Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Izstrādās lokālplanojumu dzīvnieku kapsētas teritorijai


atlikušas 250 zīmes


Izstrādās lokālplanojumu dzīvnieku kapsētas teritorijai

Ceturtdienā, 28. martā, 2019 | BIRKAS: Talsu 2 , dzīvnieku kapsēta , Arvīds Vitāls , Būvvalde
Izdrukāt Ziņot

Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi, ar kuru tiks grozīts teritorijas plānojums teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir sagatavot priekšlikumus, kā turpmāk šajā vietā attīstīt un daļu no zemesgabala Talsu ielā 2 piemērot jaunas dzīvnieku kapsētas izveidei, kā arī izvērtēt tās radīto ietekmi uz blakus esošajiem zemesgabaliem, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Galvenais ieguvums no lokālplānojuma izstrādes būs iespēja tuvākajā nākotnē veidot mūsdienu prasībām atbilstošu publiski pieejama dzīvnieku kapsētu,” skaidro Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs Arvīds Vitāls.

Šobrīd pilsētas teritorijā ir ierīkotas vairākas nelegālas dzīvnieku apbedījumu vietas, kas neatbilst šāda objekta iekārtošanas, uzturēšanas un darbības noteikumiem.
Lokālplānojumu izstrādās 11 ha lielai teritorijai, bet dzīvnieku kapsētai paredzēti aptuveni 2 hektāri. Tā kā spēkā esošajā teritorijas plānojumā zemes gabalam ir noteikta cita izmantošanas funkcija (Jaukta darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija), nepieciešams veikt grozījumus un noteikt citu, atbilstošu, izmantošanu, ko nodrošinās lokālplānojums.

Skatīt: Lokālplānojuma teritorija Talsu ielā 2 (.pdf)

Lokālplānojuma izstrādes laikā sabiedrībai būs iespēja iegūt informāciju, izteikt viedokli un piedalīties tapšanas procesā, jo notiks dokumenta projekta (1. redakcijas) publiskā apspriešana.

Par dzīvnieku kapsētas izveidošanu pašvaldība ir lēmusi pagājušā gada 22. novembrī, nosakot zemesgabala Talsu ielā 2 izmantošanu šādai funkcijai.

Lokālplānojumā būs ietverti teritorijas funkcionālā un telpiskā izmantojuma risinājumi un to vizualizācijas, kā arī sniegti priekšlikumi transporta infrastruktūras risinājumiem, kapsētas apkalpes un pieejamības nodrošināšanai (piebraukšana, stāvlaukums, ieejas zona, dzīvnieku apbedījumu zonas, saimniecības zona, apstādījumi utml.).

Konsultācijas ar institūcijām un iedzīvotāju interešu pārstāvjiem notiks, pieprasot nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un pēc tam atzinumus par plānojuma redakciju, kā arī aicinot sabiedrību piedalīties publiskajā apspriešanā.
Lokālplānojuma izstrādi finansēs pašvaldība, kas izstrādātāju izraudzīsies iepirkuma procedūrā.

Lokālplānojuma sagatavošanu paredzēts pabeigt līdz šā gada beigām. Dokumenta 1. redakcijas publiskā apspriešana un prezentācijas sanāksme plānota šā gada rudenī. Nākamgad plānots izstrādāt kapsētas izveides būvprojektu.

Lokālplānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem normatīviem.

Dzīvnieku kapsēta tiks veidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām" prasībām.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki