Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Lūgs asociāciju atbrīvot telpas Stendera ielā 5


atlikušas 250 zīmes


Lūgs asociāciju atbrīvot telpas Stendera ielā 5 (10)

Autors: Sarmīte Pujēna
Trešdienā, 12. augustā, 2015 | BIRKAS: Vācu nams , Stendera 5 , Vācu kultūras centrs , parādnieki , Dome , Māris Egmanis , Mihaels Galmeisters , Taisija Hristoļubova
Izdrukāt Ziņot
Stendera ielas 5.nams ir vienīgā vēsturiskā ēka, kas saglabājusies posmā līdz A.Pumpura ielai.
Stendera ielas 5.nams ir vienīgā vēsturiskā ēka, kas saglabājusies posmā līdz A.Pumpura ielai.
FOTO: booking.com
Stendera ielas 5.nams ir vienīgā vēsturiskā ēka, kas saglabājusies posmā līdz A.Pumpura ielai. Stendera 5 pirms atjaunošanos 90- to gadu sākumā. 1994.gadā toreizējais Liepājas vācu biedrības priekšsēdētājs Kurts Blūms (no labās) un viesi svinīgajā Vācu nama atklāšanā pēc remonta. Liepājas vācu – latviešu tikšanās centra vadītāja Taisija Hristoļubova rāda biedrības sagatavotos un izdotos bukletus par baltvācu mantojumu Liepājā.

Liepājas dome lūgs vācu biedrību asociāciju atbrīvot telpas Stendera ielā 5, izteiktais piedāvājums nomaksāt nodokļu parādu trīs gadu laikā nav raisījis ierēdņu un deputātu uzticību.

Portāls saņēmis Liepājas vācu biedrību asociācijas vadītāja Mihaela Galmeistera domes priekšsēdētāja vietniekam Gunāram Ansiņam 22.jūlijā sūtīto vēstuli par Vācu nama situāciju.

Vēstulē teikts (publicējam bez labojumiem, jāņem vērā, ka Mihaels Galmeisters Latvijā ieradies no Vācijas, un dzīvo šeit samērā nesen, arī latviešu valodu apguvis nesen):
"Tā kā mums pagaidām nav izdevies nonākt pie jebkādas ilgtermiņa vienošanās par to, ka turpmāk augšminētās adreses [Stendera 5] lejasstāvu izmantos Vācu un latviešu tikšanās centrs un Vācu Nama asociācija, es kā Vācu Nama asociācijas priekšsēdētājs ar šo vēstuli vēlos Jums nodot izskatīšanai priekšlikumu risinājumam, ar kuru mēs varētu ilgtermiņā nodrošināt gan Vācu Nama pastāvēšanu nākotnē, gan arī pieņemamu finansiālu risinājumu.

Pēc detalizētām sarunām ar Vācijas Federatīvās Republikas Vēstniecību Rīgā un Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu Ministriju, kuras saskata Vācu Nama Liepājā darbības kultūras un vēsturisko nozīmīgumu un kuras atzīst tā svarīgo lomu darbā ar vācu minoritāti Latvijā (sk. 1.pielikumu, 2.pielikumu!) un kuras jau ir ieguldījušas daudzas investīcijas ēkai, lai saglabātu visu celtni Stendera ielā 5, mēs esam izstrādājuši sekojošu sākuma risinājuma priekšlikumu:

1. Starp Vācu Nama asociāciju un Liepājas pilsētas domi tiks noslēgts jauns līgums par telpu lietošanu, kas būs spēkā uz 3-5 gadiem. Vācu Nama asociācija katru mēnesi veiks vajadzīgos un pamatotos apsaimniekošanas maksājumus.

2. Nodokļu parādu 1000 EUR apmērā (tātad 1/3 no tā kopējās summas), noslēdzot jauno līgumu saistībā ar šogad rudenī plānotajām "IV Vācijas un Baltijas kultūras dienām Liepājā", kuras atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu Ministrija, samaksāsim tiešā veidā (šī pasākuma ietvaros kā avansu no šajā pasākumā sagaidāmajiem ziedojumiem un ienākumiem).

3. Atlikušo nodokļu parādu samaksāsim turpmāko 2 gadu laikā, respektīvi nākamo divu gadu "Vācijas un Baltijas kultūras dienu Liepājā" ietvaros, katrā no gadiem sedzot 1/3 no parāda summas, lai 3 gadu laikā pilnā apmērā nomaksātu visu nodokļu parādu.

4. Ikgadējās vācu kultūras dienas Liepājā tiks organizētas un noritēs, cieši sadarbojoties ar visiem Liepājas vācu mazākumtautības un citu mazākumtautības. Tekoši informēsim, ka šis pasākums notiek, pateicoties labai sadarbībai ar Liepājas pilsētas pašvaldību, kas noslēgusi jaunu vienošanos par Vācu Nama izmantošanu.

Ņemot vērā valstij un pašvaldībai piederošu tukšu ēku lielo skaitu Liepājā un ņemot vērā Vācu Namā Liepājā ilgus gadus koptās tradīcijas, tas fakts, ka arī turpmāk Vācu Namu izmantos bezpeļņas organizācija, t.i. Vācu kultūras biedrība, kura pamatojas uz nākotnei drošu finansiālo konceptu, būtu ļoti laba iespēja pašvaldībai parādīt, ka minoritāšu aizsardzība ir tai svarīga joma.

Pirms tiks pieņemts lēmums par turpmāko Vācu Nama Liepājā izmantošanu, es, cerot uz pozitīva lēmuma pieņemšanu, ļoti lūdzu šo manu vēstuli kopā ar tās pielikumiem iespējami drīz parādīt visām lēmuma pieņemšanā iesaistītajām personām, pirmkārt pašvaldības deputātiem.

Vācijas Federatīvās Republikas Vēstniecība Rīgā un Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu Ministrija ir lūgušas mani, lai regulāri tās informēju par to, kā tālāk noritēs risinājumu meklējumi. Es priecājos vērst Jūsu uzmanību uz to, ka Vācijas Federatīvās Republikas Vēstniecība Rīgā ir piedāvājusi ierasties Liepājā uz sarunām par draudzīga un visas puses apmierinoša risinājuma atrašanu.

Esmu pēc savas iniciatīvas nosūtījis šīs vēstules kopiju Vācijas Federatīvās Republikas Vēstniecībai Rīgā un Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu Ministrijai.

Es joprojām lieku lielas cerības uz to, ka atradīsim draudzīgu, abas puses ilgstoši apmierinošu risinājumu Vācu Nama Liepājā turpmākai pastāvēšanai.

Ar cieņu,
Michael Gallmeister”

Domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis portālam sacīja, ka šī vēstulē kopā ar divām tajā pieminētajām vēstulēm – Vācijas Iekšlietu ministrijai un Vācijas vēstniecības Latvijā vēstuli Liepājas domei – esot bijušas pievienotas lēmumprojektam par īres līguma ar vācu biedrību asociāciju nepagarināšanu. Kā jau portāls rakstīja iepriekš, deputāti Finanšu komitejā, kur jautājums tika skatīts, nobalsoja par līguma nepagarināšanu.

Egmanis jau iepriekš portālam sacīja, ka asociācija nav pildījusi ne iepriekšējās, ne jaunās, aprīlī pieņemtās saistības, tāpēc pārvaldei un arī deputātiem nav bijusi ticība, ka šoreiz saistības tiks pildītas. Egmanis atzina, ka asociācijai valdes priekšsēdētāji mainoties, bet nodokļa nemaksāšana esot nemainīga.

"Lūgsim atbrīvot telpas, jo īres līgums beidzās jau 19.jūnijā,” vaicāts par turpmāko rīcību, sacīja Egmanis. "Piedāvāsim mazākas telpas, ko jau esam darījuši visu laiku. Mēģināsim panākt vienošanos.”

Asociācijai tikšot piedāvāts, vai nu sadarboties ar Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolu, kura ir specializējusies vācu valodas apguvē, vai arī tai piedāvās kādas citas pašvaldībai piederošas telpas, piemēram, Klaipēdas ielā 96, kur jau mīt citas biedrības un kur pasākumiem iespējams lietot kopīgo zāli.

Kā skaidroja Egmanis, vācu biedrību asociācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to tai nav jāmaksā nomas maksa, bet tikai nekustamā īpašuma nodoklis un komunālie maksājumi. Tā kā asociācijā ietilpstošo biedrību dalībnieku skaits nav liels, asociācijai ir grūtības nomaksāt arī šos maksājumus, un parādi krājas.

Egmanis arī atzina, ka viņam nav zināms, kādus ieguldījumus nekustamajā īpašumā Stendera ielā 5 veikuši vācieši, jo tam nav dokumentāla apliecinājuma. Ēkas pirmajā stāvā, kas pieder pašvaldībai, nekādi lieli remonti neesot bijuši. Savukārt augšstāvs ir privatizēts, un pieder Liepājas vācu draudzei.

Ko pašvaldība iesāks ar atbrīvojušos ēkas pirmo stāvu turpmāk?

"Kad atbrīvos, skatīsimies. Piedāvāsim citām pašvaldības iestādēm vai arī nodosim bez atlīdzības kādai sabiedriskā labuma organizācijai, bet, ja nevienam nevajadzēs, varēsim rīkot nomas tiesību izsoli,” sacīja Egmanis.

Savulaik nekustamais īpašums Stendera ielā 5 piederējis baltvācu sabiedriskajai organizācijai – vācu evaņģēlisko jaunekļu biedrība, ko dibināja mācītājs Sanders. Padomju gados ēka tikusi nolaista, jumts bijis caurs. 1994.gadā, piedaloties pilsētas mēram Imantam Visminam, svinīgi grieza lentu un, par Vācijas tautiešu ziedojumiem izremontēto vācu namu Stendera ielā 5, atklāja. Kā zināms, citas vēsturiskās ēkas šajā ielā šādu palīdzību nesaņēmušas, sabruka un ir nojauktas.


Sludinājums

Vēstule
09:04 | 12/08/15
ZIŅOT
(-0)
(5)
+

Jāpasmaida par brīdinājumu iespējamo kļūdu dēļ , kādam būtu personīgi jāpamācās no šī vēstules rakstītāja.

Osis
10:39 | 12/08/15
ZIŅOT
(-2)
(7)
+

Es arī negribētu maksāt savus maksājumus. Vai mani arī kāds aizstāvēs??????????????

interesents
14:03 | 12/08/15
ZIŅOT
(-1)
(5)
+

Par vācu tautiešu ziedojumiem nams tika atjaunots. ( Egmanis arī atzina, ka viņam nav zināms, kādus ieguldījumus nekustamajā īpašumā Stendera ielā 5 veikuši vācieši ) Labā roka nezinā ko dara kreisā. Kā dome kļuva par īpašnieku? Nu, nav kaut kas skaidrs visā šajā jezgā.

999
16:48 | 12/08/15
ZIŅOT
(-2)
(4)
+

Muļķības, to māju renovēja tur bijušā lombarda saimnieks

mo
23:48 | 12/08/15
ZIŅOT
(-0)
(4)
+

Vispār jau ēka ir pašvaldības īpašums. Kā biedrība var būt kaut kādu tiesību uzstājēja? Cik zinu, tad pašvaldība dod savu īpašumu uz pusgadu beznodokļu un bez jebkādu maksājumu nomā. Tātad - pusgadu nekas nav jāmaksā. Un tagad - negribam parādus apmaksāt. Smalki!

Andron Mc
08:26 | 13/08/15
ZIŅOT
(-0)
(1)
+

Balagāns.

to egmanim
08:56 | 13/08/15
ZIŅOT
(-0)
(1)
+

...Savulaik nekustamais īpašums Stendera ielā 5 piederējis baltvācu sabiedriskajai organizācijai – vācu evaņģēlisko jaunekļu biedrība, ko dibināja mācītājs Sanders. Padomju gados ēka tikusi nolaista, jumts bijis caurs. 1994.gadā, piedaloties pilsētas mēram Imantam Visminam, svinīgi grieza lentu un, par Vācijas tautiešu ziedojumiem izremontēto vācu namu Stendera ielā 5, atklāja. Kā zināms, citas vēsturiskās ēkas šajā ielā šādu palīdzību nesaņēmušas, sabruka un ir nojauktas....

Vienlīdzība
19:00 | 13/08/15
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Vācu jaunekļu biedrība grib savu īpašumu atpakaļ.

Manta un varaskāre sagrauž garu un ...
08:52 | 15/08/15
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

...Sākums bija tik skaists un nesavtīgs
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, kad cita pēc citas strauji dibinājās nacionālo mironitāšu kultūras biedrības, viena no pirmajām Liepājā tika nodibināta arī Vācu kultūras biedrība. Par tās līderi un dvēseli kļuva Lilija Eva Ozola. Tieši viņa ar savu neatlaidību un mērķtiecību uz līgumlaiku apvienības rīcībā ieguva vecu māju Toma ielā, kur darbība sākās praktiski no nulles, vispirms saviem spēkiem saremontējot izpuvušo grīdu un sapelējušās sienas. Bez mājīgām telpām, kur pulcēties vietējiem vāciešiem, nebija iespējama kopāsanākšana.
Sirmā, inteliģentā dāma - Ozola kundze, kura 1938. gadā beigusi Vācu meiteņu ģimnāziju Kuldīgā, daudzus gadus strādājusi par ekonomisti, divos gados, līdz pāriešanai uz Stendera ielas namu, paspēja daudz: nodibināt sakarus ar Vācijas oficiālajām iestādēm, vācbaltu organizācijām, vēstniecību, dažādiem ietekmīgiem cilvēkiem. .../visu lasīt 1998.g.21.aprīlis Kurzemes vārds I.Imbovica/

varaskāre sagrauž garu un cilvēku attiecības. ...
08:57 | 15/08/15
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

...Priekšlikums ir to nosaukt par Vācu namu, bet tā jau nav liela problēma. Pirmais, ko Vācijas puse ir apsolījusi, ja būs sakārtotas visu triju grupas sabiedriskā darbība un sagatavoti darba projekti, iedot līdzekļus jumta salabošanai. Tālākais atkarīgs tikai no pašiem - kā pratīsim strādāt, jo Vācijas puse izstrādājusi detalizētu darba un sadarbības projektu, kas tiks noslēgts starp Vāciju un pašvaldību pēc visu lietu sakārtošanas. Pie labas gribas Liepājā var uzplaukt vēl viens kultūras centrs..../visu lasīt 1998.g.21.aprīlis Kurzemes vārds I.Imbovica/

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki