Birka: store

Jāinformē "BIOR", ja pie Liepājas noķer marķētas stores (4)

BIRKAS:
zivis , store , jūra , zvejniecība , Kolumbija , BIOR

Piekrastes zvejnieki devuši ziņu, ka jūrā pie Liepājas gadās noķert pa storei. Šobrīd notiek Baltijas storu atjaunošanas programma, tāpēc ir vairākas iespējas, kā tās nonākušas savvaļā.