Ziņot redaktoram

Šis teksts tiks nosūtīts portāla administrācijai, lai izlabotu, precizētu vai papildinātu rakstu.

Var izteikt viedokli par koku ciršanu Zvejnieku alejā


atlikušas 250 zīmes


Var izteikt viedokli par koku ciršanu Zvejnieku alejā

Ceturtdienā, 30. augustā, 2018 | BIRKAS: Zvejnieku aleja , koki , sabiedriskā apspriešana , Zvejnieku aleja 2/4
Izdrukāt Ziņot
Viens no kokiem Zvejnieku alējā.
Viens no kokiem Zvejnieku alējā.
FOTO: Būvvalde

No 30. augusta līdz 5. septembrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis noskaidrot sabiedrības viedokli par paredzēto koku ciršanu Zvejnieku alejā.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar pašvaldības plāniem Zvejnieku alejā 2/4 uzbūvēt futbola halli, gājēju tiltiņu pār fortifikāciju apbūvē ietilpstošu ūdenstilpi, ierīkot autostāvvietu, veikt teritorijas sakopšanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lai kvalitatīvi īstenotu šos plānus, futbola halles un tai piesaistītās autostāvvietas izbūves teritorijā nepieciešams nocirst 7 dzīvotspējīgus kokus – 1 bērzu, 1 ozolu un 5 papeles.

Savukārt, lai īstenotu gājēju tiltiņa būvniecību, jānocērt 11 vītoli, kas aug pie ūdenstilpes. Šie vītoli ir ainaviski vērtīgi, taču bebru bojājumu, trupes un kaitēkļu iedarbības rezultātā nozīmīgi bojāti un dzīvotspēju daļēji zaudējuši.

Skatīt Zvejnieku alejā 2/4, ūdens tilpnes krastā augošo vītolu bildes.

Pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) pēc koku ciršanas ierosinātāja, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, iesnieguma saņemšanas ir dabā apskatījusi visus šeit augošos kokus, vērtējusi koku iespējamās ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, atbilstību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kokui nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās ietekmes samazināšanā, kā arī koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem.

AUK konstatējusi, ka ciršana ir paredzēta publiski pieejamā pašvaldības īpašumā un sabiedrībai nozīmīgā objektā, tāpēc šajā gadījumā nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas AUK pieņems galīgo lēmumu, kas būs saistošs, izvēloties futbola halles, gājēju tiltiņa, autostāvvietas būvprojekta risinājumus un veicot teritorijas sakopšanu.

Izvērtējot situāciju dabā, AUK konstatēja, ka minētajā zemesgabalā aug arī bebru bojāta un dzīvotspēju zaudējusi goba un vēl četri pilnībā nokaltuši un dzīvotspēju zaudējuši nenosakāmas sugas, pilnībā nokaltuši koki par kuru nociršanu nav rīkojama publiskā apspriešana, bet kuri būtu iekļaujami nocērtamo koku sarakstā.

Atsauksmes un ieteikumus par koku nociršanu rakstiskā veidā ikviens publiskās apspriešanas dalībnieks var iesniegt līdz 5. septembrim.

Publiskās apspriešanas anketu iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6 vai aizpildīt elektroniski:

Publiskās apspriešanas anketa "Par zemes gabalu futbola hallei".

Publiskās apspriešanas anketa "Par zemes gabalu gājēju tiltiņam".

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē, arī Zvejnieku alejā 2/4, kur publiskās apspriešanas laikā būs izvietots informācijas stends, kā arī elektroniski:

Būvniecības iecere – futbola halle un autostāvvieta Zvejnieku alejā 2/4 (.pdf)

Būvniecības iecere – gājēju tiltiņš uz futbola halli Zvejnieku alejā 2/4 (.pdf)

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt pie Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētājas Lauras Šteinbergas-Stilbiņas Rožu ielā 6, Liepājā, 109. kabinetā, vai zvanot pa tālruni 63 404 723, vai rakstot uz e-pastu: laura.steinberga-stilbina@liepaja.lv.


Sludinājums

Pievienot komentāru

KOMENTĒT
Es, pievienojot, šo komentāru, piekrītu portāla lietošanas noteikumiem.
* Obligāti aizpildāmie lauki