Kaķu kolonijas pie mājām pašiem būs arī jāsterilizē (14)

BIRKAS:
Dome , saistošie noteikumi , kaķi

Viens no pozīcijas un opozīcijas strīdus jautājumiem aizvadītajā, 12.jūlija, domes sēdē bija lēmumprojekts "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā".

Plāno atcelt deputātu tiesības ierobežojošas normas

BIRKAS:
Dome , saistošie noteikumi , VARAM

Liepājas pašvaldība plāno atcelt deputātu tiesības ierobežojošas normas pašvaldības nolikumā, informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Vairāk naudas būs kultūras pieminekļu restaurācijai (3)

BIRKAS:
kultūras piemineklis , vēsturiskais centrs , domes sēde , saistošie noteikumi

Ceturtdien domes sēdē deputāti apstiprināja saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" grozījumus.

Apstiprina viena izglītojamā izmaksas Liepājas pašvaldībā

BIRKAS:
domes sēde , Izglītības pārvalde , saistošie noteikumi

Papildināts. Ceturtdien. 18.janvārī, Liepājas domes sēdē apstiprināts lēmuma projekts "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā".

Palielina pašvaldības atbalstu privātajiem bērnudārziem

BIRKAS:
domes sēde , bērnudārzs , saistošie noteikumi

Domes sēdē apstiprināti grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

Viens no atjaunotajiem vēsturiskā centra namiem – Krišjāņa Valdemāra ielā 11.

Kultūras piemineklim vienā reizē 20 000, kopumā – 50 000

BIRKAS:
nekustamais īpašums , kultūras piemineklis , vēsture , konkurss , saistošie noteikumi , Dome , Mārtiņš Tīdens , vēsturiskais centrs , restaurācija

Domes sēdē 18.janvārī plānots apstiprināt saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" jauno versiju.

Groza saistošos noteikumus vārda "līdz" dēļ (1)

BIRKAS:
saistošie noteikumi , balva , Sporta pārvalde , Artis Lagzdiņš , Finanšu komiteja

Domes Finanšu komitejā 2.novembrī deputāti lēma par grozījumu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs".

Lemj par miljoniem, zīmolu, vīna raudzēšanu (2)

BIRKAS:
domes sēde , saistošie noteikumi , vizuālā identitāte , Uldis Zupa , bērnu rotaļu laukums , budžets , Latvijai 100 , nodokļi

Ceturtdien, 12.oktobrī, Liepājas domes sēdē deputāti lēma par 36 darba kārtības jautājumiem, tostarp budžeta grozījumiem, aizņēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem.

Gaidāmas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļu likmēs (9)

BIRKAS:
Finanšu komiteja , saistošie noteikumi , nekustamais īpašums , nodokļi

Ceturtdienas, 5.oktobra, Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināts saistošo noteikumu projekts par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ansiņš: Pilsoņiem ir ļoti liela vēlme nelegāli zvejot (12)

BIRKAS:
domes sēde , Liepājas ezeri , saistošie noteikumi , makšķerēšana

Liepājas domes sēdē ceturtdien, 14.septembrī, gandrīz vai vienīgā nopietnā debate izvērtās ar ap lēmumprojektu par makšķerēšanas licenču maksas palielināšanu.

Noteikumos par makšķerēšanu ezerā gaidāmas izmaiņas (7)

BIRKAS:
saistošie noteikumi , domes sēde , makšķerēšana , ezers

Beidzoties saistošo noteikumu par amatierzveju un makšķerēšanu Liepājas ezerā termiņam, izstrādāts un ceturtdienas domes sēdē apstiprināts jauns saistošo noteikumu projekts.

Jauni noteikumi par pašvaldības dzīvokļu piešķiršanu

BIRKAS:
nekustamais īpašums , saistošie noteikumi , maznodrošinātie

Domes sēdē apstiprināti jauni noteikumi "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība".

Palielina minimālo ienākumu līmeni maznodrošinātā statusam

BIRKAS:
domes sēde , maznodrošinātie , saistošie noteikumi

19.janvārī Liepājas domes sēdē atbalstīti grozījumi saistošajos noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā".

Apstiprina noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli

BIRKAS:
domes sēde , saistošie noteikumi , nekustamais īpašums , maznodrošinātie

Ceturtdien, 19.janvārī, Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā".

Precizē kārtību maksājama nodevai būvatļaujas saņemšanai

BIRKAS:
domes sēde , Būvvalde , saistošie noteikumi

Domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus, kas turpmāk noteiks kārtību, kā maksājama nodeva par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, nodevas apmēru un atvieglojumus.

Būs jauni Liepājas ezera lieguma ekspluatācijas noteikumi (2)

BIRKAS:
ezers , saistošie noteikumi , Dome

3.novembrī Pilsētas attīstības komitejas deputāti apstiprināja jaunus Liepājas ezera teritorijas, kas atrodas dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas parka zonā, ekspluatācijas noteikumus.

Apstiprina kanāla un Beberliņu ūdeņu lietošanas noteikumus (1)

BIRKAS:
domes sēde , saistošie noteikumi , Tirdzniecības kanāls , Beberliņi

Ar Liepājas domes sēdes 13.oktobra lēmumu apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kā drīkst un kā nedrīkst izmantot Tirdzniecības kanāla un Beberliņu ūdenstilpes ūdeņus.

Naudas balvas teicamniekiem piešķirs mācību gada noslēgumā

BIRKAS:
teicamnieks , balva , saistošie noteikumi , kultūras un sporta komiteja

Ceturtdien, 7. jūlijā Liepājas domes izglītības, kultūras un sporta komitejā nolemts veikt izmaiņas domes nolikumā "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju".

Jūlijā arī pa Liepāju varētu braukāt tūristu vilcieniņš (13)

BIRKAS:
tūrisms , domes sēde , saistošie noteikumi

Liepājas domes sēdē ceturtdien, 16.jūnijā, deputāti apstiprināja saistošos noteikumus "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Liepājas pilsētā".

Izpildaparāts vēl "piestrādās" pie teritoriju kopšanas noteikumiem (8)

BIRKAS:
saistošie noteikumi , ielu tīrīšana , Edgars Rāts , Gunārs Ansiņš , Dome

Ceturtdien, 21.aprīlī, deputāti piekrita lēmuma atlikšanai par grozījumiem saistošajos noteikumos par piegulošo teritoriju uzkopšanu.

Atvieglos vai tieši otrādi – vēl vairāk uzkraus privātajiem? (15)

BIRKAS:
saistošie noteikumi , ielu tīrīšana , Attīstības komiteja , Gunārs Ansiņš , Vēsma Lēvalde

Pilsētas attīstības komiteja ceturtdien, 14.aprīlī, akceptēja grozījumus saistošajos noteikumus, ar kuriem noteikts piegulušo teritoriju platums, kas jāuzkopj privātīpašniekiem.

Vai baznīcas kalpi cilvēku likumus drīkst neievērot? (13)

BIRKAS:
Sv.Alekseja baznīca , Rīgas 54 , koki , saistošie noteikumi , pašvaldības policija

Sv.Alekseja pareizticīgo baznīcas teritorijā Rīgas ielā 54 barbariski apzāģētas liepas, speciālistu valodā runājot – nostabotas.

Sarmīte Pujēna: Varbūt pienācis laiks sētniekiem? (19)

BIRKAS:
atkritumi , Komunālā pārvalde , Dome , tramvajs , saistošie noteikumi

Ielās parādījušies ziemas saslauku tīrītāji, saukti par “putekļu sūcējiem”, un, lai arī vēlu, process ir sācies. Citādi ir ar ietvēm.

Stājas spēkā trīs jauni saistošie noteikumi par sociālo palīdzību

BIRKAS:
sociālais dienests , sociālā palīdzība , saistošie noteikumi

No piektdienas, 11.marta, stājušies spēkā trīs Liepājas domes saistošie noteikumi, kas paredz izmaiņas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.

Akceptē pabalstu saņēmējiem "draudzīgākus" lēmumus

BIRKAS:
sociālais dienests , sociālā aprūpe , saistošie noteikumi , pabalsti , Dome

Liepājas domes sēdē ceturtdien, 25.februārī, deputāti pēc nelielas diskusijas nobalsoja par trim lēmumprojektiem, kas saistīti ar sociālo pabalstu saņemšanu.

Nosaka jaunas izmaksas privātajos bērnudārzos

BIRKAS:
bērnudārzs , Izglītības pārvalde , saistošie noteikumi , Dome

Stājušies spēkā jauni domes saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā.

Stājas spēkā jauni noteikumi par nekustamo īpašumu

BIRKAS:
nekustamais īpašums , nodokļi , saistošie noteikumi

No šodienas stājas spēkā Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2016.gadā".

Samazinās maksu par nodarbībām sporta skolās (1)

BIRKAS:
Sporta skola , saistošie noteikumi

No šodienas Liepājas daudzbērnu ģimenēm bērnu sporta nodarbības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas, izmaksās par 30 līdz 70% mazāk.

Kapsētās turpmāk pašvaldības noteikta kārtība (1)

BIRKAS:
Kapsētu pārvalde , saistošie noteikumi , Dome , Līvas kapi

Deputāti pēdējā šā gada domes sēdē apstiprināja "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumus".

Būs jauni noteikumi makšķerēšanai Tirdzniecības kanālā (8)

BIRKAS:
makšķerēšana , Tirdzniecības kanāls , tramvaja tilts , saistošie noteikumi , Attīstības komiteja

Ceturtdien, 3.decembrī, Pilsētas attīstības komiteja apstiprināja jaunu makšķerēšanas saistošo noteikumu redakciju un licenču izcenojumus.