ieceltas amatpersonas: Padome: Rolands Plūme, personas kods 0210XX–XXXXX, padomes loceklis
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122586817185.

Reģistrācijas numurs: 42803006184
Firma: SIA "VIRLADI"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.03.2019. lēmumu Nr.6–12/35950
Izdarīts ieraksts: 10.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122575910850.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102041811
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV90ZZZ42102041811
Firma: Vladimirs Korabļovs IK
Adrese: Liepāja, Matrožu iela 2 – 75
Komersants: Vladimirs Korabļovs, personas kods 2706XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00122572425176.

Reģistrācijas numurs: 42103070767
Firma: SIA "BETTER WORK"
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 4A – 1
Iecelts: Administrators: Evija Novicāne, personas kods 2208XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 07.05.2019. spriedums lietā Nr.C69238119
Izdarīts ieraksts: 09.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012253838628.

Reģistrācijas numurs: 42103058868
Firma: SIA "LM Riepas"
Adrese: Liepāja, Jēkaba Janševska iela 26 – 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Igors Čubirko, personas kods 2410XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Igors Čubirko, personas kods 2410XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 30.04.2019. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Jēkaba Janševska iela 26 – 12
Publikācijas Nr.: KMR0012249258140.

Reģistrācijas numurs: 41503069124
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK–L"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 2 – 29
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aļona Petrova, personas kods 2112XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Ģirts Narkēvics–Narēvics, personas kods 3006XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 08.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122509319413.

Reģistrācijas numurs: 42103029977
Firma: SIA "TIAMO GRUPA"
Adrese: Liepāja, Zemnieku iela 32
Parakstītais pamatkapitāls: 142268.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 142268.00 EUR
Pievienots: Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pludmales attīstība"
Reģistrācijas numurs: 50003850801
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 08.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122509511027.

Reģistrācijas numurs: 42103056833
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ViXx"
Adrese: Liepāja, Tosmares iela 11 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viktors Ādmīdiņš, personas kods 0802XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 12.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/78019, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012251432745.

Reģistrācijas numurs: 42102033674
Firma: Individuālais komersants "SEGLIŅŠ"
Adrese: Liepāja, Bernātu iela 23
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības atjaunošana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 03.05.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/159560
Izdarīts ieraksts: 08.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012251873920.

Reģistrācijas numurs: 42103055289
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lex et iustitia"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 43 – 18
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.05.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/157695
Izdarīts ieraksts: 08.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122520565515.

Reģistrācijas numurs: 40103851695
Firma: SIA "Warehouse properties"
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 07.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012249373263.

Reģistrācijas numurs: 42102039592
Firma: IK "Pie Kristīnes"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 95 – 43
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa
Izdarīts ieraksts: 08.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122507118584.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093384
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV04ZZZ42103093384
Firma: SIA "LZK"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 44E
Parakstītais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1420.00 EUR
Valde: Mihails Novickis, personas kods 1003XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122503662651.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROLANDS GINDRA, personas kods 120160–XXXXX, miršanas datums 12.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185698.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA JANSONE, personas kods 041240–XXXXX, miršanas datums 30.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185703.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVINS SIKSNA, personas kods 200548–XXXXX, miršanas datums 05.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185689.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA PRJADČENKO, personas kods 050947–XXXXX, miršanas datums 22.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185655.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELZA (MIRDZA) VALDMANE, personas kods 100230–XXXXX, miršanas datums 15.11.2005.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185660.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIJA BERGA, personas kods 181035–XXXXX, miršanas datums 17.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185671.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ZOMMERS, personas kods 060249–XXXXX, miršanas datums 29.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185674.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA VORONČIHINA, personas kods 020264–XXXXX, miršanas datums 05.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 05.10.2019.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185607.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS BLOHS, personas kods 110181–XXXXX, miršanas datums 16.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185633.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIĶELIS SĒJĒJS, personas kods 190327–XXXXX, miršanas datums 19.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185568.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS PUDŅIKS, personas kods 240140–XXXXX, miršanas datums 04.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 184700.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam ARRIANAM KUTIRJOVAM, dzim. 28.12.1963., ka 2019.gada 15.augustā Liepājā, Republikas ielā 14, Liepājas tiesas tiesnese I.Pelnēna rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs civillietu Nr.C69242319 pašvaldības SIA "ŪDEKA" vienkāršotas procedūras prasībā pret Arrianu Kutirjovu par naudas piedziņu. Tiesa informē atbildētāju, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, sākot no 2019.gada 15.augusta.

ALEKSEJS ADIDEVS, dzim. 1979.gada 24.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C69 1888 19, Marinas Vidiburskas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki