Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

"Sadales tīklam" atļauj bez atlīdzības nocirst 641 koku


atlikušas 250 zīmes


"Sadales tīklam" atļauj bez atlīdzības nocirst 641 koku (2)

Izdrukāt Ziņot
Lai gan iepriekš komisija lēma, ka nepieciešams atlīdzināt vairāk nekā 600 koku nociršanu Pulkveža Brieža un Laboratorijas ielās, atkārtoti skatot, "Sadales tīklam" atļauts kokus nocirst, neko nemaksājot.
Lai gan iepriekš komisija lēma, ka nepieciešams atlīdzināt vairāk nekā 600 koku nociršanu Pulkveža Brieža un Laboratorijas ielās, atkārtoti skatot, "Sadales tīklam" atļauts kokus nocirst, neko nemaksājot.
FOTO: abc.lv

Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 14. jūnija sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par 2 liepu apzāģēšanu Hika ielā 12.
2.Par kokiem Ezera ielā 51A.
3.Par koku Klāva Ukstiņa ielā 26.
4.Par vītolu Airītes ielā.
5.Par liepas un pīlādža nozāģēšanu Dzērves ielā 19.
6.Par bērza nozāģēšanu Ūdens ielā 22.
7.Par liepu apzāģēšanu 1905.gada ielā.
8.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Miežu ielā 2.
9.Par koka nozāģēšanu Atmodas bulvārī 19B.
10.Par nokaltušiem kokiem Karostā.
11.Par kokiem Lazaretes ielā 4A.
12.Par kokiem ap Beberliņa ūdenskrātuvi, pārredzamības nodrošināsānai.
13.Atkārtoti par priedi Spīdolas ielā 37.
14.Atkārtoti par koku ciršanu elektrolīniju izbūvei
15.Atkārtoti par koka nozāģēšanu Dzintaru ielā 3/5.
16.Atkārtoti par kļavu Dzintaru ielā 1.
17.Par liepām Rožu ielā 6.
18.Par liepas apzāģēšanu Piltenes ielā 5.

1.Par 2 liepu apzāģēšanu Hika ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja apzāģēt 2 liepas.    

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka mājas pagalmā aug 2 kuplas liepas, kurām ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Atļaut iedzīvotājam organizēt 2 liepu, kas aug Hika ielā 12, apzāģēšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

2.Par kokiem Ezera ielā 51A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts apzāģēt kokiem vainagus.     

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka mājas pagalmā aug pīlādzis, kuram ir bojāts stumbrs. Koks ir bīstams. Pagalmā aug arī kļava, kuras zari skar ēkas jumtu, kokam iepriekš apzāģēti daudzi zari un šajā situācijā vēl kādu zaru apzāģēšana nebūtu lietderīga.

Atļaut iedzīvotājam organizēt pīlādža un kļavas, kas aug Ezera ielā 51A, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku ciršanu.

3.Par koku Klāva Ukstiņa ielā 26
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja apzāģēt kokam zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas malā aug kļava, kurai nepieciešams apzāģēt uz stumbra saaugušās atvases.

Atļaut iedzīvotājam organizēt kļavas, kas aug Klāva Ukstiņa ielā 26, apzāģēšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

4.Par vītolu Airītes ielā 1A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi p/a "Nodarbinātības projekti" lūgumu apsekot vītolu, kas aug uz ietves Airītes ielā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītolam ir nepieciešama vainaga sakopšana.  

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt vītola, kas aug pie pašvaldības īpašuma Airītes ielā 1A, vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu.

5.Par liepas un pīlādža nozāģēšanu Dzērves ielā 19
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi   nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemtas sūdzības no dzīvojamās mājas Dzērves ielā 19, Liepājā, dzīvokļu īpašniekiem par mājas ziemeļu galā augošo liepu, kura bojā mājas fasādi, kā arī zari traucē garāmgājējiem. Kā arī pie 3.kāpņu telpas augošais pīlādzis ir ieaudzis mājas pamatos un dzīvokļu logos.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka mājas galā aug kupla liepa, tās zari skar ēku un traucē gājējiem pārvietoties, bet pīlādzis ir ieaudzis mājas pamatos un tā zari skar dzīvokļu logus.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam 1) organizēt liepas, kas aug Dzērves ielā 19, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.  
2) organizēt pīlādža, kas aug Dzērves ielā 19, nozāģēšanu, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas Liepājas pilsētas domes Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumu par pīlādža nozāģēšanu.

6.Par bērza nozāģēšanu Ūdens ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kurš ir nokaltis.          

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts,  ka bērzs ir pilnībā nokaltis.

Atļaut iedzīvotājam organizēt nokaltušā bērza, kas atrodas Ūdens ielā 22, nozāģēšanu.
 
7.Par liepu apzāģēšanu 1905.gada ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas iesniegumu, kurā tiek lūgts veikt liepu vainagu veidošanu, kas aug abās ielas pusēs iepretim Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas galvenajai ēkai 1905. gada ielā – posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, jo koki noēno ielas braucamo daļu, trotuārus un aizsedz laternas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut liepu, kas aug 1905.gada ielā, vainagu apzāģēšanu 2016./2017.gada rudens/ziemas darbu plānā.

8.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Miežu ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu kurā lūdz atļauju nozāģēt kastaņu, kas aug īpašumā, bet traucē kaimiņu mājas jumtam Ventspils ielā 32.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka īpašumā Miežu ielā 2 aug zirgkastaņa, kas ir bijusi apzāģēta un šobrīd netraucē ēkas jumtam Ventspils ielā 32 un nav objektīva iemesla, lai šo koku nozāģētu.

Neatļaut iedzīvotājam organizēt zirgkastaņas, kas aug Miežu ielā 2, nozāģēšanu.

9.Par koka nozāģēšanu Atmodas bulvārī 19B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Delpro" iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja koka nozāģēšanai pie transformatoru apakšstacijas TP 1435, jo koks to bojā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu transformatoru apakšstacijai aug vītols, kura zari skar būvi.

Atļaut SIA "Delpro" organizēt vītola, kas aug Atmodas bulvārī 19B pie transformatoru apakšstacijas TP 1435, nozāģēšanu.

10.Par nokaltušiem kokiem Karostā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pašvaldības aģentūras Nodarbinātības projekti iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt nokaltušus kokus Zemgales ielā 15, Virssardzes ielā 8, Virssardzes 12.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā Zemgales ielā ir nokaltuši 3 bērzi, Virssardzes ielā 8 ir nokaltusi zirgkastaņa, 2 kļavas un bērzs, bet Virssardzes ielā 12 ir nokaltuši 4 bērzi, 2 apses,  zirgkastaņa un papele.

Atļaut Liepājas pašvaldības aģentūrai Nodarbinātības projekti organizēt:

1) 3 nokaltušu bērzu, kas atrodas Zemgales ielā 15, nozāģēšanu.
2) 2 kļavu, 1 zirgkastaņas un 1 bērza, kas ir nokaltuši un atrodas Virssardzes ielā 8 nozāģēšanu.
3) nokaltušo 4 bērzu, 2 apšu, 1 zirgkastaņas un 1 papeles, kas  atrodas Virssardzes ielā 12, nozāģēšanu.

11.Par kokiem Lazaretes ielā 4A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 4A, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā iedzīvotāji lūdz izvērtēt un ļaut nozāģēt mājas ziemeļu pusē – 3 kļavas un nokaltušo bērzu, jo perspektīvā pie mājas tiek plānots izbūvēt piebraucamo ceļu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug daudz kļavu sējeņu un tos ieteicams izretināt, saglabāt kādas 4–5 spēcīgāk augošās kļavas. Teritorijā atrodas arī pilnībā nokaltis bērzs.

1) Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 kļavu un koku sējeņu, kas aug Lazaretes ielā 4A, gar Līgas ielu, retināšanu, saglabājot 4 – 5 spēcīgāk augošās kļavas.
2) Atļaut organizēt nokaltušā bērza, kas atrodas Lazaretes ielā 4A, nozāģēšanu.

12.Par kokiem ap Beberliņa ūdenskrātuvi
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas aģentūras Nodarbinātības projekti  lūgumu melnalkšņu un bērzu nozāģēšanai, jo koki traucē sargam uzraudzīt peldvietu.

Novērtējot situāciju dabā konstatēts, ka gar ūdens malu saauguši melnalkšņi un bērzi un, lai nodrošinātu pārredzamību, tos nepieciešams izretināt, atstājot spēcīgāk augošos kokus.

Ūdenskrātuve "Beberliņi" un tā krasta līnija nav uzskatāms par mežu un šo koku ciršanai nav nepieciešams koku ciršanas apliecinājums.

Atļaut Liepājas pilsētas aģentūras Nodarbinātības projekti  organizēt, melnalkšņu un bērzu, kas aug ūdenskrātuves "Beberliņi" krastā pie peldvietas, nozāģēšanu, saglabājot spēcīgāk augošos kokus, kuriem nozāģējami apakšējie zari pārredzamība nodrošināšanai.

13.Atkārtoti par priedi Spīdolas ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par parasto priedi, kas aug Spīdolas ielā 37. Tajā teikts, ka priedes nociršana nav pretrunā ar Dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr izvērtējot atļaujas izsniegšanu parastās priedes nociršanai, būtu jāņem vērā, ka koka stāvoklis ir labs un nepieciešams izvērtēt tā ainavisko nozīmi.

Apstādījumu uzraudzības komisija priedi apsekoja 2016.gada maijā (protokols Nr.12) un konstatēja, ka priede ir slīpi augoša un tās stumbrā ir izveidojies dobums.

Atļaut organizēt parastās priedes, kas aug Spīdolas ielā 37, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

14.Atkārtoti par koku ciršanu elektrolīniju izbūvei
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīta AS "Sadales tīkls" vēstule, kurā lūgts rakstveidā apstiprināt objektu "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā" un "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā" trases un garantēt, ka netiks pieprasīta kompensācija par koku izciršanu projektējamās kabeļu līnijas trasē. Papildus lūgts Liepājas pilsētas domi izvērtēt iespēju trases attīrīšanu no kokiem veikt ar pašvaldības resursiem, vai to pārdodot izsolē komersantiem.

No visa iepriekš minētā komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, tai skaitā pieņemt lēmumu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu.

Atgādinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, kas nosaka, ka būvvaldē saskaņots būvprojekts, kurā norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, darbojas kā šo koku ciršanas atļauja.

1.Nepiemērot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu projektos "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā" un "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā".
2.Informēt AS "Sadales tīkls", ka Liepājas pilsētas būvvaldē saskaņots projekts darbojas kā šajā projektā norādīto izcērtamo koku vai izcērtamo koku apjoma ciršanas atļauja.  

15.Atkārtoti par koka nozāģēšanu Dzintaru ielā pie nama Nr.3/5
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības iesniegumu, kurā norādīts, ka biedrība uzsākusi projekta izstrādi pagalma labiekārtošanai. Sakarā ar to paredzēts izbūvēt iebrauktuvi, kā dēļ nepieciešama viena koka, kas aug Dzintaru ielā, nociršana. Iesniegumā norādīts, ka pašvaldība neļauj šo koku nozāģēt.

Atgādinu, ka š.g. 30.maijā (protokols Nr.12), komisija izskatīja SIA "WS" iesniegumu, kurā tika lūgta atļauja likvidēt koku, kas aug Dzintaru ielā pie nama Nr.3/5. Iesniegumā netika norādīts koka ciršanas iemesls, kā arī nebija pievienots labiekārtojuma projekts, kurš saskaņots ar būvvaldes arhitektu. Iesniegumam pievienots topogrāfiskais plāns, kurā atzīmēts likvidējamais koks.

Lai izvairītos no situācijām, kad komisija nolemj noteikt zaudējumu atlīdzību un atļauj likvidēt kokus, bet būvvalde izstrādāto projektu neakceptē, pirms lūgt atļauju koku ciršanai, komisijā jāiesniedz projekta kopija vai skice, kuru saskaņojis būvvaldes arhitekts un kurā atzīmēti likvidējamie koki un plānotie apstādījumi.

Informēt dzīvokļu īpašnieku biedrību, ka, lai saņemtu atļauju koku ciršanai:
1.komisijā jāiesniedz labiekārtojuma projekta skice, kas saskaņota ar būvvaldes arhitektu un kurā norādīts likvidējamais koks;
2.jāatmaksā komisijas noteiktā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu.

16.Atkārtoti par kļavu Dzintaru ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par kalnu kļavu. Tajā teikts, ka, apsekojot koku, konstatēta trupe, nelieli dobumi un kalstoši zari, koks atrodas 10 m no ēkām, līdz ar to kalnu kļavas nociršana nav pretrunā ar Dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut organizēt kalnu kļavas, kas aug Dzintaru ielā 1, nozāģēšanu, pirms tam  informēt Dzintaru ielas 1 dzīvokļu īpašniekus par kļavas nozāģēšanu.

17.Par liepām Rožu ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības  komisija  apsekojot liepas, kas aug Rožu ielā 6, konstatēja, ka tām ir vajadzīga ataugušo atvašu apgriešana, jo tās traucē gājējiem.      

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt ataugušo atvašu apgriešanu liepām, kas aug Rožu ielā 6.

18.Par liepas apzāģēšanu Piltenes ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Piltenes ielas 5 iedzīvotāju sūdzību, ka pagalmā ir tumšs, jo koks, kas atrodas uz zemes Piltenes ielā 5A, aizēno laternu.   

Apsekojot dabā, konstatēts, ka īpašumā Piltenes 5A laternu aizēno papele un liepa. Lai nodrošinātu apgaismojumu, liepai ir nepieciešams sakopt vainagu un papelei apzāģēt sausos zarus. Koki aug uz garāžu  īpašnieku zemes, pirms koku apzāģēšanas ir jāsaņem Piltenes ielas 5A zemes īpašnieku iesniegums, ka tie piekrīt koku zaru apzāģēšanai.

Piltenes ielas 5 iedzīvotājiem organizēt papeles un liepas zaru apzāģēšanu, pirms tam vienojoties ar Piltenes 5A zemes īpašnieku.                                                                   


Sludinājums

Brikete
19:34 | 04/07/16
ZIŅOT
(-0)
(1)
+

No kaut kā tak jāražo kurināmais ! Kā to pareizi sauc -šķeldu ?!

divas
12:15 | 06/07/16
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

pašvaldības institūcijas nevar sadalīt darbības jomas?

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki