Universitātē aktīvs bakalauru darbu aizstāvēšanas laiks

BIRKAS:
LiepU , diplomdarbs

Liepājas Universitātē notiek aktīva bakalauru darbu aizstāvēšana,kad studenti iepazīstina speciālistus ar izstrādātajiem pētījumiem, to rezultātiem, secinājumiem un priekšlikumiem.