Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Satraukums par 288 kokiem un Karostas artefaktiem


atlikušas 250 zīmes


Satraukums par 288 kokiem un Karostas artefaktiem (24)

Autors: Sarmīte Pujēna
Trešdienā, 11. jūlijā, 2018 | BIRKAS: Karosta , Jensen Metal , SEZ , koki , dabas pārvalde , Virssardzes iela , Kapsēdes iela
Izdrukāt Ziņot
Būvobjektā saimnieko uzņēmums "UPB".
Būvobjektā saimnieko uzņēmums "UPB".
FOTO: no facebook.com

Pagājušās nedēļas nogalē risinājušies notikumi, kas satraukuši daļu Karostas iedzīvotāju. Runa ir par koku zāģēšanu, turklāt brīvdienās, kad nav pieejama nekāda informācija.

Lūk, ko saka cilvēks no Turaidas ielas: "Apkārt manēžai nozāģēts ļoti daudz koku, arī lielās priedes pie skolas, atzīmēts, ka vēl zāģēs, arī "dubulto priedi" – tādu unikālu veidojumu, zāģē jau sestdien no rīta. Tad vēl cilvēki baumo, ka tur viss būs slēgtā teritorija, arī manēža [..]. Un vecie skursteņi nojaukti".

Karostas iedzīvotāju satrauktie viedokļi parādījušies arī sociālajā vietnē Facebook.com, piemēram, Sanita Stepena raksta: "Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd gan dabu, gan cilvēkus no Karostas dzen ārā. Līdz šim neredzami, ne tik klaji, bet nu Virssardzes ielā 11 iezīmējas un kļūst redzami patiesi ieceres apmēri. Šai konkrētai rūpnīcai atdoti 11 ha, kuros pirms tam blīvi auga koki, pastāvēja floras un faunas dažādība, tiešā tuvumā atrodas mērķtiecīgi postā aizlaistās Zemgales ielas agrākās dzīvojamās mājas, kuras novestas līdz drupu stāvoklim un arī Karostas manēža. [..] Tikai tagad kļūst redzams, KĀDĒĻ tās tika atstātas sagrūšanai un iedzīvotāji apzināti nīdēti no tām laukā! BET TURAIDAS UN LAZARETES IELAS IR APDZĪVOTAS UN SKOLĀ MĀCĀS BĒRNI UN JAUNIEŠI!!! [..] Ja Karosta zudīs Liepājai, tā zudīs ari Latvijai. Zudīs vietējiem cilvēkiem un pilsētas viesiem, ārvalstu tūristiem. ZUDĪS! Kā radoša,attīstības iespējām bagāta vēsturiska kultūrvide, atraktīva kā kūrvietas, tūrisma un vēsturisku, ari militāru objektu apskates vieta pilsētas zaļajā un parku zonā!!! Lūk, patiesās kvalitātes, kuras satur Karostas ekonomiskais, bet neattīstītais potenciāls!".

Sazinoties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu, no Būvvaldes esam saņēmuši šādu informāciju un skaidrojumu:

"Karostas Industriālā parka teritorijā, Virssardzes ielā 11, LSEZ SIA “Jensen Metal" vajadzībām ir uzsākta jaunas metālapstrādes ražotnes būvniecība. Plānojot uzņēmuma attīstību tika secināts, ka esošajās telpās Kapsēdes ielas industriālā parka teritorijā nav iespējams nākotnē organizēt efektīvu ražošanas procesu nepieciešamajā apjomā, tādēļ uzņēmums savu nākotnes plānu realizācijai nolēma celt jaunu metālapstrādes ražotni un būvniecībai izvēlējās piemērotu zemesgabalu Karostas industriālā parka teritorijā.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabals Virssardzes iela 11, Liepājā 50 218 m2 platībā ir jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju, kas pieļauj uzņēmuma būvniecības ieceres realizēšanu – ražošanas ēkas ar apbūves laukumu 11 502 m2 un būvapjomu 103 137 m3 būvniecību ar labiekārtotiem laukumiem izejmateriāliem, produkcijai un transportam 14 243 m2 platībā.

Uzsākot būvniecības ieceres izstrādi, tika konstatēts, ka jālikvidē daļa no zemesgabalā esošajiem kokiem, kopskaitā 288. Par kokiem, kuri ir sasnieguši vai pārsniedz Ministru Kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktos parametrus tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums ar slēdzienu, ka šo koku lividēšana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem. Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņēmusi lēmumu atbalstīt 288 koku nozāģēšanu jaunās ražotnes būvniecības ieceres realizēšanai.  Ņemot vērā to, ka šie koki atrodas Karostas industriālā parka teritorijā, kas nekvalificējas kā publiski pieejama teritorija, šim procesam nav nepieciešama publiskā apspriešana.

Saskaņā ar Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemesgabalos, kuros izvieto ražošanas objektus pie robežas ar sabiedriskās apbūves teritorijām ir jāparedz “buferzona" – apstādījumu (koki, krūmi) josla. Šajā iecerē tā ir zona gar Liepājas 3. pamatskolas robežu Laboratorijas ielā 8. Kā kompensējošos stādījumus uzņēmums veidos 6 m platu, 182 m garu apstādījumu joslu gar robežu ar skolu. Jaunos kokaugus plānots iestādīt līdz projektētās metāla konstrukciju ēkas nodošanai ekspluatācijā. Kopējais būvprojekta sastāvā projektēto kokaugu skaits ir 157, kas stādījumu veidošanas gaitā var tikt palielināts.

Teritorijā atrodas vēsturisks dūmenis. Tehnisko apsekošanu 2017. gadā veica sertificēts  būvinženieris un konstatēja, ka dūmeņa konstrukcija zaudējusi nestspēju, tā kļuvusi bīstama un to tuvākajā laikā ieteicams demontēt.

Uzņēmuma teritorija būs norobežota ar caurredzamu žogu. Žogu būvēs tikai 2/3 teritorijas – daļu apbūvei gar Laboratorijas ielu atstās nenorobežotu".

Uzziņa
2014. gada 24. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu. Projekts 2015. gada jūlijā ir pabeigts un sakārtotā teritorija turpat 20 ha platībā nodota ekspluatācijai.  
 


Sludinājums

Skaisti
09:51 | 11/07/18
ZIŅOT
(-1)
(7)
+

Bija runa par 131 koku, nu jau 288?!

2014
09:53 | 11/07/18
ZIŅOT
(-1)
(5)
+

"lietderīgi izcirst tikai kalstošos, bīstamos kokus un kokus, kas traucē veikt ēku nojaukšanu un teritoriju sakārtošanu. Retināmas pašizsējā pārāk biezi saaugušās jauno koku audzes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, jo paredzēta koku ciršana publiski pieejamos objektos.

Komisija šo teritoriju vērtēja 2013. gada 12. augustā (sēdes protokols Nr.18) un konstatēja, ka maksimāli saudzējamas priedes, iespēju robežās saglabājami koki, kuriem ir vesels stumbrs un stabils, vitāli spēcīgs vainags."

xt
10:39 | 11/07/18
ZIŅOT
(-9)
(14)
+

Kas ir svarīgāks..... Veci vai nevietā saauguši koki..... Neizmantojami skursteņi kas bojā pašu ainavu vai jauna ražotne ar darba vietām? Ko jūs gribat? Mežu vai darba vietas? Tāpat viens skaists skurstenis ir aplūkojams Skolas ielā pašā centrā, arī laikam ļoti vēsturisks......

xt to atver acis
12:36 | 11/07/18
ZIŅOT
(-4)
(9)
+

Ko tad jūs sūdzaties, ka trūkst darba vietu, algas mazas maksā, jo uzņēmēji zinot, ka ir liels bezdarbs vairāk pat nemaksās, jo starpību labāk pievācas sev nekā algās padotajiem. Vai tad Karostā meža masīvu trūkst? Ir Sez zona un labi ja būs jauna ražotne.... Bet tos artefaktus - skursteņus, es jau rakstīju.... Nākat uz Skolas ielu, būs jums artefakts ar visu veco katla mājas ēku.....

Atver acis
11:04 | 11/07/18
ZIŅOT
(-4)
(14)
+

Jēziņ, vai tad Liepājā vietas trūkst! Šis ir tikai viltīgs Seska gājiens kā piesegt to, ka viņa valdīšanas desmitgadēs Karosta tika nolaista līdz kliņķim!

Domāt vajag
12:00 | 11/07/18
ZIŅOT
(-2)
(12)
+

Pieļauju, ka pusi no tiem kokiem tiešām vajag likvidēt, bet ainaviskus un vienkārši lielus kokus, kas cilvēkus pasargā no ielu un rūpnieciskajiem putekļiem (vai esat kādreiz tīrījuši logus no ārpuses, vienalga kurā rajonā vai stāvā dzīvojat?) ir perversi vēlēties nozāģēt!

Par vēlu
12:10 | 11/07/18
ZIŅOT
(-4)
(11)
+

Cienījamie liepājnieki! Vilciens ir aizgājis, un jūsu raizes neviens vairs neņems vērā. Viss notiek likumīgi, jo ir pieņemts prezidenta Gunta Ulmaņa parakstīts likums par Liepājas SEZ. Vairāk nekā 60% Liepājas pilsētas teritorijas ir SEZ pārziņā, un šī veidojuma vadītāji kopā ar pašvaldības darboņiem rīkojas tā, kā viņiem tīk. Karostas iznīcināšana ir definēta likumā. Ārzemju firmām mūsu zaļā rota un kultūrvēsturiskās vērtības ir pie vienas vietas. Galvenais ir nauda. Un nauda nesmird. Policijas iecirkņa likvidēšana Karostā bija ļoti apzināta un mērķtiecīga rīcība. Un Liepājā tiesībsargājošās instancēs jums skaidri pateiks: "Ja jums Liepājā nepatīk, tad vācieties prom! Neviens jūs ar varu šeit netur!"

ed
12:27 | 11/07/18
ZIŅOT
(-2)
(3)
+

... varbūt Sarmīte Pujēna varētu atklāt, ja zin, cik par viena koka nociršanu 'seskistu'
attīstības' projektos tiek samaksāts cirtējiem?

Mjâ
12:28 | 11/07/18
ZIŅOT
(-5)
(16)
+

Tā koku ciršanas mānija Liepājā jau kļūst pervesa...

tam mm12:40
10:03 | 12/07/18
ZIŅOT
(-0)
(2)
+

(...žēl, ka šajā portālā komentāri publicējas ačgārnā secībā...)
Bet nu labi; tātad lai nebūti zari un auto un citiem īpašniekiem nebūtu problēmas, varbūt vajag izcirst visus kokus Liepājā!!? Ieguvums milzīgs - vairs ne kopt, ne liet, nauda ietaupās, laime pilnībā...! :D

Būsim konkrēti
13:59 | 11/07/18
ZIŅOT
(-1)
(6)
+

Vecos kokus apzāģēt nav tas pats, kas - nozāģēt!

Slimi
13:34 | 11/07/18
ZIŅOT
(-3)
(4)
+

"pēc vētrām ir maz kritušu koku un zaru". Sorry! Un tāpēc ir jāzāģē nost, jo paši nekrīt?!!!

mm
12:40 | 11/07/18
ZIŅOT
(-3)
(5)
+

Jā bet pēc vētrām ir maz kritušu koku un zaru, vai tas ir slikti ja vecos kokus apzāģē? Ēku un mašīnu īpašniekiem par skādi neviens neko nemaksās.....

Es
15:03 | 11/07/18
ZIŅOT
(-1)
(6)
+

Mauro tik bļauri, ka trūkst darba vietu, nav ražošanas, visapkārt vieni vienīgi sociālo pabalstu prasītāji, nauda nodokļu veidā budžetā neienāk, bet kad kāds sāk attīstīt rūpniecību - atkal nav labi!!! Tā drīz nebūs arī no kā tos sociālos pabalstus un pensijas maksāt! Rūpnīcu gaisā pakārt diemžēl nevar un ir jārēķinās ar zināmiem "upuriem". Un start citu, 11 502 m2 nav 11 ha, bet gan 1,15 ha!!!

Sanita Stepena
18:38 | 11/07/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Šeit jau raksta autore Sarmīte Pujēna sniegusi informāciju Jūsu tālākiem matemātiskiem aprēķiniem. Citēju rakstu zem kura rakstāt komentārus. Vai vispār izlasījāt?
Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabals Virssardzes iela 11, Liepājā 50 218 m2 platībā ir jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju, kas pieļauj uzņēmuma būvniecības ieceres realizēšanu – ražošanas ēkas ar apbūves laukumu 11 502 m2 un būvapjomu 103 137 m3 būvniecību ar labiekārtotiem laukumiem izejmateriāliem, produkcijai un transportam 14 243 m2 platībā.

Sanita Stepena
18:31 | 11/07/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Par 11000 kvadrātmetriem un 11 ha. 11 000 kvadrātmetros pēc Līmežas kundzes sniegtas informācijas atradīsies pati ražotne, bet teritorija rūpnīcai būs, protams, plašāka. Pēc manā rīcībā esoša neoficiāla informācijas rūpnīcas teritorija aptvers 11 ha, precizēt nāksies tuvākā laikā pilsētas domē vai būvvaldē. bet dabā tā ir plaša teritorija starp Lazaretes un Zemgales ielām. Cik tur precīzi ha, jāmēra pašiem interesentiem, pie būvobjekta ši informācija man nebija rodama.

No Karostas
15:16 | 11/07/18
ZIŅOT
(-1)
(3)
+

Ja būs rūpnīca - tātad slēgtā teritorija. Vai būs piieejama apskatei Karostas manēža. Un, interesanti, ka tika izbūvēti ceļi, pa kuriem maz kāds brauca, gan jau zināja, ka noderēs. Un arī - pirms vairākiem gadiem, kad tās ietves taisīja, bija runa par pavisam ko citu. Tādas kā biroja vietas?

tobis
16:36 | 11/07/18
ZIŅOT
(-2)
(1)
+

Par skursteni žēl.

aita
19:12 | 11/07/18
ZIŅOT
(-2)
(6)
+

Iedzīvotāji var blēt kā bezspēcīgs aitu bars ,sen viss jau nolemts , jo iedzīvotāji " treknā krējuma " izpratnē arī ir tikai aitu bars ,kurš tiek pamanīts un glāstīts pirms kārtējām vēlēšanām. Diemžēl tā tas ir bijis gadu desmitiem un būs vēl gadu desmitiem .

aita
19:12 | 11/07/18
ZIŅOT
(-2)
(2)
+

Iedzīvotāji var blēt kā bezspēcīgs aitu bars ,sen viss jau nolemts , jo iedzīvotāji " treknā krējuma " izpratnē arī ir tikai aitu bars ,kurš tiek pamanīts un glāstīts pirms kārtējām vēlēšanām. Diemžēl tā tas ir bijis gadu desmitiem un būs vēl gadu desmitiem .

rifs
22:46 | 11/07/18
ZIŅOT
(-2)
(3)
+

Ak tad Kapsēde šiem nederot, tad lai vācas no kurienes nākuši.

Saprāts
23:05 | 11/07/18
ZIŅOT
(-0)
(5)
+

Laboratorijas un Lazaretes iela nav viens un tas pats, dārgie Rožu ielas 6 darboņi!! Karostai SEZā nav jābūt, vismaz ne vēsturiskajām ēkām, kas vēl nav iznīcinātas. Pamēģiniet tikai aiztikt manēžu. Rūpniecība arī laba, bet tikai atbilstošāa vietās! Lai jau būvē, bet turpmākie plāni cieši jāuzrauga!

Seskis
13:18 | 12/07/18
ZIŅOT
(-1)
(2)
+

irliepāja


navliepāja

guntiņš
14:13 | 16/07/18
ZIŅOT
(-0)
(0)
+

Ko nepērk metalurga ražotnes; mehanisko cehu, stieptuvi u.c.

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki