Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Likvidēs papeles Jūras ielā, kops un cirtīs arī citur


atlikušas 250 zīmes


Likvidēs papeles Jūras ielā, kops un cirtīs arī citur

Izdrukāt Ziņot
Jaunā iela 17.
Jaunā iela 17.
FOTO: Google Earth

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 1.jūnija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ


2015. gada 1.jūnijā
Nr.15
D A R B A K Ā R T Ī B Ā

1.Par koku kopšanu Jūrmalas parkā.
2.Par koku kopšanu pie nama Rietumkrasta ielā 1.
3.Par 6 papeļu nozāģēšanu Jūras ielā 5.
4.Par koku nozāģēšanu Jaunā ielā 17.
5.Par 5 papeļu apzāģēšanu pie Ģenerāļa Baloža ielas 13.
6.Atkārtoti par 2 bērzu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 8V.
7.Atkārtoti par 6 koku ciršanu Atmodas bulvārī 8C.
8.Par 2 nokaltušiem kokiem Vītolu ielā.

1.#
Par koku kopšanu Jūrmalas parkā
Lūdzu Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju atbalstīt Vides un veselības daļas ieceri šā gada Pasaules vides dienā, 5.jūnijā organizēt dižkoka, kas atrodas Jūrmalas parkā netālu no centrālās strūklakas, vainaga sakopšanu un speciālās informatīvās zīmes aizsargājamo koku apzīmēšanai piestiprināšanu.

Šī pasākuma laikā speciālisti sadarbībā ar SIA “Komunālā pārvalde” interesentus iepazīstinās ar Jūrmalas parka vēsturi, tajā augošajām kokus sugām, kopšanas pasākumiem un koku nozīmi pilsētā. Paredzēts parka apstādījumus papildināti ar jaunām koku sugām, jo laika gaitā daudz retu koku sugu ir gājušas bojā. Šogad dendroloģisko stādījumu papildinās Amerikas dzeltenkoks (Cladrastis kentukea), Amerikas tulpjukoks (Liriodendron tulipifera) un Sudrabliepa vai Tūbainā liepa (Tilia tomentosa). Liepu ielā atjaunos izkritušās Krimas liepas.
Novērtējot dižkoku dabā, konstatēts, ka vainagā ir nokaltuši zari, zari, kas sabiezina vainagu vai aug krusteniski.
Nepieciešams nozāģēt nokaltušos zarus arī blakus augošajiem kokiem.

1. Atbalstīt Vides un veselības daļas ieceri, šā gada Pasaules vides dienā, sadarbībā ar SIA “Komunālā pārvalde” organizēt:
- parastā dižskābārža (dižkoks), kas aug Jūrmalas parkā, vainaga sakopšanu un informatīvās zīmes piestiprināšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristus;
- parka dendroloģiskā stādījuma papildināšanu ar jaunām koku sugām;
- Liepu ielas Krimas liepu alejas atjaunošanu.

2.#
Par koku kopšanu pie nama Rietumkrasta ielā 1
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug pašvaldībai piederošajā zemesgabalā pie ēkas Rietumkrasta ielā 1, jo koki ilgstoši nav kopti un pie stumbru pamatnes saaugušas atvases.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka Klaipēdas ielai piekrītošajā zaļajā zonā aug 13 liepas, kuras ir bijušas galotņotas, nepieciešama vainagu kopšana. Sakņu atvases veidojas, jo šie koki visticamāk iestādīti par dziļu.

Likvidējamas pie stumbriem saaugušās atvases. Turpmākos gadus veicot zāliena pļaušanu, jānogriež arī ataugušās atvases.

Lūgt iekļaut 2015/2016 gada rudens/ziemas ielas koku kopšanas plānā 13 liepu, kas aug Klaipēdas ielas zaļajā zonā pie nama Rietumkrasta ielā 1, vainagu kopšanu un sakņu atvašu nogriešanu.

3.#
Par 6 papeļu nozāģēšanu Jūras ielā 5
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 6 papeles, kas aug zemesgabalā Jūras ielā 5, jo koki ir lieli un bīstami. Iesniegumam nav pievienots daudzdzīvokļu dzīvojamā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku nociršanu.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka brauktuves malā aug 6 papeļu rinda. Šie koki ir novecojuši, vainagā daudz bojātu un nokaltuši zarus. Sakņu sistēma virspusēja, un bojā brauktuves asfalta segumu.

Atļaut likvidēt 6 papeles, kas aug zemesgabalā Jūras ielā 5 un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 6 papeļu likvidēšanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku nociršanu.

4.#
Par koku nozāģēšanu Jaunā ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Jaunajā ielā 17 un traucē ēkas nojaukšanai un jauna žoga izbūvei. Iesniegumā nav norādīts tieši kurus kokus un cik nepieciešams likvidēt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkas pamatos ieaugušas kļava ar diviem stumbriem, bumbiere un kalstoša vilkābele. Šos kokus nav iespējams saglabāt. Likvidējami teritorijā saaugušie koku sējeņi, kuru stumbru apkārtmērs nepārsniedz 20 cm.

Trīs liepas, trīs kļavas un osis, kas aug pie īpašuma Jaunā ielā 17, ir iespējams saglabāt. Par mazvērtīgām uzskatāmas 3 kļavas (ar stumbra diametriem 30 cm un 20 cm) un slīpi augošā liepa (stumbra diametrs 30 cm). Vērtīgas ir liepas, kuru stumbru apkārtmērs ir 2,62 m un 2,1 m, kā arī osis ar stumbra apkārtmēru 2,15 m. Šiem kokiem veicama vainagu korekcija un nozāģējami būvdarbiem traucējošie zari, darbu veikšanai pieaicinot koku kopēju. Veicot nojaukšanas darbus, jānodrošina saglabājamo koku stumbru un sakņu aizsardzība. No iesniegtās topogrāfijas komisija nevar pieņemt lēmumu šo koku likvidēšanai.

Atļaut organizēt kalstošas vilkābeles, augļu koka, slīpi augošas liepas un 4 kļavu, kas aug pie īpašuma Jaunajā ielā 17, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Būvdarbu laikā nodrošināt saglabājamo koku stumbru un sakņu sistēmas aizsardzības pasākumus.

5.#
Par 5 papeļu apzāģēšanu pie Ģenerāļa Baloža ielas 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 5 papeles, kas aug pie nama Ģenerāļa Baloža ielā 13, jo koki rada pūkas, bet lūstošie zari apdraud gājējus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 9 papeles atrodas uz pašvaldībai piekrītošā zemesgabala, kas ir Ģenerāļa Baloža ielas sarkano līniju robežās. Koki nav kvalificējami, kā bīstami un salīdzinoši nesen ir veikta vainagu kopšana.

1.Atkārtotu šo papeļu apsekošanu un novērtēšanu veikt 2016.gada jūnijā.
2. Lūgt veikt šo koku apsekošanu pēc lielākām vētrām.

6.#
Atkārtoti par 2 bērzu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 8V
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu par 2 bērzu nociršanu Atmodas bulvārī 8V, kuram pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums.

Atgādinu, ka komisija šo adresi skatīja š.g. 20.aprīļa sēdē un konstatēja, ka bērzi ir novecojuši un nolēma nenoteikt zaudējumu atlīdzību par to nociršanu.

Atļaut organizēt 2 bērzu, kas aug pie nama Atmodas bulvārī 8V, nociršanu.

7.#
Atkārtoti par 6 koku ciršanu Atmodas bulvārī 8C
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu par 6 koku nociršanu Atmodas bulvārī 8c, kuram pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu (“Par” 56%) lēmuši nozāģēt 6 kokus pagalmā. No iesniegtā protokola redzams, ka pret koku ciršanu ir divi šā nama dzīvokļu īpašnieki.

Atļaut organizēt 8 koku, kas aug zemesgabalā Atmodas bulvārī 8C, nociršanu.

8.#
Par 2 nokaltušiem kokiem Vītolu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu atļaut likvidēt divas nokaltušas liepas, kas atrodas Vītolu ielā pie krustojuma ar Ģimnāzijas ielu.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka liepas ir nokaltušas. Atgādinu, ka koku ciršana ir atļauta no 1.jūlija, izņemot gadījumus, ja tiek likvidēti bīstami koki.

Atļaut organizēt 2 nokaltušu koku (liepas), kas atrodas Vītolu ielā pie krustojuma ar Ģimnāzijas ielu, likvidēšanu. Darbus veikt pēc 1.jūlija.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki