Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 27. maijā, 2019 | BIRKAS: izsole , Uzņēmumu reģistrs , mantojums
Izdrukāt Ziņot

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu IVITAS LEONOVIČAS, pers. kods 0402XX–XXXXX, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas diplomu (komercdarījumu darbinieks) DPVA Nr. 048057, izsniegtu 2007.gada 6.jūlijā.

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Hipokrāta iela 37–9, Rīga, LV–1079, tālr. 26490667, pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13–35, Rīga, LV–1050, piederošu nekustamo īpašumu – divas nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 1700 023 0103 001 un 1700 023 0103 002), kas atrodas Dūņu ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 17005230103, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423892. Minētās ēkas (būves) ir saistītas ar zemesgabalu Dūņu ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 1700 023 0103 (zemesgabala īpašnieks – Liepājas pilsētas pašvaldība). Papildu informācija – siltumenerģijas padeve vienai no ēkām tiek nodrošināta no nekustamā īpašuma Dūņu ielā 8, Liepājā. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 155 000.00 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši euro), izsoles sākumcena – EUR 155 000,00, izsoles solis – EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 21.05.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks – 20.06.2019. plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.06.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 15 500,00 apmērā SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, "Swedbank" AS, kods HABALV22, un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei.

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Hipokrāta iela 37–9, Rīga, LV–1079, tālr. 26490667, pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13–35, Rīga, LV–1050, piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kopējo platību 17 559 m² (kadastra apzīmējums 1700 023 0017) un uz zemesgabala esošās četras nedzīvojamās ēkas, kas atrodas Dūņu ielā 8, Liepājā, kadastra numurs 17000230017, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4234. Papildu informācija: zemesgrāmatā reģistrētas piecas nedzīvojamās ēkas, taču viena no ēkām dabā faktiski neeksistē. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 393 000,00 (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši), izsoles sākumcena – EUR 393 000,00, izsoles solis EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 21.05.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks – 20.06.2019. plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.06.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 39 300,00 apmērā SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, "Swedbank" AS, kods HABALV22, un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei.

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Hipokrāta iela 37–9, Rīga, LV–1079, tālr. 26490667, pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13–35, Rīga, LV–1050, piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kopējo platību 9880 m² (kadastra apzīmējums 1700 023 0042) un uz zemesgabala esošo būvi (kadastra apzīmējums 1700 023 0042 001), kas atrodas Dūņu ielā 8A, Liepājā, kadastra numurs 17000230042, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4831. Papildu informācija – uz zemesgabala esošajai būvei elektroenerģijas padeve šobrīd tiek nodrošināta no nekustamā īpašuma Dūņu ielā 8, Liepājā. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 167 000,00 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši euro), izsoles sākumcena – EUR 167 000,00, izsoles solis – EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 21.05.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks – 20.06.2019. plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.06.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 16 700,00 apmērā SIA "MEGAVE 2018", reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, "Swedbank" AS, kods HABALV22, un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103039161
Firma: SIA "SENA–L"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana uz tiesas lēmuma pamata, pamatojoties uz Zemgales rajona tiesas 19.03.2019. spriedumu lietā Nr.15830016017
Izdarīts ieraksts: 20.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122773064645.

Reģistrācijas numurs: 41203041182
Firma: SIA "SELIDA"
Adrese: Liepāja, Palmu iela 9 – 1A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elāna Lindberga, personas kods 1411XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/89896, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 21.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122786620359.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093914
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ42103093914
Firma: SIA "GOLDEN PELLET"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 13
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Stefano Cociluovo, personas kods 326303–64615, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Francesco Sacco, dzimšanas datums: 15.06.1984., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AT6687149, izdošanas datums: 11.10.2016., Itālijas Republika, izdevējs: Comune di Gimiliano, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122774321873.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203212449
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ40203212449
Firma: FTS Baltic SIA
Adrese: Liepāja, Graudu iela 17
Parakstītais pamatkapitāls: 100000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100000.00 EUR
Valde: Martin Richard Schock, dzimšanas datums: 16.10.1960., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. L8HNG52C7, izdošanas datums: 19.06.2013., Vācijas Federatīvā Republika, izdevējs: Stadt Schorndorf, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Frank Trick, dzimšanas datums: 08.12.1965., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. L98C3F8TL, izdošanas datums: 22.04.2014., Vācijas Federatīvā Republika, izdevējs: Stadt Sulz am Neckar, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122805834389.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203212307
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV14ZZZ40203212307
Firma: SIA Adelle Lv
Adrese: Liepāja, Kārklu iela 3 – 53
Parakstītais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Valde: Inga Reinkaite, personas kods 0203XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122793546881.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093929
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV33ZZZ42103093929
Firma: SIA "E&R AUTOMOTIVE"
Adrese: Liepāja, Leona Paegles iela 2 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Roberts Grīslis, personas kods 3101XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Edgars Stirnkalējs, personas kods 2903XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122781814302.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103093897
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV24ZZZ42103093897
Firma: SIA "SICILIA IN BOCCA FOOD"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 13
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Stefano Cociluovo, personas kods 326303–64615, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122761044503.

Reģistrācijas numurs: 52103023641
Firma: SIA "PROFIRENT"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 133 – 42
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Verners Hauks, personas kods 2208XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Emīls Kvitko, personas kods 1901XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 17.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122736153137.

Reģistrācijas numurs: 52103061681
Firma: SIA "ELLINNA A"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 24
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jeļena Hotuļova, personas kods 0406XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/88981, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122732725491.

Reģistrācijas numurs: 40103536513
Firma: SIA "DiSvet"
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 25 – 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Veronika Lashchenko, dzimšanas datums: 05.02.1995., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.51Nr.5022880, izdošanas datums: 20.05.2011., Krievijas Federācija, izdevējs: Krievijas Federācijas vēstniecība Igaunijā, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 27.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/89888, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122733616515.

Reģistrācijas numurs: 52103063521
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvdeko"
Adrese: Liepāja, Priekules iela 3 – 35
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.03.2019. lēmumu Nr.15–10/41949
Izdarīts ieraksts: 16.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012270113926.

Reģistrācijas numurs: 41203031023
Firma: SIA "AD METKO"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 12 – 34
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.03.2019. lēmumu Nr.6–12/41947
Izdarīts ieraksts: 16.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122701312052.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103093761
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV45ZZZ52103093761
Firma: SIA RONIS V
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 7 – 18
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Sergejs Zeņkovs, personas kods 0301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122705821179.

Reģistrācijas numurs: 42103060434
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NPK Expert"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 8
Iecelts: Administrators: Evita Kaužēna, personas kods 1611XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana, maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 13.05.2019. lēmums lietā Nr. C69249219
Izdarīts ieraksts: 15.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122675528722.

Reģistrācijas numurs: 42102016316
Nosaukums: Skinderskas individuālais uzņēmums "IVINA"
Adrese: Liepāja, Palmu iela 6 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: Irina Skinderska, personas kods 1901XX–XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Irina Skinderska, personas kods 1901XX–XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Siļķu iela 22A–10, Liepāja
Publikācijas Nr.: KMR0012277475621.

Reģistrācijas numurs: 52102000181
Nosaukums: L.Solovjovas mākslas un dizaina firma "TENET"
Juridiskā adrese: Liepāja, Nīcas iela 26A
Ieceltas: Arturs Solovjovs, personas kods 0510XX–XXXXX, pārvaldnieks, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122714918075.

Reģistrācijas numurs: 42102027841
Nosaukums: Liepājas pilsētas daudznozaru Kapelleres individuālais uzņēmums "MONA I"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 81 – 26
Atbrīvotas amatpersonas: Dzintra Kapellere, personas kods 0705XX–XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Dzintra Kapellere, personas kods 0705XX–XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Eduarda Tisē iela 81 – 26
Publikācijas Nr.: KMR00122715441991.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS ŽIPRIS, personas kods 050269–XXXXX, miršanas datums 23.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185980.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALVĪNE ROZENTĀLE, personas kods 010426–XXXXX, miršanas datums 06.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185985.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA MAKSIMOVA, personas kods 090264–XXXXX, miršanas datums 22.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185977.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS OZOLS, personas kods 200849–XXXXX, miršanas datums 16.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185927.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFRĒDS CERS, personas kods 080921–XXXXX, miršanas datums 14.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185928.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS MIĶELIS PĀVILS, personas kods 040636–XXXXX, miršanas datums 31.12.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185937.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGŪNA BĀRENĪTE, personas kods 280663–XXXXX, miršanas datums 19.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185871.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAKARIJS GAŅIČEVS, personas kods 120348–XXXXX, miršanas datums 02.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185901.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĀRSLA BŪMEISTERE, personas kods 211235–XXXXX, miršanas datums 11.11.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185906.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĒRCIŅŠ, personas kods 130648–XXXXX, miršanas datums 26.12.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185837.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽANIS ARNOLDS KRŪMIŅŠ, personas kods 050936–XXXXX, miršanas datums 03.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185844.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS TUKLERIS, personas kods 080333–XXXXX, miršanas datums 06.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185810.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROBERTS RŪBENS PĪRSONS (ROBERT RUEBEN PEARSON), personas kods 301037–XXXXX, miršanas datums 17.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185761.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NINA GABRANE, personas kods 260254–XXXXX, miršanas datums 12.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185766.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS ALBERTS ŠICS, personas kods 170144–XXXXX, miršanas datums 21.05.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185776.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA GNATČENKO, personas kods 010942–XXXXX, miršanas datums 31.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 185786.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki