Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi


atlikušas 250 zīmes


Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Pirmdienā, 03. jūnijā, 2019 | BIRKAS: izsole , tiesa , mantojums , Uzņēmumu reģistrs
Izdrukāt Ziņot
FOTO: no flickr.com/photos/liepaja_lv/

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par iesnieguma B kategorijas piesārņojošai darbībai sabiedrisko apspriešanu
Operators: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "Karosta LP", reģ.Nr. 42103087104, adrese: Brīvostas iela 22, Liepāja, LV–3405, tālr. 29277744, e–pasts: valdis@felsbergs.lv.
Piesārņojošā darbība: Kravu pārkraušanas termināls Liepājas ostā Turaidas ielā 26/28.
Piesārņojošās darbības veids atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. pielikuma 8.5. punktam "ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām".
Terminālā plānoti šādi kravu pārkraušanas gada apjomi:
1) antracīta ogles – 800 000 t,
2) kurināmā koksnes šķelda – 200 000 t,
3) cietais reģenerētais kurināmais – 120 000 t.

Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 20.05.2019. ir pieņemts atbilstošs iesniegums, un Paredzamais atļaujas saņemšanas laiks ir 19.08.2019.. Ar iesniegumu var iepazīties:
– SIA "Karosta LP", reģ.Nr. 42103087104, adrese: Brīvostas iela 22, Liepāja, LV–3405 (darbdienās 8.00–17.00);
– Liepājas pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Liepāja, LV–3401, pasts@liepaja.lv (darbdienās no 8.30 līdz 18.00, pirmdienās, 16.00 piektdienās un 17.00 pārējās);
– Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV–3401 liepaja@liepaja.vvd.gov.lv (darbdienās 8.30–12.30 un no 13.00 līdz 18.00 pirmdienās, 16.00 piektdienās un 17.00 pārējās);
– www.vvd.gov.lv: "sabiedrības līdzdalība" – "A un B atļauju iesniegumi" – "Karosta LP"
– tīmekļa vietnē enviro.lv – noklikšķināt "Karosta LP"
Piesārņojošās darbības sabiedriskā apspriešana notiks Liepājas 3. pamatskolā Lazaretes ielā 8, Liepāja, LV–3414, 2019. gada 12. jūnijā plkst. 18.00.
Sabiedrība līdz 2019. gada 28. jūnijam var rakstiski iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Elgai Šardinai piederošo nekustamo īpašumu – Vidusceļa iela 36–4, Liepāja; kadastra Nr. 17009013299. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1000 EUR, otrās izsoles sākumcena – 750 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 70 EUR. Izsoles sākums 06.06.2019., noslēgums 08.07.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 26.06.2019. Persona, kura vēlas piedalīties NĪ izsolē, līdz 26.06.2019. iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 100 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Vladimiram Proščenko piederošo nekustamo īpašumu – Eduarda Tisē iela 58–30, Liepāja, kadastra Nr. 17009018672. Piedzinējs – BDR Tisē 58, Kuršu iela 1–1, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 17 400 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 17 400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 800 EUR. Izsoles sākums 06.06.2019., noslēgums 08.07.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 26.06.2019. Persona, kura vēlas piedalīties NĪ izsolē, līdz 26.06.2019. iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1740 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Maksimam Kovaļenko piederošo nekustamo īpašumu – Baltijas iela 7–68, Liepāja; kadastra Nr. 17009028477. Piedzinējs – SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3700 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 3700 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 06.06.2019., noslēgums 08.07.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 26.06.2019. Persona, kura vēlas piedalīties NĪ izsolē, līdz 26.06.2019. iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 370 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Liepājas pilsētas dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli: Liepājas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 16.maijā ir apstiprināti nekustamo īpašumu Sporta ielā 16, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 031 0025) un Saules ielā 15A, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 031 0204), izsoles noteikumi. Nekustamais īpašuma Sporta ielā 16 sastāv no slimnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1700 031 0025 001) un zemesgabala 1866 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 031 0025). Nekustamais īpašuma Saules ielā 15A sastāv no trīs ēkām (kadastra apzīmējums 1700 031 0204 001, 1700 031 0204 002 un 1700 031 0204 003) un zemesgabala 2657 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 031 0204). Izsole notiks 2019.gada 19.jūnijā plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā. Atsavināmo objektu nosacīto cenu 321 000 EUR (trīs simti divdesmit viens tūkstotis euro):Nodrošinājuma apmērs 32 100 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts euro). Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu. Objektu var apskatīt Liepājā, Sporta ielā 16, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710. Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvaldē" Rožu ielā 6, Liepājā, 150. kabinetā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2019.gada 18.jūnija plkst. 16.00.

Liepājas pilsētas domē Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 3.jūlijā plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
– dzīvokļa īpašums Kungu ielā 67–8, Liepājā, ar kopējo platību 24,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 10 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2300,00 EUR, nodrošinājums – 230,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9–3, Liepājā, ar kopējo platību 17,9 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9–5, Liepājā, ar kopējo platību 22,8 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400,00 EUR, nodrošinājums – 140,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9–9, Liepājā, ar kopējo platību 20,7 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100,00 EUR, nodrošinājums – 110,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9–10, Liepājā, ar kopējo platību 49,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000,00 EUR, nodrošinājums – 200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10–23, Liepājā, ar kopējo platību 27,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800,00 EUR, nodrošinājums – 180,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 17–9, Liepājā, ar kopējo platību 56,6 kv.m, kas atrodas divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, nodrošinājums – 250,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 26–11, Liepājā, ar kopējo platību 44,1 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300,00 EUR, nodrošinājums – 430,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 59A–2, Liepājā, ar kopējo platību 24,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 2.jūlijam plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde". Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 2.jūlijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē – www.liepaja.lv.

Liepājas pilsētas domē Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 26.jūnijā plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
– dzīvokļa īpašums Andreja Pumpura ielā 13–3, Liepājā, ar kopējo platību 33,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3900,00 EUR, nodrošinājums – 390,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Augustes ielā 6–5, Liepājā, ar kopējo platību 32 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100,00 EUR, nodrošinājums – 210,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Buru ielā 8–1, Liepājā, ar kopējo platību 19,2 kv.m, kas atrodas trīstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 880,00 EUR, nodrošinājums – 88,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Buru ielā 8–4, Liepājā, ar kopējo platību 39,2 kv.m, kas atrodas trīstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1680,00 EUR, nodrošinājums – 168,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Buru ielā 8–8, Liepājā, ar kopējo platību 56,6 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1840,00 EUR, nodrošinājums – 184,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 73–22, Liepājā, ar kopējo platību 53,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, nodrošinājums – 260,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR;
– dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 115A–14, Liepājā, ar kopējo platību 36,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, nodrošinājums – 310,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.
– dzīvokļa īpašums Kārļa ielā 5–10, Liepājā, ar kopējo platību 23,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600,00 EUR, nodrošinājums – 160,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 25.jūnijam plkst.16.00, Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde". Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 25.jūnijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē – www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 60, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1560 m2 un būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4399, kadastra Nr. 1700 014 0249. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 17 900,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 17.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1790,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 28.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 27.jūnijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103071457
Firma: SIA "Dzītars"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 20 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.05.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/186798
Izdarīts ieraksts: 28.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122965816961.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103057576
Firma: SIA "VALENCIA–L"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 21
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ašots Papikjans, personas kods 1802XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Ašots Papikjans, personas kods 1802XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.05.2019. dalībnieka lēmumu Nr.01/05, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kviešu iela 30B, Liepāja
Publikācijas Nr.: KMR00122941512616.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103094322
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ42103094322
Firma: SIA "SEVEN WINDS"
Adrese: Liepāja, Matrožu iela 11 – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Aleksejs Mitušovs, personas kods 0112XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Tamāra Rjabko, personas kods 0201XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Publikācijas Nr.: KMR00122953941366.

Reģistrācijas numurs: 40103865765
Firma: SIA Dubelšteina iela
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inese Šmite, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Inese Šmite, personas kods 0103XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 21.05.2019. Lēmumu Nr.21/05/2019, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jūras iela 12, Liepāja, LV–3401
Publikācijas Nr.: KMR00122910814372.

Reģistrācijas numurs: 40103877980
Firma: SIA Avotu iela
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inese Šmite, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Inese Šmite, personas kods 0103XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 21.05.2019. Lēmumu Nr.21/05/2019, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jūras iela 12, Liepāja, LV–3401
Publikācijas Nr.: KMR00122912153103.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103074082
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS ROZE"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.05.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/184484
Izdarīts ieraksts: 27.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122932557739.

Reģistrācijas numurs: 42103063765
Firma: SIA "LatNorG"
Adrese: Liepāja, Spīdolas iela 2 – 47
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Annika Gēgersone, personas kods 0511XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 05.03.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/94023, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122933553946.

Reģistrācijas numurs: 42103043843
Firma: SIA "BELL MS"
Adrese: Liepāja, Viršu iela 8 – 72
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Billura Ragimova, personas kods 2502XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 07.03.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/96366, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012293394918.

Reģistrācijas numurs: 42103065234
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Boroffish"
Adrese: Liepāja, Ausekļa iela 8 – 2
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 24.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122878733910.

Reģistrācijas numurs: 40003714545
Firma: SIA "Durbes Zeltkalni"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 132 – 16
Parakstītais pamatkapitāls: 2844.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2844.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aigars Paegle, personas kods 2605XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Atis Ķīnasts, personas kods 0906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, nosaukuma maiņa
Izdarīts ieraksts: 24.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR001228933777.

Reģistrācijas numurs: 42103016296
Firma: SIA "ALMA K"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 42 – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Larisa Kovaļevska, personas kods 2404XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Larisa Kovaļevska, personas kods 2404XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 14.05.2019. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.05.2019.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Aldaru iela 42–6, Liepāja
Publikācijas Nr.: KMR00122878542036.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103094178
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV03ZZZ42103094178
Firma: SIA BALTS LV
Adrese: Liepāja, Graudu iela 45 – 6B
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Paula Marija Zvaigzne, personas kods 2304XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0012289319035.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.05.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103094182
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV89ZZZ42103094182
Firma: SIA "IR jumti"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 34 – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 300.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 300.00 EUR
Valde: Roberts Tedejevs, personas kods 3103XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00122893845666.

Reģistrācijas numurs: 42103004634
Firma: Firma "ZIEMEĻBLĀZMA" SIA
Adrese: Liepāja, Tirgus iela 35
Iecelts: Administrators: Marina Skorodumova, personas kods 2510XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 21.05.2019. spriedums lietā Nr. 69251419
Izdarīts ieraksts: 23.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122868050081.

Reģistrācijas numurs: 42103073443
Firma: SIA "GIZA Plus"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 32/34 – 14
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 23.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012284698167.

Reģistrācijas numurs: 40203011831
Firma: SIA I–Rasa
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivars Rasa, personas kods 0704XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Vitalii Kylko, dzimšanas datums: 19.06.1987., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. FG301402, izdošanas datums: 13.05.2017., Ukraina, izdevējs: 7434, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 23.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122847336252.

Reģistrācijas numurs: 42103031242
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BB Holdings
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 17 – 19
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mikus Bražis, personas kods 0101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90539, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122839935401.

Reģistrācijas numurs: 42103029110
Firma: SIA "Amidala"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 42 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Reinfelds, personas kods 2911XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90525, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122840425836.

Reģistrācijas numurs: 42103052013
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standarts"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 12 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ilze Kesus, personas kods 0611XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/91302, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012284105977.

Reģistrācijas numurs: 42103026881
Firma: SIA "PLANTEKS"
Adrese: Liepāja, Loku iela 9 – 4
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Igors Špagins, personas kods 2709XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90523, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122841310042.

Reģistrācijas numurs: 42103047277
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes namzinis"
Adrese: Liepāja, Rožu laukums 5/6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Māris Stankevičs, personas kods 1109XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/91319, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122841934416.

Reģistrācijas numurs: 42103050262
Firma: SIA "Modica"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 30/34 – 30
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivars Pirktiņš, personas kods 2409XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/91326, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122842954051.

Reģistrācijas numurs: 42103080750
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belvest"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 34 – 81
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 25.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/88059
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122843220857.

Reģistrācijas numurs: 42103045454
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BS Baltija"
Adrese: Liepāja, Kārklu iela 3 – 64
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Boriss Bovkuns, personas kods 3105XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Uldis Silenieks, personas kods 160271–11904, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90718, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR001228437476.

Reģistrācijas numurs: 42103045488
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO Baltija R"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 101A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Arnis Antmanis, personas kods 1806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90713, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122844251438.

Reģistrācijas numurs: 42103045219
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Revetto celtniecība"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 41/43 – 4
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inga Eglīte–Egliņa, personas kods 1411XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90712, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122844547113.

Reģistrācijas numurs: 42103076859
Firma: SIA "ZETA–WEB"
Adrese: Liepāja, Dorupes iela 23 – 10
Prokūra
Izdota: Tatjana Cīrule, personas kods 1612XX–XXXXX, prokūrists bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izdota prokūra, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR0012281428990.

Reģistrācijas numurs: 41503078377
Firma: SIA Traffer
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sergejs Mihailovs, personas kods 1403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Raivis Verze, personas kods 2706XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Bharathan Midhun Karatte, personas kods 328421–55313, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122844059564.

Reģistrācijas numurs: 42103024749
Firma: SIA "SOLO 1"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 34
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mareks Auders, personas kods 1104XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90522, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012283822067.

Reģistrācijas numurs: 42103046411
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANSNAMS IC"
Adrese: Liepāja, Toma iela 44 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inese Cickovska, personas kods 0308XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/91303, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122838426837.

Reģistrācijas numurs: 42103035475
Firma: SIA "KOMPROMISS R"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ruslana Budashevska, personas kods 1202XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/90532, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00122838843353.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103045308
Firma: SIA "North Stream Crewing"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 19 – 36
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mihails Kerečaņins, personas kods 1109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/91320, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.05.2019.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR0012283907008.

Reģistrācijas numurs: 42102019346
Nosaukums: Ģirta Deidera individuālais uzņēmums
Juridiskā adrese: Liepāja, Peldu iela 32/34 – 13
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122945236203.
Izmaiņas uzņēmumā

Reģistrācijas numurs: 42103021761
Nosaukums: Laivu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUME 3"
Juridiskā adrese: Liepāja, Amatas iela 22
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Kristiāns Brūvers, personas kods 2009XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Tālis Smilga, personas kods 1602XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Andris Turķis, personas kods 0311XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Ieceltas: Valde: Linda Kubiloviča, personas kods 0406XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Agris Laivenieks, personas kods 0208XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Normunds Laivenieks, personas kods 2812XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 28.05.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00122957448383.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA CĒRPA, personas kods 060530–XXXXX, miršanas datums 18.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186249.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA KAMINSKA, personas kods 180233–XXXXX, miršanas datums 24.12.2001.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186221.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VĒSMA NEILANDE, personas kods 160467–XXXXX, miršanas datums 17.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186225.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA BASTRIGINA, personas kods 170847–XXXXX, miršanas datums 01.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186122.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA RUBLE, personas kods 211224–XXXXX, miršanas datums 11.03.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186149.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA GRASMANE, personas kods 100525–XXXXX, miršanas datums 04.01.2009.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186151.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MELITA BRANDA, personas kods 140263–XXXXX, miršanas datums 19.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186117.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA VILŠTRĒMA, personas kods 170436–XXXXX, miršanas datums 20.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186107.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS TREIDE, personas kods 140731–XXXXX, miršanas datums 27.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186108.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MILDA SIMAŠKO, personas kods 060722–XXXXX, miršanas datums 27.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186024.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA LILIJA ĀBOLIŅA, personas kods 120943–XXXXX, miršanas datums 08.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186031.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA RITERE, personas kods 240261–XXXXX, miršanas datums 25.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186063.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GEORGIJS VUCĀNS, personas kods 040216–XXXXX, miršanas datums 11.04.2002.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 186068.
Testaments tiks nolasīts 2019.gada 25.jūnijā plkst. 11.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2019. gada 20. jūnijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 203. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā ANITA DUMBRAUSKA aizstāvēs promocijas darbu "Dvīņu (7–10 gadi) individualitātes audzināšana/ pašaudzināšana ģimenē" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Darba recenzentes:
– Emeritus profesore Dr.habil.paed. Ausma Špona (Latvijas Universitāte);
– profesore Dr.paed. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA");
– profesore Dr.paed. Alīda Samuseviča (Liepājas Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē.

Uzaicinājums nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina par dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas parādu, kas pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru:
1) GALINU NIKULINU, dzim. 14.01.1953., adrese: Atmodas bulvāris 8V – 32, Liepāja;
2) MARINU SULEIMANOVU, dzim. 20.05.1972., ALEKSEJU SULEIMANOVU, dzim. 28.05.1975., adrese: Ģenerāļa Baloža 13 – 23, Liepāja;
3) DMITRIJU ŽURAVEĻU, dzim. 01.11.1975., OĻESJU ŽURAVELI, dzim. 31.08.1975., ANASTASIJU ŽURAVELI, dzim. 25.11.1995., adrese: Atmodas bulvāris 8v – 54, Liepāja;
4) KRISTĪNI MAZKO, dzim. 05.03.1989., adrese: Kārklu iela 3 – 19, Liepāja;
5) MARTU PAKALNI, dzim., 12.07.1991., adrese: Grīzupes iela 97 – 36, Liepāja;
6) AIVARU PITERANU, dzim. 07.06.1962., ILGU KUZMINU dzim. 23.12.1996., adrese: Jelgavas iela 14 – 6, Liepāja;
7) GUNĀRU GUDĒNU, dzim. 16.02.1979., GUNTI GUDĒNU dzim. 26.11.1999., adrese: Kuldīgas iela 32 – 58, Liepāja.
Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki